Podelitev občinskih priznanj in imenovanje prve častne občanke Občine Domžale

0
1417

V sredo, 2. septembra 2020 smo v prijetnem jesensko poletnem vzdušju na Kolovcu podelili najvišja priznanja Občine Domžale, občinske nagrade in plakete, ki bi jih morali podeliti že v mesecu aprilu, ob 68. prazniku Občine Domžale, a je letošnji dogodek  zaradi aktualnih ukrepov potekal v manjšem obsegu kot običajno. Ob 15. uri smo pričeli na prireditvenem prostoru Kolovec v Radomljah s sprejemom povabljenih gostov. Za glasbeno vzdušje je poskrbela glasbena družina Juvan skupaj z Alenko Godec. Moderatorka Ajda Sokler je s prijetnim nagovorom pozdravila vse udeležence in se prisotnim zahvalila za svojo prisotnost. Sledil je županov nagovor, kjer je izpostavil pomembnost navzočih občanov, ki s svojo prisotnostjo in izrednimi prispevki naš kraj pomembno bogatijo. Nagrajence sta s svojo prisotnostjo počastila tudi podžupana Marjan Ravnikar in mag. Tomaž Deželak. Prijetni glasbeni vložki so sprostili že tako lepo vzdušje, fanfare Godbe Domžale pa so oznanile vrhunec dneva, podelitev priznanj Občine Domžale, ki jih je podelila predsednica Odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve, mag. Renate Kosec. Najprej so sledile podelitve nagrad Občine Domžale, katerih prejemniki so bili: Šahovska sekcija Društva upokojencev Domžale, ki spada med najboljše ekipe na področju upokojenskega športa. Nagrado je prejelo tudi Spominčica- Združenje za pomoč pri demenci Slovenije (podružnica Domžale), ki s svojim izjemnim delom pomaga in ozavešča na področju demence. Sledila je podelitev nagrade Občine Domžale g. Slavku Hrenu za njegovo delo v Moškem pevskem zboru upokojencev Janez Cerar Domžale. Za svoje izjemno delo in dvajsetletno sodelovanje je bila podeljena nagrada tudi ga. Pii Brodnik za sodelovanje v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan. Po glasbeni točki je sledila podelitev bronastih priznanj. Na oder je bila povabljena ga. Mirjana Kavčič, ki je nagrado prejela za aktivno članstvo v društvu Foto kino in video klub Mavrica, ter aktivnosti v društvu Lipa in organizaciji UNICEF. Bronasto plaketo je prejelo tudi Kulturno društvo Ženskega pevskega zbora Stane Habe Domžale ob njihovi uspešni 40-letnici. Za izjemno ljubiteljsko požrtvovalno delo v domačih gledaliških predstavah v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan je bronasto plaketo prejela tudi ga. Marta Majdič. Kot inspicientka je na predstavah nepogrešljiva. Srebrno plaketo je prejela ga. Nina Mav Hrovat za njeno nadpovprečno delo na področju promocije branja, ustvarjanju kulturnega življenja v Radomljah in izjemnega pisanja za otroke ter mladino. Prav tako je srebrno plaketo prejel tudi g. Ivan Kozarič, ki je eden izmed ustanovnih članov KD Domžalski rogisti, ki je zaslužen za ohranjanje lovske glasbene kulture in širitev le-te na mlajše generacije. Zlata plaketa je prejel dr. Franc Hribovšek, ki je folklori namenil vso svojo življenjsko pot in je predsednik Folklornega društva Groblje že od samega začetka. Vsa ta leta opravlja prizadevno delo na področju varovanja in krepitve kulturne dediščine ter s svojim zgledom spodbuja druge, da so za folkloro pripravljeni darovati čas in s plesom razveseljevati občinstvo.

