Tudi z odgovornim ravnanjem z odpadki v občini Kamnik lahko zmanjšamo negativne vplive na naš planet

0
681

Občina Kamnik je skupaj s podjetjem Publikus d. o. o. v brošuri z naslovom Priročnik za odgovorno ravnanje z odpadki predstavila sistem ločenega zbiranja in odvoza odpadkov v občini Kamnik ter spremembe, ki jih Občina skupaj s koncesionarjem načrtuje do konca leta 2021 in v letu 2022. Župan Matej Slapar je pojasnil: »Z učinkovitejšim ločenim zbiranjem odpadkov želimo povečati delež odpadkov za ponovno uporabo in predelavo.« V priročniku je predstavljen režim odvoza za posamezne skupine odpadkov, za lažje ločevanje pa so posebej opisani tudi odpadki po skupinah. Priročnik bodo kot prilogo prejela vsa gospodinjstva v občini Kamnik, Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in knjižnice vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini.
Največja sprememba v sistemu ravnanja z odpadki v letu 2021 je nov, moderen, okolju prijazen Zbirni center Suhadole, ki je zgrajen v treh nivojih in nadkrit z dvema nadstrešnicama. Na 1.530 m2 uporabnih površinah se lahko v 19 kovinskih kontejnerjev in več boksov ločeno odlagajo vse skupine odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih. Uvoz v zbirni center je mimo tehnice, promet v centru pa je dvosmeren.
V brošuri je posebej predstavljen pilotni projekt ločenega zbiranja papirja in kartona v gospodinjstvih. Med mešanimi komunalnimi odpadki je namreč še vedno 9 odstotkov papirja in karton ter embalaža iz papirja in kartona. Župan Matej Slapar ob tem pojasnjuje: »Papir je odpadek, ki ga lahko v celoti predelamo in tako varujemo naš gozd ter drevesa v njem. V oktobru, novembru in decembru bomo v naseljih Podgorje, Šmarca in Volčji Potok uvedlo ločeno zbiranje papirja in kartona ter embalaže iz papirja in kartona v tipskih posodah z modrim pokrovom. Pričakujemo pozitivne rezultate in uvedbo sistema na območju celotne občine v letu 2022.«

V Priročniku za odgovorno ravnanje z odpadki so posebej predstavljeni tudi ekološki otoki. V občini Kamnik jih je 79, kar 15 jih je razširjenih oziroma super ekoloških otokov. Nepravilno odlaganje odpadkov na otokih, torej odlaganje odpadkov v posode, ki tja ne sodijo ali direktno na ekološki otok se ponavlja vedno na istih lokacijah. Izredni odvozi in čiščenje neurejenih ekoloških otokov povzročajo dodatne stroške, ki bremenijo vse občanke in občane.

V letu 2021 se bo na ekoloških otoke uvedlo dve novosti.

Za izboljšanje kvalitete ločenega zbiranja koristnih oblačil, obutve in tekstila se bosta za neuporabna oblačila, obutev in tekstil namestila dva zabojnika, prvi na ekološki otok na Cankarjevi 1 in drugi na ekološki otok pri Osnovni šoli Marije Vere.

Za ponovno uporabo jedilnega olja, ki se sedaj odlaga kot nevaren odpadek, pa bodo gospodinjstva v občini Kamnik prejela priročne posode za zbiranje odpadnega olja. Odpadno olje bodo nato občanke in občani odlagali v posebne zabojnike, ki bodo na izbranih ekoloških otokih v letu 2021 postavljeni najprej zunaj mesta Kamnik, v letu 2022 pa še na območju naselja Kamnik.

V zadnjem delu priročnika je poseben prostor namenjen črnim odlagališčem, s pozivom, da se odpadki iz gospodinjstva lahko odlagajo v delovnem času Zbirnega centra Suhadole in ne v gozdu ali ob gozdnih cestah. Župan Matej Slapar je povabil občanke in občane: »Vsako gospodinjstvo lahko dvakrat letno naroči odvoz kosovnih odpadkov, dodaten kupon za odvoz pa je na voljo tudi v brošuri. Vsem pa, ki bodo kosovne odpadke pripeljali v Zbirni center Suhadole, bo koncesionar obračunal dobropis v višini 8 evrov. Ravnajmo odgovorno in odlagajmo odpadke tam, kjer je predvideno in tako, da bodo primerni za ponovno uporabo in predelavo.«
Priročnik za odgovorno ravnanje z odpadki posebej predstavlja skupine odpadkov in novosti, posebnosti sistema v občini Kamnik. Za vsako skupino odpadkov je v priročniku tudi namig za odgovorno ravnanje. Pri mešanih komunalnih odpadkih je posebej izpostavljeno, da več kot polovica odloženih odpadkov ne sodi v posode s črnim pokrovom. V skupini mešane odpadne embalaže se posebej nagovarja vse, ki zbirajo odpadke v 90-literske rumene vreče in imajo možnost namestitve posode z rumenim pokrovom, da se zaradi lažjega odlaganja v smetarsko vozilo odločijo za zbiranje mešane odpadne embalaže v posodah z rumenim pokrovom.

Pri biološko razgradljivih odpadkih je predstavljena možnost zbiranja in odlaganja biološko razgradljivih odpadkov s kompostiranjem v lastnem vrtu. Pri predstavitvi ekoloških otokov je seznam vseh 15 super ekoloških otokov v občini, dodanih je tudi pet novih lokacij, ki bodo postavljene v letu 2022. Za odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstva je predstavljen sistem naročanja odvoza kosovnih odpadkov s pomočjo izpolnjenega kupona ali spletnega obrazca.

Pri sistemu zbiranja nevarnih odpadkov je posebej opozorjeno, da se poleg spomladanske in jesenke akcije zbiranja v premično zbiralnico nevarni odpadki lahko oddajo tudi v Zbirnem centru Suhadole. Za odpadno električno in elektronsko opremo pa je koncesionar v Zbirnem centru Suhadole pripravil kotiček, kjer se lahko odlaga še uporabna električna in elektronska oprema.

Župan Matej Slapar pa je uvodnik v Priročniku za odgovorno ravnanje z odpadki zaključil z naslednjo mislijo: »Naša skupna odgovornost je, da ustvarimo čim manj odpadkov oziroma da je čim več odpadkov zbranih na način, da jih lahko ponovno uporabimo in predelamo. Z novostmi in prilagoditvami obstoječega sistema ločenega zbiranja odpadkov, ki so opisani v brošuri pred vami, bomo nadgradili in izboljšali sistem ravnanja z odpadki v občini in tako zmanjšali negativne vplive na naš planet. Naša skupna odgovornost je skrb za naš planet, ohranimo ga tudi za naše otroke.«

Priročnik za odgovorno ravnanje z odpadki bodo prejela vsa gospodinjstva v občini Kamnik, in sicer v prilogi Kamničan/ke, lahko pa si ga prenesete in ogledate tudi TUKAJ.

Občina Kamnik

 

Oglasno sporočilo