Otvoritev nove, popolnoma prenovljene ceste na Dobenu

0
1399

Na cesti Zgornje Dobeno – Rašica je bila spomladi 2021 zaključena rekonstrukcija ceste. Simbolična otvoritev se je, zaradi spoštovanja omejitev v času epidemije, vse od fine preplastitve prestavljala in je bila izvedena skupaj z občnim zborom Turističnega društva Dobeno (TD Dobeno) in že tradicionalnim, 6. srečanjem krajanov in članov društva. Na simbolični otvoritvi ceste je Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, najprej lepo pozdravil Dobence: »Lepo vas je videti po vsem tem času, ko je bilo druženje tako zelo omejeno. Še posebej pa sem vesel, da ste se nam v večjem številu pridružili tudi mladi, novi prebivalci Dobena.«

Rekonstrukcija odseka ceste Zgornje Dobeno – Rašica (oznaka JP 753021, na odseku med stacionažo km 4,24 do km 4,78)  je bila zahtevna na celotni trasi, saj je bilo potrebno najprej izkopati trdne kamenine oziroma uporabiti pnevmatsko kladivo za razbijanje skal. Najprej je bilo razširjeno in sanirano cestišče v spodnjem, ravninskem delu ceste, nato je bila urejena preglednost na najbolj nevarnih odsekih. V sklopu rekonstrukcije je bila urejena tudi javna razsvetljava, podporni zid in odbojna ograja na strmejšem delu ter celostna ureditev odvajanja meteorne vode. V letu 2020 je bila že izvedena nosilna asfaltna plast (grobi sloj), v letu 2021 pa so se na cestišču Zgornje Dobeno – Rašica izdelale še obrabno-zaporne asfaltne plasti (»fini sloj).

Simbolična otvoritev prenovljene ceste je potekala v soboto, 12. junija 2021, na 6. tradicionalnem srečanju krajanov in članov Turističnega društva Dobeno. Cesto sta simbolično, z rezanjem traku, odprla podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar in predsednica TD Dobeno Frančiška Hunjet, ki je bila prav na ta dan izvoljena na občnem zboru društva na Dobenu. Bogo Ropotar, podžupan Občine Mengeš, je ob tem povedal: »Območje Dobena je vsako leto bolj poseljeno, zato je zelo pomembno, da se za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu urejajo tudi ozki in dotrajani cestni odseki. V letu 2020 se je občina Mengeš z vaškim odborom dogovorila za sanacijo cestišča, ki ga bomo danes simbolično otvorili. Občina bo s sanacijami nadaljevala tudi v letu 2021. Cestišče bo izbrano v dogovoru z Vaškim odborom Dobeno

Občina Mengeš vsako leto izvede vsaj eno investicijo na območju naselja Dobeno. V letu 2021 poteka izgradnja sekundarnega vodovoda, zaključuje pa se tudi nadgradnja vodohrama Dobeno.

Občina Mengeš

 

Oglasno sporočilo