Po podelitvah priznanj je sledil glasbeni premor, nato pa so se nam na odru pridružili župan Toni Dragar, podžupanja in predsednica odbora mag. Renata Kosec, ter člana komisije ga. Andreja Pogačnik Jarc in g. Matej Primožič. Sledilo je najpomembnejše dejanje včerajšnjega popoldneva, razglasitev častne občanke, ki ga je v naši občini prvič prejela ženska, spoštovana gospa Vera Vojska. Naziv se podeljuje ob izjemnih dosežkih življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, dobrobit, sodelovanje in skrb za blaginjo in promocijo občine. V svojem zahvalnem govoru je izpostavila: »Veliko mi pomeni, da so danes ob meni moji domači in zelo veliko mi pomeni, da sta z mano danes tudi moji dolgoletni sodelavki, Nataša in Helena s katerima smo dolga desetletja delale. Veliko mi pomeni, da sta danes tukaj pa tudi ostali, ki jih ne bom posebej naštevala. Najbolj se zahvaljujem mojemu možu Rajkotu za razumevanje in pa seveda za pomoč, hvala lepa moji hčerki Bojani in sinu Mateju, ki mi vedno dajeta podporo, kadar jo mami potrebuje. Imam tudi zeta Nikota in dva vnuka Davida in Aleksa, ki sta posebej zaslužna za to, da je mama vesela. Hvala lepa županu Toniju Dragarju, lahko rečem mojemu prijatelju, ki se je tega predloga spomnil, če ga ne bi bilo, danes ne bi stala tukaj. Nikoli nisem razmišljala o tem, da bi nekoč postala častna občanka. Pravzaprav nisem v življenju naredila nič posebnega, se pa strinjam, da sem v življenju naredila veliko drobnih stvari s katerimi sem skušala razveseliti in pomagati ljudem. V čast si lahko štejem, da sem si vedno vzela čas, ko so to ljudje želeli. Sami veste, da je včasih to težko, a za to lahko rečem, da mi je uspelo. Pa še za nekaj sem vesela, da lahko rečem, da sem vse življenje rada hodila v službo in to mi še danes zelo veliko pomeni. Želim si, da bi to lahko danes reklo veliko več ljudi. To bi bilo skoraj vse, če ne bi bilo še nečesa s čimer bi se rada pohvalila. Namreč, na drugem mestu, takoj za mojimi domačimi je moje skoraj petdeset letno delo pri Slamniku oz. Občinskem poročevalcu. Čez dve leti bova z mojim Slamnikom praznovala zlato poroko. Moja želja je, da jo praznujeva. Upam, da sem toliko veselja, kot ga imam sama s pisanjem, dala tudi vsem tistim, ki so bili v teh letih v Slamniku in upam, da so bili veseli in zadovoljni, da so bili na straneh slamnika, kjer sem, in to tudi odkrito priznam, najraje pisala o ljudeh, ki so se odlikovali s svojim prostovoljnim delom.

Spoštovani, še enkrat hvala za vse prijetne trenutke. Od tedaj, ko se izvedela kakšna čast me je doletela, do danes, ko ste mi res polepšali dan in verjamem, da tudi vsem nagrajencem in nagrajenkam. Rada bom častna občanka in rada bom tudi v prihodnje kaj naredila za občino, ki jo imam rada, tako kot imam rada svoj rojstni kraj Češenik in Dob v katerem živim. Še enkrat, vsem skupaj ampak res vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da ste nam danes pričarali tak praznik, iskrena hvala. Vsem želim veliko prijetnih trenutkov, veliko zdravja, veliko vsega tistega kar si sami želite, tudi sreče za katero je naš pesnik Pavček dejal: Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, ko se delo dobro opravi. In ko imaš nekoga rad

Hvala vsem, ki s svojim delom resnično pripomorete k boljšemu jutri na različnih področjih naše Občine. Naj vas ta energija nikoli ne zapusti in naj se bera uspešnih zgodb polni še naprej. Iskrene čestitke vsem nagrajencem.

