V Mengšu ponovno rekordna proizvodnja učinkovin za podobna biološka zdravila

0
1749
  • Učinkovitost rabe energije na proizvedeno enoto so na Novartisovi razvojno-proizvodni lokaciji Mengeš v preteklem letu izboljšali za 12 %. Zaradi povečane proizvodnje pa je bila skupna poraba energije višja za blizu 2 %.

  • Porabo vode so znižali za 1 %. Učinkovitost njene rabe na proizvedeno enoto so izboljšali za kar 20 %, pri čemer so za 36 % zmanjšali porabo vode iz javnega vodovoda.

 

Mengeš, 24. avgust 2020 – Pravkar objavljeno že deseto Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek (za leto 2019) odraža, da je lokacija Mengeš močno vpeta v Novartisov prispevek k večji dostopnosti zdravljenja bolnikov po vsem svetu, saj pospešeno razvija in proizvaja nova inovativna zdravila, biološka in podobna biološka zdravila ter uvaja nove razvojno-proizvodne zmogljivosti.

V Bioloških učinkovinah Mengeš so proizvedli rekordne količine učinkovin za podobna biološka zdravila, ki se uporabljajo v onkologiji in nefrologiji. Izbrani so bili tudi za Novartisov center za testiranje surovin in pomožnih snovi pri proizvodnji bioloških učinkovin ter bioloških zdravil in zaključili gradnjo novega proizvodnega objekta, kjer bodo proizvajali učinkovine za biološka in podobna biološka zdravila. »Z novim proizvodnim objektom bomo omogočili proizvodnjo bioloških učinkovin za klinično in komercialno proizvodnjo ter tako prispevali k večji dostopnosti sodobnih bioloških terapij,« je poudarila Polonca Kuhar, direktorica Bioloških učinkovin Mengeš.

V Razvoju bioloških zdravil Mengeš so z novimi laboratoriji utrdili vlogo pomembne Novartisove lokacije za razvoj bioloških in podobnih bioloških zdravil ter okrepili delovanje na področju inovacij, podatkovne znanosti in digitalizacije.

V enoti Farmacevtske učinkovine Mengeš so uspešno podprli lansiranje dveh ključnih Novartisovih inovativnih zdravil v ZDA za zdravljenje raka dojke in multiple skleroze. Bogatejši so tudi za nove proizvodne zmogljivosti za izdelavo tehnološko najzahtevnejših učinkovin, saj so zaključili tudi naložbo v enega ključnih delov proizvodnje inovativnih farmacevtskih izdelkov ter investicijo v podporo lansiranju novega generičnega izdelka.

Število redno zaposlenih na Novartisovi lokaciji so povečali za 2 % in v letošnje leto vstopili s 1118 zaposlenimi. Zaradi povečane proizvodnje je bila večja tudi skupna poraba energije za blizu 2 %, pri čemer so učinkovitost rabe energije na proizvedeno enoto izboljšali za 12 %. Z energetsko izrabo odpadnih organskih topil so prihranili 25 % porabe zemeljskega plina, s številnimi energetskimi projekti pa 8,7 TJ energije in 516 ton CO2. Večja proizvodnja novih in zahtevnejših izdelkov je vplivala na 23-odstotno višjo količino odpadkov. Porabo celotne količine vode so znižali za 1 %, učinkovitost rabe tehnološke vode na proizvedeno enoto pa izboljšali za kar 20 %. Pri tem so porabo vode iz javnega vodovoda zmanjšali za 36 %, iz lastnega črpališča pa za blizu 0,5 %.

Novartis je v Sloveniji za naložbe v varovanje okolja v zadnjih petih letih namenil več kot 21,6 milijona evrov, samo v letu 2019 3,3 milijona. Okoljske naložbe tudi letos ostajajo povezane z uvajanjem najsodobnejših tehnoloških in procesnih rešitev, s katerimi zmanjšujejo okoljske vplive, povečujejo učinkovito rabo energije in vode ter zmanjšujejo odstranjevanje odpadkov.

Odgovorno upravljanje naravnih virov je pomemben dejavnik družbeno odgovornega delovanja lokacije. Vsi vplivi na okolje ostajajo pod zakonsko predpisanimi omejitvami in v okviru nekaterih še strožjih Novartisovih okoljskih omejitev. Na lokaciji so ponovno uspešno obnovili certifikat za sisteme ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 in okoljsko shemo EU EMAS ter standard upravljanja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018. Skladnost dokazujejo tudi številni inšpekcijski pregledi in pregledi domačih ter mednarodnih regulatorjev in strank, ki niso ugotovili nepravilnosti.

V Poročilu o trajnostnem razvoju družbe Lek, ki je del Novartisa, je že deseto leto zapored objavljen celovit pregled ključnih Lekovih okoljskih in družbenih vplivov. Poročilo je pripravljeno po mednarodnih smernicah EMAS, POR in GRI GS ter v odnosu do trajnostnih razvojnih ciljev Združenih narodov. Vsa poročila so dostopna na spletni povezavi: https://www.lek.si/sl/o-nas/druzbena-odgovornost/porocanje/.

Katarino Klemenc

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here