Zahvala

0
465

V 51. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dragi sin, mož, oče, brat in stric.

Marko Jesenšek

Z Rodice

Ob boleči izgubi izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom s Fajfarjeve ulice, prijateljem, sodelavcem, sokrajanom in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, besede tolažbe, cvetje, sveče in darove.
Hvala vsem, ki ste ga še zadnjič obiskali v domžalski poslovilni vežici, ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala g. župniku Andreju Svete za lepo zadnje slovo in zahvala Pogrebni službi Vrbančič, pevcem in trobentaču.

Vsi njegovi.

Prazen dom je in dvorišče,

naše oko zaman te išče.

Ni več tvojega smehljaja,

le delo tvojih rok ostaja.

Oglasno sporočilo