ČASTNA OBČANKA – Vera Vojska
Vera Vojska je ena najbolj prepoznavnih osebnosti v domžalski občini. S svojimi aktivnostmi in pozitivno osebnostjo ter željo pomagati sočloveku, tudi v stiski, pušča izjemen pečat v lokalnem življenju. Pri svojem delu se je povezala z mnogimi občani, skupnostmi, organizacijami in društvi ter je ostala aktivna tudi po upokojitvi.

Gospa Vera Vojska je po poklicu predmetna učiteljica slovenskega jezika in zgodovine in je poučevala na Osnovni šoli Janko Kersnik Brdo pri Lukovici. Že mlada se je vključila v politične aktivnosti in delovala na različnih funkcijah. Poklicno pot je nadaljevala kot sekretarka v SZDL in zatem na Občini Domžale. V občinski upravi, kjer je bila zaposlena več kot 20 let, je skrbela za obveščanje javnosti, občinski protokol, pomagala je pri organizaciji dogodkov, hkrati pa je ob vsem delu še spodbujala dobrodelnost in pomagala ljudem, ki so pomoč najbolj potrebovali. Svojo občino odlično pozna, zato jo je promovirala v različnih turističnih aktivnostih in bila avtorica ali soavtorica številnih predstavitvenih publikacij in zloženk. Vera Vojska si ves čas prizadeva biti seznanjena z dogajanjem v lokalni skupnosti, predvsem z namenom, da so o vsem obveščene tudi občanke in občani. Zato ni naključje, da je več kot 40 let sodelovala pri snovanju občinskega gasila Slamnik (prej še Občinski poročevalec), sprva kot dopisnica, kasneje pa kot glavna in odgovorna urednica. Občani smo bili skozi njene prispevke v stiku z občinsko politiko, dogodki na področju kulture, športa, humanitarnimi aktivnostmi, turističnimi zanimivostmi ter mnogimi drugimi področji, ki jih je pokrivala. Beležila je vse pomembne dogodke za Domžale, prav tako uspehe posameznikov in dogajanja v društvih. Sklenila je mnoge zakonske zveze, osebno pisala o obiskih starostnikov – jubilantov in častnih občanih, doživeto o gledaliških predstavah kulturnih društev, posebej tistih na Studencu, in o slamnikarstvu. Po upokojitvi je ohranila stik z vsakodnevnim dogajanjem v vsej občini – en mandat kot občinska svetnica, kot dopisnica Slamnika, obiskovalka prireditev in pomemben člen številnih društev, ki so jo vzela za svojo. V okviru Občine Domžale je vrsto desetletij skupaj s svojimi sodelavci in Osnovno šolo Domžale skrbela za uspešno sodelovanje s Slovenskim društvom Slovenija Ruti v Švici, poleg tega pa je izvedla mnoge aktivnosti na področju turizma in dela turističnih društev v občini Domžale. Od samega začetka v letu 1991 prostovoljno pomaga Društvu izgnancev Domžale, več kot 15 let je opravljala funkcijo tajnice Atletskega društva Domžale, sodelovala in pomagala je v drugih društvih ter bila aktivna v svetih različnih javnih zavodov. Aktivna je bila v Krajevni skupnosti Dob, kjer je v mladosti vodila mladinsko organizacijo, kasneje pa bila članica Sveta KS, bila je urednica lokalnega glasila Hrast in vrsto let je vodila Krajevno organizacijo borcev za vrednote NOB Dob, Krtina. Njen izjemen socialni čut in naklonjenost depreviligiranim posameznikom in skupinam občanov jo je pripeljala v organizacije, ki so potrebovale pomoč organizatorja in zaupnika. Življenjska pot jo je pripeljala tudi v šport, kjer je bila mnogokrat nepogrešljiva voditeljica in organizatorka dogodkov. Pri samem delu je zanjo značilna popolna osebna angažiranost, čut za sočloveka in pomoč tistim, ki si sami težko pomagajo. Na vsakem koraku pa je opaziti njena neposredna prizadevanja, da so občani čim bolj dejavni, vključeni in povezani. Vsa njena prizadevanja in delo sta v mnogočem prispevala, da je zadovoljstvo občanov s splošnim življenjem v občini na tako visoki ravni kot je pokazala vseslovenska raziskava.

