Položili smo temeljni kamen ob izgradnji nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

0
696

Župan Matej Slapar je dopoldan z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec, s podžupanoma Bogdanom Pogačarjem in Aleksandrom Uršičem, z direktorjem izvajalca gradnje Kolektor Koling d. o. o. Tinetom Vadnalom in s partnerjem izvajalca gradnje, direktorjem podjetja CBE, d. o. o. Sašem Previšičem ter ravnateljem Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Rafkom Lahom položil temeljni kamen ob izgradnji nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik.

Otroci Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik so, pod vodstvom učiteljice Nataše Zor, takole začeli prireditev, ki so jo pripravili v rimah in z mislijo na to, da se bo nova šola kmalu začela graditi: »Marljivo smo se trudili, garali, se potili, tudi pri pouku na daljavo nismo klonili, v željah in sanjah pa smo se že »po novi šoli« podili. Sreča v očeh je naših žarela, ko nas je čudovita vest doletela.«

Ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Rafko Lah je ob tem pomembnem dogodku za otroke in za vodstvo šole dejal: »Pri podpisu pogodbe v mesecu avgustu tega leta sem rekel, da je to majhen korak za izvajalca del ter velik korak za Občino Kamnik, tokrat lahko rečem, da gre za velik in pomemben korak za vse deležnike v projektu. Čeprav bosta bodoči šolski leti precej drugačni, tudi zahtevni z vidika gradbišča, hrupa, pa bo tik ob premajhni in iztrošeni šoli, na očeh učenkam in učencem, rastla njihova nova šola. Del sedanjih in predvsem bodočih generacij se zelo veseli bodočih varnih in sodobnih učnih prostorov. Ker nas bo, tako se nadejamo, spremljala tudi v prihodnjih mesecih dobra volja, pogum in vzajemnost, trdno verjamem, da bomo skupaj zmogli. Ob tej priložnosti in na tem mestu se v imenu vseh sedanjih in bodočih generacij ter vseh, ki so in bodo kakorkoli povezani z bodočo šolsko stavbo najiskreneje zahvaljujem: občinskim svetnikom, vodstvu Občine Kamnik – našemu županu gospodu Mateju Slaparju ter našemu podžupanu gospodu Bogdanu Pogačarju. Za vso podporo se zahvaljujem naši ministrici dr. Simoni Kustec, posebej pa se za vso dosedanjo in bodočo potrpežljivost in konstruktivno držo zahvaljujem dosedanjemu vodstvu sveta staršev – gospe Ireni Pavlič, ge. Špeli Grčar, vodstvu sveta šole – g. Janezu Bergantu, g. Danijelu Bezku, ge. Moniki Jelenc ter ne nazadnje vsem staršem in predvsem učencem ter sodelavcem, ki so in bodo še naprej strpno prenašali trenutno stanje. Čisto za konec: »Če rečemo, da bo nova šola velik otok znanja, potem recimo še, da bo obala čudes še daljša.«

