Kronika policijske postaje Domžale (od 26.4. do 2.5.2021)

0
869

26. 4. 2021
NASILJE V DRUŽINI IN IZREČEN UKREP PREPOVEDI PRIBLIŽEVANJA
Policisti  so  bili  obveščeni o nasilju v družini. Z zbiranjem obvestil in opravljenimi  razgovori so policisti ugotovili, da je partner nad partnerko in  otroci  že  dlje  časa  izvajal fizično in psihično nasilje. V skladu z določili  60.  člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije so policisti osumljencu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Zoper osumljenca pa sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče.

26. 4. 2021
ZASEG VOZILA PO 23. ČLENU ZPRCP, VOŽNJA POD VPLIVOM ALKOHOLA

IN KD PONAREJANJA LISTIN
Policisti  so  imeli v postopku voznika neregistriranega kolesa z motorjem, kateri  je  le-tega  vozil  brez  veljavnega  vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega  mu  je  bil KZM zasežen in odpeljan v hrambo. Prav tako je bilo ugotovljeno,  da voznik vozil pod vplivom alkohola in imel na KZM nameščeno ponarejeno   registrsko   tablico.  Zoper  voznika  bodo  policisti  podali obdolžilni predlog ter kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

30.04.2021
VOŽNJA BREZ VELJAVNEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA, ZASEG VOZILA PO
23. ČLENU ZPRCP
Policisti so imeli v postopku mladoletna voznika neregistriranega mopeda in kolesa z motorjem, katera sta vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi  slednjega sta jima bila moped in kolo z motorjem na podlagi 23. čl. ZPRCP zasežena in odpeljana v hrambo. Zoper oba bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

1.5.2021
VOŽNJA  POD  VPLIVOM ALKOHOLA, ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA PO

113/A IN PRIDRŽANJE PO 24 ČL. ZPRCP
Policisti  so  imeli v postopku voznika neregistriranega OA kateri je vozil vozilo  pod vplivom alkohola (0.58). Zaradi slednjega mu je bilo na podlagi 113/a   ZP   odvzeto   vozniško   dovoljenje  ter  odrejeno  pridržanje  do iztreznitve.  Zoper  voznika  bo  podan  obdolžilni  predlog  na  pristojno sodišče.

1.5.2021
VOŽNJA  POD VPLIVOM ALKOHOLA, PREPOVEDANA NADALJNA VOŽNJA BREZ

ODVZEMA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA
Policisti  so  imeli v postopku voznika neregistriranega OA kateri je vozil vozilo  pod  vplivom alkohola (0.63). Zaradi slednjega mu je bila nadaljnja vožnja  prepovedana, vozniško dovoljenje pa mu ni bilo začasno odvzeto, saj ga  imenovani  ni  imel  pri  sebi.  Pridržanje ni bilo odrejeno, saj si je voznik  zagotovil  prevoz domov.  Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

1.5.2021
KAZNIVO  DEJANJE  JAVNO  SPODBUJANJE  SOVRAŠTVA,  NASILJA  IN

NESTRPNOSTI
Policisti  so bili obveščeni, da je NN storilec na pokopališču oskrunil tri nagrobnike.  Na  kraju  je bilo ugotovljeno, da je NN storilec pristopil do treh grobov pokojnikov ter lesene spomenike, ki so označevali grobove polil z  rdečo  barvo  in  na  njih  položil  rezine  mesnih  izdelkov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil s ciljem ugotovitve storilca.

1.5.2021
PROMETNA NESREČA II. KATEGORIJE

Policisti  so  bili obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami. Na kraju  je  bilo  ugotovljeno, da je prišlo do prometne nesreče treh osebnih vozil.  Do  prometne  nesreče je prišlo zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča  voznika,  kateri  je  nato  s svojim vozilom trčil v dve parkirani osebni  vozili.  Povzročitelj  prometne nesreče je bil z reševalnim vozilom odpeljan  v  UBKC,  kjer  je  bilo  ugotovljeno da je zadobil lahke telesne poškodbe. Na vozilih je nastala skupna materialna škoda, ki znaša okoli 700
EUR. Policistu bodo povzročitelju prometne nesreče naknadno izdali plačilni nalog.