ZLATA PLAKETA – Dr. Franc Hribovšek
Dr. Franc Hribovšek je folklori namenil vso svojo življenjsko pot in je predsednik Folklornega društva Groblje že od samega začetka. Člani društva pravijo, da jih zna gospod Hribovšek s svojim zgledom vedno spodbuditi, da so za folkloro pripravljeni darovati svoj čas ter s plesom razveseljevati občinstvo. Za njim je uspešna bančna kariera, folklora pa je bila zanj ljubezen na prvi pogled. Za zakonca Hribovšek je folklora pravzaprav način življenja, Folklorna skupina Groblje pa njuna velika družina. Dr. Hribovšek je najbolj zaslužen za delo folklorne skupine in s svojimi organizacijskimi sposobnostmi vseskozi vodi njeno delo. S svojo prizadevnostjo in pridnostjo, predvsem pa veliko ljubeznijo do kulturne dediščine, pa za folkloro navdušuje ne samo plesalce in godbenike v skupini, temveč pod njegovim vodstvom folklorna skupina prenaša tradicije in ljubezen do te dediščine tudi v vrtce in šole. Prav njegova zasluga je, da je folklora vse bolj priljubljena med mladimi, k čemur prispeva zdaj že tradicionalno srečanje otroških folklornih skupin Pleši, pleši črni kos. K popestritvi kulturnega življenja v občini prispeva tudi vrsta nastopov folklorne skupine, ki v svoje plese in predstavitve vpleta lokalno zgodovino. Posebej so folkloristi znani po tradicionalni prireditvi V Grobljah kot nekoč. Dr. Franc Hribovšek pravi, da je folklora nekaj tako lepega, da nima besed. Vseskozi poudarja željo, da folklora in izročila naših prednikov ostanejo tudi prihodnjim rodovom in tako ostanejo pomemben del naše kulturne dediščine.

SREBRNA PLAKETA – Nina Mav Hrovat
Nina Mav Hrovat je po poklicu profesorica predšolske vzgoje, magistrica zaposlena v Vrtcu  Domžale kot pomočnica ravnateljice. Najraje dela z otroki, a še zdaleč ne le tistih obveznih, službenih stvari, temveč je njeno delo usmerjeno v spodbujanje ustvarjanja, kulturnega udejstvovanja, branja in izražanja. Delo z otroki in ljubezen do pravljic sta jo pripeljala do prvih avtorskih del, ki so bila objavljena v revijah za otroke. Postala je ena najbolj uveljavljenih in priljubljenih pisateljic leposlovja za otroke ter mladino in je članica Društva slovenskih pisateljev. Napisala je že več kot 20 pravljic, med drugim tudi pravljico Občine Domžale z naslovom Hrošček Simon širi zadovoljstvo. Za svoje delo je prejela mnogo nagrad, med drugim nagrado Izvirna slovenska slikanica, in njena dela so bila prevedena v tuje jezike. Pri Založbi Miš je nazadnje izdala slikanici: En, dva, tri slon! in Ne misli na slona, ki ju odlikuje povsem nov pristop in približevanje novih vsebin. Veliko nastopa kot pravljičarka in je spodbujevalka branja, še posebej med otroci in mladino. Ukvarja se z ljubiteljsko kulturo in je tudi ustanovna članica Kulturnega društva Mlin Radomlje. Preizkusila se je kot igralka, scenaristka in režiserka, napisala pa je tudi komedije za odrasle in več otroških predstav, ki so bile uprizorjene v Radomljah ter na drugih manjših odrih po Sloveniji.

