V Domžalah porušili “Vatikan”. Ne drži! Očitno smo se zmotili, zamenjali so namreč samo ostrešje in kritino.

0
1612

Občanom Domžal smo dolžni opravičilo ob našem preuranjenem in napačnem poročanju o rušitvi “Vatikana”. Le tega niso podrli, zamenjali so ostrešje in lično prekrili streho. V kolikor bo prenovljeno še samo poslopje in izročeno primerni namembnosti v tem okolju, pa velja to pozdraviti. Naj spomnimo, da je bilo pred leti v tem okolišu precej dreves, ki so se morali umakniti avtomobilom.

O nadaljnjih obnovitvenih delih in morebitni uporabi tega objekta smo povprašali notarko in odvetnike, ki so lastniki nepremičnine.


Več informacij sledi!

_______________________________________________________________________

Leta in leta smo se občani spraševali, kdaj bo odstranjen neugledni objekt na Kolodvorski ulici, ki je bil znan po imenu Vatikan.
Ker je objekt v lasti notarke in odvetnikov v bližnji stavbi, Občina ni imela pristojnosti za ukrepanje. Rešitev bi bila v sprejetem ustreznem odloku ali v dogovoru z lastniki, da na stroške občanov odstrani »grdega račka.


_______________________________________________________________________

… in nekoč.


Leta 2020

Leta 2007


Leta 2015

Vatikan je bil gostinski lokal na Kolodvorski cesti v Domžalah. Predstavljal je maskoto Domžal. Svoja vrata je za goste odprl že pred davnim letom 1940 in to že zelo zgodaj zjutraj. Veliko gostov mu je ostalo zvestih vse do leta 1997, ko je za vedno zaprl svoja vrata.
Zgodba o Vatikanu se je začela takrat, ko je brivec del Bello po preteku najemne pogodbe, lokal prepustil Matiji Ravnikarju, po domače Papeževemu s Prevale. Ker je bil po novem lastnik lokala ali bolje rečeno gostilnice Papež, h kateremu so ljudje hodili na žganje, pivo, pol klobase ali vino, se ga je prijelo ime Vatikan. K Papažu – le kam drugam, če ne v Vatikan.
Tudi Vatikan ni ušel nacionalizaciji in je iz rok Ravnikarjev prešel v last Gostinskega podjetja Domžale in je bil v lasti t.i. družbene lastnine. Po propadu Gostinskega podjetja Domžale leta 1978, se je lokal pridružil Napredku.
Napredek je nadaljeval z gostinsko dejavnostjo Vatikana. Pod okriljem Napredka je bil tudi obnovljen. Ko so podpisali pogodbo z Železniško postajo v Domžalah, so rešili tudi problem sanitarij v lokalu.
Čez nekaj let je prišla denacionalizacija in Vatikan je ponovno prešel v last potomcev oz. dedičev Ravnikarjev. Napredek je sklenil enoletno pogodbo z novimi lastniki. Ko so v Napredku ugotovili, da lokal finančno ni uspešen, so se odločili za zaprtje. Tako je Napredek z novim letom 1997 prenehal z gostinsko dejavnostjo v Vatikanu.

 

Oglasno sporočilo