2.5.2021
KRŠITEV JAVNEGA REDA IN MIRU, PRIDRŽANJE PO 157/2 ZKP, UPORABA

PRISILNIH  SREDSTEV,  KD  POSKUS  PREPREČITVE  URADNEGA  DEJANJA  TER ZASEG PREPOVEDANE DROGE
Policisti  so posredovali na intervenciji, kjer je občan razgrajal, vpil na mimoidoče  ter  jih  žalil.  Ob  prihodu  policistov na kraj je s kršitvijo nadaljeval  in  žalil policiste, ker pa kljub ukazu ni prenehal s kršitvijo mu  je  bila  odvzeta prostost in odrejeno pridržanje po 109/2 ZP-1. Zaradi upiranja  pri  odvzemu  prostosti  so bila zoper njega uporabljena prisilna
sredstva.  Nato  je  kršitelj  pričel policiste žaliti ter jim groziti. Pri postopku  mu  je  bila  zasežena  tudi  prepovedana droga. Naknadno je bilo kršitelju  zaradi  pripornih  razlogov  odrejeno  pridržanje  po 157/2 ZKP. Kršitelju   je  bil  na  kraju  izdan  plačilni  nalog,  zoper  KD  poskusa preprečitve  uradnega  dejanja  pa  bodo  policisti  zoper  njega  napisali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

2.5.2021
PROMETNA NESREČA II. KATEGORIJE

Policisti   so  bili  obveščeni  o  prometni  nesreči.  Na  kraju  je  bilo ugotovljeno,  da je prišlo do prometne nesreče dveh voznikov osebnih vozil. Do  prometne  nesreče  je  prišlo zaradi prekratke varnostne razdalje enega izmed  voznikov, Udeleženec prometne nesreče se je lahko telesno poškodoval in  bo  sam  naknadno  iskal zdravniško pomoč. Na vozilih je nastala skupna materialna  škoda,  ki  znaša  okoli  1000  EUR. Policistu so povzročitelju
prometne nesreče na kraju izdali plačilni nalog.

Policisti  so  beležili  tudi več kršitev Zakona o nalezljivih boleznih, za kar  so  kršitelje  opozorili  ali  jim izdali plačilne naloge s predpisano globo,  prav  tako  pa  so  podali  več predlogov pristojnemu organu zaradi kršitev veljavnih odlokov.

ZAČETEK MOTORISTIČNE SEZONE
Začela se je motoristična sezona. Vsem voznikom enoslednih vozil svetujejo, naj bodo izjemno previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti! Vozniki motornih koles in koles z motorjem se morajo zavedati, da je  asfaltna  površina  še  hladna  in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik.  Poleg tega so zaradi na vozišču lahko prisotne tudi udarne jame in  veliko peska od zimskega posipa, vozniške sposobnosti voznikov motornih kolesa  pa  najverjetneje  še  vedno  niso na ravni lanskih. Pri vožnji naj vozniki  enoslednih  motornih  vozil  dosledno uporabljajo zaščitne čelade,
mopedi in motorna kolesa pa morajo biti tehnično brezhibna in registrirana. Ob   ugotovljenih  kršitvah  lahko  policisti  izrečejo  globo,  ob  hujših nepravilnosti pa tudi zasežejo motorno vozilo.

Vsem voznikom želimo srečno vožnjo!

OPOZORILO COVID 19
Vse  občane  pozivamo  k  upoštevanju  vseh  veljavnih predpisov in navodil sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, ki so podani s strani pristojnih  ministrstev  in  NIJZ. Prav tako vse občane obveščamo, da je na internetnih   straneh   Policije  (www.policija.si)  objavljena  telefonska številka  za  svetovanje o ukrepih za zajezitev epidemije bolezni covid-19, ki se nanašajo na policijo (telefonska številka je 01 514 70 01, dosegljiva med  ponedeljkom  in  petkom med 8.00 in 16.00 uro) oziroma lahko morebitna
vprašanja naslovite tudi na elektronski naslov info.koronavirus@policija.si
.

OPOZORILO – SAMOZAŠČITA IN KRIMINALITETA
Vse občane pozivamo na večji poudarek pri samozaščitnih ukrepih (zaklepanje vrat  stanovanj,  hiš  in vozil, ustrezno zavarovanje vrednejših predmetov, itd).  Prav  tako  gre posebno pozornost nameniti obiskom neznanih oseb, ki pod  različnimi  pretvezami zbirajo različne predmete oziroma sredstva (ali pa ponujajo različne usluge – električarske storitve, dimnikarske storitve, odvoz materiala, itd), kajti, zaznavamo, da prihaja tudi do tovrstnih oblik kaznivih   ravnanj  (največkrat  nad  starejšimi  osebami),  kjer  storilci zamotijo  oškodovance  (na  zgoraj opisane načine) in nato izvršijo tatvino vrednejših predmetov ali/in denarja iz stanovanjskih objektov.

Policisti  policijske  postaje  Domžale  naprošamo vse, da v primeru pojava kakršnihkoli   posebnosti   (sumljive  osebe,  sumljiva  vozila,  itd)  ali pridobitve  koristnih  informacij,  ki bi pripomogle k ugotovitvi storilcev teh  protipravnih  dejanj,  le  te  sporočijo na Policijsko postajo Domžale (telefonska     številka     01/724-65-80),     na    elektronski    naslov
pp_domzale.pulj@policija.si,  na  brezplačno telefonsko številko 113 ali na brezplačni anonimni telefon številk 080-1200.

Skupaj za varnost. Vaša policija.

Vir: Policijska postaja Domžale

Oglasno sporočilo