Župan Matej Slapar je k ravnateljevim besedam namenil naslednji misli: »Danes je srečen dan za Kamnik, saj začenjamo z dolgo pričakovano investicijo. Začetki razmišljanja o gradnji segajo v čas županovanja Antona Toneta Smolnikarja, ko se je leta 2007 naredil idejni načrt o gradnji dveh novih šol, Osnovne šole Toma Brejca in Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Ena že stoji, druga pa bo stala v roku dveh let, a prepričan sem, da bo, glede na referenčno izkušenost izvajalca, šola zgrajena še prej. Na tem mestu je potrebno poudariti predvsem prizadevanja številnih. V tem mandatu so stopile skupaj vse svetniške skupine Občinskega sveta Občine Kamnik. Projekt bo tekel pod vodstvom podžupana Bogdana Pogačarja, ki je poskrbel za racionalizacijo projekta ter naredil vse, da je le-ta realen. V roku tedna, dveh bodo zabrneli delovni stroji. Gre za eno največjih investicijo Občine Kamnik v zadnjih letih in prepotrebno investicijo, da naši najmlajši ter naše upanje za prihodnost pridejo do modernih prostorov. Do prostorov, ki bodo otrokom nudili vrhunske pogoje za izobraževanje. Gradnja bo zahtevala veliko mero razumevanja, zato se ob tej priložnosti za potrpežljivost vnaprej zahvaljujem tako staršem in skrbnikom otrok, učenkam in učencem kot tudi strokovnemu kadru šole ter sosedom. Ravnatelj Rafko Lah, delali ste na tem projektu 15 let in verjamem, da ste imeli kar nekaj skrbi v zvezi z gradnjo ter se spraševali, kdaj bo napočil trenutek za novo šolo. In sedaj je napočil. Hvala vsem zaposlenim na Oddelku za družbene dejavnosti in Oddelku za razvoj in investicije Občine Kamnik, ki ste investicijo izpeljali do te mere, da smo izbrali izvajalca, nadzor in supernadzor. Poleg nove šole, bomo po tej investiciji bogatejši še za nove športne površine tako za šolo kot tudi za prebivalke in prebivalce širšega mestnega jedra. Naj se ob tej priložnosti zahvalim Vladi Republike Slovenije in ministrici dr. Simoni Kustec, ki so zagotovili dobršen del sredstev ter podprli vseh 88 projektov za izgradnjo novih šol in vrtcev. Brez vašega denarja oziroma odobritve sofinanciranja v vrednosti skoraj 2,4 milijona evrov bi bilo našo investicijo težje zapreti, zato velika hvala gospe ministrici, vaši ekipi in celotni vladi, da ste nam prisluhnili. Kot sem začel, danes je za Kamnik lep dan in verjamem, da bomo v predvidenem času zaključka gradnje stali pred novo šolo. Pred šolo, ki bo za 50 in več let nudila prostore številnim generacijam. Nudila prostore, ki bodo omogočali razvoj, znanje in inovativnost.«

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec pa je o novi šoli povedala: »Spoštovani, zelo sem hvaležna, ker ste me povabili. Zelo sem hvaležna in hkrati vesela, da je napočil ta dan. To ni običajen dan, ni poseben dan, ampak je dan, ki ga lahko imenujemo kot dan nove, svetle prihodnosti v vaši občini. Začetki segajo že v čas županovanja Antona Toneta Smolnikarja. Od takrat smo dobili kar veliko novega prebivalstva in dobili sveže sile zagona, energije, ki jo vsak v razvoj, v prihodnost usmerjen kraj potrebuje. Izjemno sem vesela, da imate tudi na Občini Kamnik ljudi, ki to razumejo. Naj ob tej priložnosti povem, da je župan že prvi teden, ko sem prišla na ministrstvo, potrkal na moja vrata in mi povedal, kaj se potrebuje v Kamniku. Ker sem tudi sama usmerjena v razvoj in verjamem, da je znanje tisto pomembno prvo vodilo za razvoj in prihodnost, sem v hipu razumela. Vsak je oddelal svoje delo in izjemno sem vesela tako zelo enotnega razumevanja in podpore celotnega Občinskega sveta Občine Kamnik. Zelo velik trud, ki se ga ne sliši in ne vidi vsakokrat, a je zelo pomemben, pa je tudi trud in napor ravnatelja Rafka Laha. Sama sem šolo obiskala pred nekaj meseci in si jo ogledala. To je bila nekoč tudi moja šola. In kaj sem videla? Videla sem iste učilnice, iste klopi, iste stole, samo hodniki so bili manjši, ker so pregrajeni z dodatnimi učilnicami. Videla sem stisko na eni strani, na drugi stran pa moč napora in želje pomoči in truda, ki ga ravnatelj s sodelavkami in sodelavci vlaga v ustrezen učni proces. Ta današnji dan je tisto najboljše, kar se nam lahko zgodi. Zelo je pomembno, da je vaše znanje tudi naše znanje. Toliko, kot boste modri, pametni in srčni, toliko lepše bomo lahko živeli tudi mi starejši. Želim vam, da gojite svoj odnos do znanja, srčnosti, da ste dobri drug z drugim, dobri do nas starejši in dobro proslavite vašo novo šolo in se lepo poslovite od naše in tudi moje stare šole. Srečno in vse dobro nova šola.«

O poteku izgradnje

V Kamniku je bila v načrtu gradnja oziroma rekonstrukcija obeh mestnih osnovnih šol, za kar je bil v letu 2007 objavljen arhitekturni natečaj za izbor najboljših rešitev izgradnje oziroma rekonstrukcije Osnovne šole Toma Brejca in Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Takratno občinsko vodstvo se je leta 2011 odločilo, da bo najprej prenovilo in dogradilo Osnovno šolo Toma Brejca. Zaradi želje po spremembi faznosti gradnje in želje po izgradnji nove večnamenske športne dvorane ter mestne knjižnice je bila v ta namen izdelana projektna dokumentacija in pridobljeni še dve gradbeni dovoljenji, eno v letu 2014 in zadnje veljavno v letu 2019.

