ZA – referendum v Domžalah – ZA Zaboršt – ZA Šumberk

0
8324

Občinski svet je, kljub nasprotovanju ogorčenih prebivalcev Zaboršta, s preglasovanjem sprejel predlog župana – ODLOK D29 – BRINJE 1 – program opremljanja.
Ker se prebivalci ne strinjamo s tem odlokom in smo proti nameravani gradnji oz. vzpostavitvi poslovno – industrijske cone, smo vložili pobudo za razpis referenduma.
Šele po sodni poti smo dosegli, da lahko začnemo zbirati podpise občanov Domžal za razpis referenduma, ki se zbirajo na Upravni enoti Domžale do 6.4.2021.

Glas podpore se lahko odda tudi elektronsko z digitalnim podpisom.

Domžale so se razvijale brez pravega urbanističnega koncepta in vizije razvoja, rasle so spontano in brez večjih oblikovnih prizadevanj. V mestu prevladuje vtis perifernega naselja, brez vidnejših znakov mestnosti. Ker ni prave strategije razvoja in urbanistične zasnove, se dogaja, da razni investitorji gradijo karkoli in kjerkoli. Tako je tudi v Zaborštu.

Borimo se proti posegu v zaščiteno območje Šumberk z 80 m dolgo in 6 m visoko betonsko škarpo. Zaradi te predvidene cone želijo narediti »mega krožišče« za 900.000 €.

Zaboršt je edini priključek na avtocesto direktno iz Domžal. Promet osebnih in predvsem tovornih vozil se dnevno povečuje, če pa bi se uresničil predlog župana, bi imeli prometni infarkt po celih Domžalah in okolici. S tem pa nevzdržno življenjsko okolje tudi v okolici.

Borimo se proti pozidavi zemljišča v industrijsko poslovno cono s trgovskim centrom in tehničnimi pregledi, v stanovanjskem naselju. Investitor je zemljišče v Zaborštu kupil, ko je bilo namenjeno za stanovanjsko gradnjo in ga želi s pomočjo občinske uprave spremeniti v industrijsko poslovno cono.

Zakaj smo ZA REFERENDUM

  • Ker nočemo posega v zaščiteno območje Šumberka
  • Ker nočemo industrijsko poslovne cone v stanovanjskem naselju Zaboršt
  • Ker občina ne upošteva prebivalcev Zaboršta
  • Ker nočemo prometnega infarkta v Zaborštu in Domžalah ter okolici
  • Ker želimo sami odločati o svojem življenjskem okolju

Podana je pobuda volivcev za razpis referenduma ZA zaščito Šumberka, ZA Zaboršt.

Vabim vse volivce v občini Domžale, da oddajo svoj podpis ZA REFERENDUM in s tem proti predlaganemu odloku občine, posegu v Šumberk in proti industrijski coni v Zaborštu.

  • Svoj glas ZA REFERENDUM lahko oddate elektronsko s podpisovanjem preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom na

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5045

 

  • Svoj glas ZA REFERENDUM lahko oddate tudi osebno na Upravni enoti Domžale, vsak dan v poslovnem času:
  • Ponedeljek, torek in četrtek  med od 8. – 15. ure
  • Sreda od 8. – 18. ure
  • Petek od 8. – 13. ure

Za oddajo glasu ni potrebno čakanje v vrsti ali najavljanje na UE. Varnostniki vas bodo napotili takoj v sobo 6 ali 10 v pritličju.

Na stojnici nasproti občine lahko dobite obrazce za vaš glas ZA REFERENDUM

Ko jo na Upravni enoti potrdijo, jo oddate na stojnici nasproti občine.

Poskrbimo za naše življenjsko okolje – sedaj imamo priložnost, glasujmo   ZA REFERENDUM.

 

Oglasno sporočilo