Podpisana gradbena pogodba za izgradnjo Zbirnega centra Suhadole

0
1303

Župan Matej Slapar je dopoldan v Poročni dvorani Občine Kamnik skupaj z županom Občine Komenda Stanislavom Poglajnom in direktorjem podjetja SGP Graditelj, d. d. Janezom Zormanom podpisal gradbeno pogodbo za izgradnjo Zbirnega centra Suhadole.
Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/2017) pravi, da mora biti na območju vsake občine en zbirni center, lahko pa dve občini uredita skupni zbirni center, v kolikor javno službo zbiranja komunalnih odpadkov v obeh občinah izvaja isti izvajalec javne službe. Občina Kamnik je v juniju 2018 prejela sklep Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, v skladu s katerim mora do 31. 12. 2020 zagotoviti ureditev zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov, enaka zahteva je s strani IRSOP podana tudi Občini Komenda. Občina Kamnik in Občina Komenda sta tako v letu 2018 sklenili sporazum o ureditvi skupnega zbirnega centra, ki bo urejen na območju ti. Suhadolske jame v občini Komenda. Na tem območju se je leta 2016 začela izvedba komasacijskega postopka, ki pa se je zaradi nerešenih problemov ene izmed udeleženk komasacije izjemno zavlekel; zaključen je bil šele v mesecu juniju 2020. S tem je bil izpolnjen pogoj za sklenitev kupoprodajne pogodbe za nakup zemljišča parc. št. 1426, k. o. Suhadole, na osnovi katere je Občina Kamnik postala solastnica omenjene parcele, in sicer v višini 79 odstotkov.


Po zaključku izvedenih dveh krogov pogajanj v okviru javnega naročila je bila končna ponudbena cena najugodnejšega ponudnika SGP Graditelj d. d., in sicer v vrednosti 1.147,619,49 evrov (z DDV), s katerim sta danes, kot rečeno, Občina Kamnik in Občina Komenda sklenili gradbeno pogodbo. Stroške ureditve skupnega zbirnega centra krijeta obe občini v razmerju 79 odstotkov – Občina Kamnik in 21 odstotkov – Občina Komenda. Merilo za delitev stroškov, ki je tudi merilo za investitorsko razmerje, je količina zbranih komunalnih odpadkov v letu 2018: Občina Kamnik – 12.763 ton (79 odstotkov), Občina Komenda – 3.448 ton (21 odstotkov).

Gradnja, ki se bo začela konec septembra, pa zaradi zahtevnosti projekta ne bo zaključena v letu 2020, ampak v začetku leta 2021; temu je bilo treba prilagoditi finančno konstrukcijo in uskladiti proračune obeh občin za leta 2020 in 2021. Občina Kamnik je projekt Ureditev zbirnega centra Suhadole prijavila za črpanje nepovratnih in povratnih sredstev v skladu z Zakonom o financiranju občin ZFO-1, in sicer kot dvoletni projekt (2020, 2021). S temi sredstvi bo krit večji del stroškov izvedbe projekta, ki jih je, upoštevajoč delitev med Občinama Kamnik in Komenda, dolžna kriti Občina Kamnik.

Župan Občine Kamnik Matej Slapar je vse prisotne pozdravil in poudaril, da gre za veliko investicijo, največjo v Občini Kamnik v tem letu: »Izgradnja skupnega centra za ravnanje z odpadki je rezultat sodelovanja Občine Kamnik in Občine Komenda in obeh občinskih uprav, na kar smo lahko ponosni. Do izgradnje je prišlo tudi na pobudo takratnega poslanca mag. Mateja Tonina v preteklih letih, torej, da je namesto prej obvezne izgradnje zbirnega centra v vsaki občini, na podlagi spremembe zakonodaje sedaj možno na področju dveh občin z istim koncesionarjem zgraditi en zbirni center. In modern zbirni center bo na področju obeh občin izboljšal kvaliteto bivanja in odlaganja ter zbiranja odpadkov.«

Župan Občine Komenda Stanislav Poglajen je povedal, da gre za veliko investicijo za Občino Komenda, vsekakor bo med prvimi tremi: »Ponosen sem na to, da smo s pomočjo naših poslancev v preteklosti uspeli pristojno ministrstvo prepričati v to, da lahko dve sosednji občini zgradita en zbirni center na območju, ki je že leta prostor, na katerem se obe občini srečujeta pri ravnanju z odpadki. Na ta način sta obe Občini del sredstev prihranili. To nam je uspelo in na to smo lahko ponosni. Izvajalec je znan po svoji kvaliteti. Izvajalcu želim milo zimo, veliko lepih dni in bog ne daj, da bi prišlo do kakšne poškodbe. Tako Občina Kamnik kot tudi Občina Komenda smo pripravljeni sproti reševati težave, če bo do njih prišlo. Upamo, da do večjih problemom pri tem projektu ne bo prišlo.«

Direktor podjetja SGP Graditelj, d. d. Janez Zorman pa se je zahvalil za zaupanje in ob tem poudaril: »Smo vodilno podjetje v visokih gradnjah na območju Slovenije. Naše podjetje je obema občinama že dobro poznano, saj smo gradili glavne infrastrukturne objekte, tako, da tudi tu ne bo problemov. Obema hvala za zaupanje.«

Vir: Občina Kamnik

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here