V oktobru 2018 je bil izdelan osnutek Investicijskega programa, na podlagi katerega je investicija ocenjena na 21.024.383,82 evrov. Novo občinsko vodstvo je v začetku leta 2020 zaradi visoke ocene investicije aktivno pristopilo k pregledu PZI dokumentacije in skupaj z odgovornim projektantom preučilo možnosti za spremembo PZI dokumentacije, in sicer na način ter v obsegu, da so spremembe v skladu z zadnjim veljavnim gradbenim dovoljenjem.

V letu 2020 smo pristopili k racionalizaciji projekta, ki je bil sprejet v obsegu in na način, da ni bilo potrebno pridobivati že četrtega gradbenega dovoljenja, saj razmere v obstoječem objektu Osnovne šole Frana Albrehta in s tem povezana prostorska stiska tega ne dovoljujejo. Racionalizacija se je izvedla v obsegu vgrajenih materialov, opuščanju nekaterih nadstandardnih arhitekturnih rešitev in tehnične zasnove objekta. Finančni obseg racionalizacije je obsegal kar 2 milijona evrov. Na novembrski seji so svetnice in svetniki soglasno, s potrditvijo investicijskega programa, tako dali zeleno luč za nadaljnje postopke, saj smo se na osnovi tega nato lahko prijavili na razpis države. Vlada Republike Slovenije je v lanskem letu na predlog Občine Kamnik izgradnjo Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik predlagala v vključitev med prioritetne projekte, pomembne za regionalni razvoj v Republiki Sloveniji.

V decembru smo bili s strani Skupnosti občin Slovenije obveščeni, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: Ministrstvo) pripravlja razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024. Razpis je Ministrstvo objavilo 5. 2. 2021 z rokom za vložitev vlog do 1. 3. 2021. Ministrstvo oziroma Vlada Republike Slovenije je po zaključku razpisa in na podlagi prejetih prijav za namen sofinanciranja vseh na investicijo pripravljenih projektov sklenilo dodatno zagotoviti približno 80 milijonov evrov, in sicer vsem na investicijo pripravljenih projektov v višini, kot je to bilo predvideno na podlagi meril razpisa. Občina Kamnik je na poziv Ministrstva predložila zahtevano investicijsko in projektno dokumentacijo, s katero smo kandidirali na razpisana sredstva in projekt je bil prepoznan kot na investicijo pripravljen projekt ter uvrščen med projekte, ki jih bo Ministrstvo sofinanciralo. Tako bomo s strani Ministrstva upravičeni do sredstev v višini 2.348.677,50 evrov.

Občina Kamnik je na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU dne 26. 2. 2021 objavila razpis za izvajalca, in sicer z rokom za prijavo do 13. 4. 2021. Na razpis sta prispeli dve ponudbi, ponudba družbe KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja, d. o. o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija (partnerska ponudba s partnerji: KOLEKTOR CPG, d. o. o. in CBE, d. o. o.) pa je bila najugodnejša, s katero je bila v mesecu avgustu podpisana pogodba. Občina Kamnik je med pripravo na začetek projekta pripravila in izpeljala še razpis za izbor strokovnega gradbenega nadzora, ki ga bo opravljal PROPLUS Inženiring, projektiranje, d. o. o., in vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja, katerega bo izvajalo podjetje AXIS d. o. o., ter razpis za pridobitev kredita za financiranje izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Predvidena vrednost kredita za investicijo izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik znaša 12.250.000 evrov, od tega bo Občina Kamnik 10,4 milijona evrov pridobila v letu 2021, preostali znesek pa do konca investicije. Ocenjena vrednost razpisane prve faze projekta (izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta s prometno in komunalno ureditvijo) znaša 15,3 milijona evrov, v to pa je zajet tudi znesek stroška gradbenega nadzora, najema in vodenja skupnega programskega okolja, projektantskega nadzora in priprave vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja. Nadaljnje faze pa predvidevajo rušitev obstoječe šole, celotno zunanjo ureditev vključno s športnimi in prometnimi površinami za namen obeh osnovnih šol ter opremo nove šole, kar pa je ocenjeno na 3,5 milijona evrov.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo