Vprašanja za Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

0
847

Občani sprašujejo, kakšni so razlogi, da letos v občinskih glasilih ni objave o kosovnem odvozu odpadkov. Tudi v poštne nabiralnike nismo prejeli letaka z obvestilom. Zanima jih tudi, če za obveščanje poskrbi Občina Domžale ali Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o..

Odgovor:

Odvoz kosovnih odpadkov in obveščanje v zvezi s tem skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Domžale izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik.
V letu 2021 smo nadgradili organizacijo odvoza kosovnih odpadkov in sistem obveščanja uporabnikov. Uporabniki so bili oziroma bodo tokrat o datumu odvoza na njihovem naslovu obveščeni z individualnimi obvestili po pošti (v primeru večstanovanjskih objektov so obveščeni upravniki). Datum spomladanskega odvoza kosovnih odpadkov za posamezno odjemno mesto je objavljen tudi računu za komunalne storitve in na portalu eProdnik. Uporabniki lahko tako kadar koli preverijo, kdaj bo potekal odvoz na njihovem naslovu.
Pri uporabnikih, ki na računu nimajo navedenega datuma odvoza kosovnih odpadov, je odvoz že potekal, kmalu pa bo na računu naveden že jesenski datum odvoza kosovnih odpadkov.
Uporabnike večstanovanjskih objektov prosimo, da se za informacije glede odvoza kosovnih odpadkov obrnejo na svojega upravnika, ki razpolaga z vsemi potrebnimi informacijami.

Javno komunalno podjetje Prodnik

 

Oglasno sporočilo