SREBRNA PLAKETA – Ivan Kozarič
Ivan Kozarič je eden izmed ustanovnih članov KD Domžalski rogisti in edini ustanovni član, ki je v vsem tem času tudi neprekinjeno nastopal – aktivni član je že vse od leta 1991. Umetniški vodja rogistov je od leta 1997 in s tem srce ter duša društva. Zaslužen je za več kot 15 zlatih rogov – priznanj iz mednarodnih tekmovanj v Avstriji, istočasno pa tudi za ohranjanje lovske glasbene kulture in širitev le-te na mlajše generacije. V letu 2014 je društvo zapustilo več aktivnih članov in gospod Kozarič je osebno pripeljal več novih članov. Zahvala za preživetje društva od leta 2015 dalje gre izključno njemu. Brez tega dejanja bi občina Domžale ostala brez edinega društva lovskih rogistov, država Slovenija pa brez najuspešnejšega društva lovskih rogistov po merilu mednarodnih priznanj. Gospod Kozarič je že od leta 1973 aktivni član KD Godba Domžale, bil pa je tudi njen predsednik v letih 1992 do 1995. Njegova največja pozitivna lastnost je njegova zmožnost povezovanja, združevanja in usmerjanja različnih generacij ljudi med sabo. Mirnost, preudarnost ter mladostna navihanost in razumevanje mladih je nekaj, kar se ne da naučiti, to je nekaj s čimer se rodiš in to je tisto, kar ga dela posebnega ter nepogrešljivega.

BRONASTA PLAKETA – Mirjana Kavčič
Mirjana Kavčič je dolgoletna aktivna članica društva Foto kino in video klub Mavrica Radomlje. Deluje in ustvarja v Foto sekciji ter s svojimi fotografijami uspešno sodeluje na klubskih in medklubskih fotografskih razstavah. Poleg ustvarjalnega sodelovanja je vestna, natančna in dosledna predsednica Nadzornega odbora društva. Zelo je aktivna tudi v drugih društvih, zlasti v društvu Lipa (Pevski zbor in izdelava popularnih punčk), in v organizaciji UNICEF. Več let je bila aktivna tudi v športu kot tajnica Smučarskega društva in sodnica za alpske discipline ter teke.

BRONASTA PLAKETA – Kulturno društvo Ženski pevski zbor Stane Habe Domžale
V letu 1979 je bil v okviru Društva upokojencev Domžale ustanovljen Ženski pevski zbor, za katerega je dal pobudo tedanji predsednik Ivan Radenšek. Od 27. marca 1998 se zbor na pobudo Ilonke Šarc imenuje Ženski pevski zbor Stane Habe. Pevovodja Stane Habe je zbor vodil do leta 2000, nato pa je vodenje prevzela Marika Haler. Kvaliteta, številčnost in tudi prepoznavnost zbora je vsako leto višja. Pevke pojejo pretežno slovenske narodne pesmi, uspešno pa se lotevajo tudi narodno zabavnih in zabavnih skladb ter spadajo med najboljše upokojenske zbore, kar so dokazale na številnih koncertih in revijah. Brez nastopov Ženskega pevskega zbora Stane Habe bi bilo kulturno, predvsem pevsko življenje, v občini siromašnejše, enako tudi življenje sodelujočih pevk, saj pojejo z ljubeznijo in iz srca. KD Ženski pevski zbor Stane Habe Domžale je v letu 2019 uspešno praznoval 40 let petja.

