Domžalsko-kamniške NOVICE 02 2021: Vprašanje za Upravno enoto Domžale

0
1005

Občanke in občani se pritožujejo zaradi predolgega čakanja pri urejanju zadev na Upravni enoti Domžale. Sporočajo, da je za vse postopke predvidena samo ena vrsta, medtem, ko so le te v Kamniku ločene za vsako posamezno storitev v za to določenem prostoru. Ali res ni nobene možnosti, da se čakalna vrsta v Domžalah nekoliko skrajša? Morda na omenjeni način, ki se ga poslužujejo na Upravni enoti Kamnik?

Sporočamo vam, da se morajo uporabniki naših storitev za obisk predhodno naročiti in ob prihodu spoštovati vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Čakalna doba za prihod k organu za urejanje enostavnih postopkov na področju prijave prebivališča ali oddaje vloge za nove osebne dokumente je v tem trenutku do 6 delovnih dni. Stranka v terminu, ko je naročena, ne čaka, ampak je ob predhodno določeni uri s strani varnostnika usmerjena v različne pisarne Upravne enote Domžale, kjer opravi željeno storitev.
Za postopke na področju matičnih zadev, pridobitve državljanstva, področja orožja, overitev listin ali overitev podpisa, pridobitev digitalnih spletnih potrdil, vojnih invalidov in veteranov, tehničnih pripomočkov, overitev podpor volivcev in na področju prostora, ni ča-kalnih dob, kar pomeni, da je storitev možno opraviti takoj, ko stranka pride do varnostnika, ki jo napoti v ustrezno pisarno, kjer opravi željeno storitev. Za prijavo na teoretični ali praktični del vozniškega izpita kandidati po predhodni telefonski ali elektronski prijavi prejmejo termin v naslednjem dnevu oziroma najkasneje v dveh delovnih dneh.
Razlog za daljše čakalne dobe na področju urejanja prijave prebivališča ali vlog za zamenjavo osebnih dokumentov je ukinjena krajevna pristojnost, saj ima tukajšnji organ veliko strank iz območja drugih upravnih enot, predvsem iz Ljubljane. S spremembo Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb – 1A) pričakujemo, da se bo to spremenilo, saj se ponovno uvaja krajevna pristojnost prijave prebivališča (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 36/2021, z dne 12. 3. 2021, uporabljati pa se začne tri mesece od njegove uveljavitve). Ob spremembi prebivališča stranke običajno uveljavljajo celostno storitev, torej tudi zamenjavo osebnih dokumentov, zato predvidevamo, da bo po uveljavitvi navedene spremembe vlog strank iz drugih upravnih enot manj.
Upravna enota Domžale in Upravna enota Kamnik pa žal nista primerljivi upravni enoti, niti prostorsko niti organizacijsko. Naša uprav-na enota pokriva 59.371 prebivalcev, Upravna enota Kamnik pa 35.751 prebivalcev. V letu 2019 smo v Upravni enoti Domžale rešili 28.403 upravnih postopkov, v Upravni enoti Kamnik pa 15.951.
Uspešni smo pri doseganju zastavljenih ciljev, saj se zavedamo našega poslanstva, s sprejetimi organizacijskimi ukrepi pa se trudimo izboljševati zadovoljstvo naših uporabnikov.
Marko Grujičić, mag. prav.
načelnik

Oglasno sporočilo