Občino Kamnik obiskala delegacija Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo

0
1194

Občino Kamnik je dopoldan obiskala delegacija Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, in sicer z državnim sekretarjem Ministrstva za infrastrukturo Slovenije Alešem Miheličem in vršilko dolžnosti direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Liljano Herga na čelu. Zbrane je župan Matej Slapar seznanil s stanjem infrastrukture in investicijskimi načrti Občine Kamnik.

Župan Matej Slapar je delegacijo sprejel v prostorih Občine Kamnik in na delovnem obisku predstavil že izvedene skupne projekte Ministrstva za infrastrukturo, projekte v izvajanju in v pogovoru izpostavil predvsem projekte, ki so v naši občini nujno potrebni obnove, in sicer med drugim ureditev perona na Železniški postaji Kamnik – Graben, ureditev regionalne ceste Kamnik – Duplica, preplastitev vozišča državne ceste Kamnik – Ločica, sanacija poškodovanega vozišča državne ceste Stahovica – Črnivec, sanacija ceste Podlom – Kranjski Rak – Luče, sanacija mostu ali gradnja nadomestnega mostu za pešce in kolesarje na državni cesti Kamnik – Stahovica (Stranje) ter rekonstrukcija nevarnega križišča državnih cest Moste – Duplica in Mengeš – Duplica.

»Dobro razvita prometna infrastruktura je temelj razvoja vsake države. Vesel sem, da gradbena dela v naselju Stahovica, ki zajemajo ureditev državne ceste, semaforiziranega križišča, pločnikov, kanalizacije, vodovoda in cestne razsvetljave, potekajo v skladu s časovnico in da bodo še letos končana. S to investicijo bomo omogočili občankam in občanom kvalitetnejše življenje. Vožnja bo za vse udeležence v prometu bolj varna, prav tako bo bolj varno za pešce, ki veljajo za najranljivejšo skupino v prometu,« je ob robu sestanka dejal državni sekretar Aleš Mihelič ter še poudaril, da bodo na Ministrstvu za infrastrukturo v kratkem pristopili k modernizaciji in nadgradnji železniške postaje Kamnik.

Sledil je ogled gradbišča ureditve križišča na državni cesti Kamnik – Stahovica, kjer so se zbranim pridružili še predstavniki izvajalca del Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., projektant, nadzornik in odgovorni vodja gradbišča. Ob tej priložnosti se je župan Matej Slapar zahvalil Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo za sofinanciranje v investicijo, saj bomo tako skupaj z urejanjem tega odseka ceste pripomogli k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. Obenem je zahvalo namenil tudi izvajalcu del, Komunalnemu podjetju Kamnik, d. o. o., ki izjemno hitro in strokovno opravlja delo na omenjeni investiciji.

O investiciji

V mesecu aprilu smo na Portalu javnih naročil objavili razpis za ureditev križišča državnih cest na R1 225/1083 Kamnik (Mekinje) – Stahovica, R1 225/1084 Stahovica – Črnivec in RT 923/1087 Stahovica – Kamniška Bistrica ter za izgradnjo hodnika za pešce in postavitev javne razsvetljave ob R1 225/1084 Stahovica – Črnivec od km 0,000 do km 0,500. Poleg ureditev semaforiziranega križišča in izgradnje hodnika za pešce se bodo zarisali novi prehodi za pešce, obnovil se bo vodovod in uredila fekalna ter meteorna kanalizacija.

Za predmetno investicijo je bila v mesecu februarja 2020 sklenjena pogodba z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, in sicer za sofinanciranje projekta. Pred izvedbo del smo pozvali tudi vse zainteresirane lastnike komunalnih vodov, da se priključijo k predmetni investiciji, interes k priključitvi pa sta izrazili družbi Telekom, d. d. in Elektro Ljubljana, d. d. Vrednost investicije po ponudbi znaša 345.151,13 evrov z DDV, od tega je Ministrstvo za infrastrukturo prispevalo 155.581,36 evrov, preostanek pa Občina Kamnik, izvajalec del je Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here