BRONASTA PLAKETA – Marta Majdič
Marta Majdič je članica Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan že od leta 1974. V tem letu je odigrala vidno vlogo v predstavi Bratova kri in kasneje vse do leta 1995 prevzemala večje ženske vloge. Gospa Majdič je bila v tem času nepogrešljiva igralka in vsako vlogo ali katero koli drugo zadolžitev je vzela zelo resno ter bila v veliko pomoč pri ustvarjanju programov v gledališču. Njeni igralski liki so bili vedno karakterni in publiki všečni. Po njeni zaslugi je v gledališče na Studencu vključena tudi vsa njena družina. Potrebe v društvu pa so narekovale poleg igranja tudi druge zadolžitve, zato je leta 1996 prevzela mesto inspicientke in od takrat pa vse do danes sodeluje prav pri vsaki predstavi ter skrbi za pravočasni vstop igralcev na oder in je zato nepogrešljiv člen v predstavah. S prevzemom te zadolžitve si ne more ogledati niti ene same predstave v živo kot gledalka. Marta Majdič je kot inspicientka zelo cenjena in nepogrešljiva pri predstavah.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – Šahovska sekcija Društva upokojencev Domžale
V okviru Društva upokojencev Domžale je izjemno aktivna Šahovska sekcija, ki jo sestavljajo nekdaj uspešni šahisti – upokojenci. Spadajo med najboljše ekipe na področju upokojenskega športa in se redno uvrščajo v finale državnih ekipnih šahovskih prvenstev Zveze društev upokojencev Slovenije. Kapetan ekipe je Mirko Čokan, največkrat pa ekipo sestavljajo še Jože in Boris Skok, Marjan Karnar in Janez Hribar. Domžalski šahisti so skupaj s Šahovskim društvom Domžale tudi odlični organizatorji šahovskega regijskega tekmovanja ekip z območja gorenjske regije, v zadnjih letih pa uspešno organizirajo tudi spominski turnir, s katerim počastijo spomin na enega najboljših domžalskih šahistov Vida Vavpetiča, ki je zmagoval tudi v okviru šahistov – upokojencev.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – Spominčica – Združenju za pomoč pri demenci Slovenije, podružnica Domžale
V občini Domžale že od leta 2013 potekajo srečanja Alzheimer Caffe in v letu 2017 je nastala domžalska podružnica Spominčice, Združenje za pomoč pri demenci. V tem času je bilo pripravljenih več kot 60 pogovorov in drugih dogodkov, ki so namenjeni bolnikom, svojcem ter strokovnim delavcem, in na katerih so sodelovali vodilni strokovnjaki s področja. Redno pripravljajo tudi srečanja ob svetovnem dnevu demence v septembru ter organizirajo Pohod za spomin. V letu 2019 so pričeli tudi z novo obliko druženja sorodnikov v skupinah za samopomoč. V Domu upokojencev Domžale, kjer ima podružnica svoj sedež, je bila v letu 2018 razglašena tudi prva Demenci prijazna točka v občini Domžale.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – Tone Bakšič
Tone Bakšič je član Društva Lipa Domžale od leta 2008. Gospod Bakšič v društvu opravlja zahtevne naloge in je dolgoletni mentor kolesarske skupine. S petnajstimi leti je postal član planinskega društva, v katerem je bil tudi član Upravnega odbora, prav tako pa je bil član domžalskih tabornikov “Rod skalnih tabornikov Domžale”.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – Slavko Hren
Ljubezen do petja prevzame marsikaterega človeka in tako se je tudi Slavko Hren pred dvajsetimi leti odločil, da se pridruži Moškemu pevskemu zboru upokojencev Janez Cerar Domžale. Poleg petja je uspešen tudi kot organizator in v zadnjih dveh mandatih je opravljal tajniško funkcijo, ki je povezana z organiziranjem nastopov. S svojo pedagoško avtoriteto je prispeval k rasti in uveljavljanju zbora. Poleg sodelovanja v zboru je prostovoljno delo opravljal tudi v Društvu upokojencev Domžale, še posebno na stanovanjskem področju.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – Pia Brodnik
Pia Brodnik je članica Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan že od leta 2000. Njena prva glavna vloga je bila Katja Silvana v opereti Planinska roža. Vse od začetne vloge pa do danes Pia Brodnik prevzema številne karakterne igralske in pevske vloge. Kot odlična solistka je nastopila na Glasbi treh dežel in na številnih drugih koncertih ter tudi na odprtju Poletnega festivala na Studencu. Je nepogrešljiva igralka in pevka v gledaliških in operetnih predstavah ter ljubiteljsko sodeluje v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan že 20 let.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here