Uvodnik Domžalsko-kamniške NOVICE 09 2021: Gradimo (za) vas

0
443

Kaže, da Domžale niti za center mesta nimajo pripravljenega urbanističnega plana, kaj šele za širše področje. Vse se dela parcialno, malo tu, malo tam, brez neke celostne rešitve in s tem tudi brez enotnosti, skladnosti, prepoznavnosti in urejenosti  mesta.  Prepoznavnost je edino v tem, da se tako delati ne sme.

Kaže, da Domžale niti za center mesta nimajo pripravljenega urbanističnega plana, kaj šele za širše področje. Vse se dela parcialno, malo tu, malo tam, brez neke celostne rešitve in s tem tudi brez enotnosti, skladnosti, prepoznavnosti in urejenosti mesta. Prepoznavnost je edino v tem, da se tako delati ne sme.
Pravkar se je končala obnova ploščadi pred Vele, ki je pač takšna, kot je. Obnovljena, brez kakršnega koli širšega konsenza preostale stroke, da o javnosti – občanov (meščanov ) niti ne govorimo. To je tipičen projekt, ki bi moral biti izbran na razpisu, in široko podprt. Ali je bil? Pravkar pa se napoveduje urejanje bližnjega parkirišča v nov »glavni trg« z dvema podzemnima garažama. Se vam ne zdi, da bi se moralo to načrtovati skupaj s ploščadjo, pravzaprav vsaj še par sto metrov širše (če se v celoti ne more), da ne bomo čez nekaj let spet začudeno gledali, kaj se na južnem delu tega novega trga gradi – po možnosti kakšen nov SPB?
V mestu se gradijo stavbe tipa od kajže do stolpnice, vsaka ulica ima drugačno talno ureditev, vsaka svoje luči, vsaka svoja, ujeta drevesa v betonske škatle in nato še pohabljena z obrezovanjem. Mostičke-brvi za pešce se gradi po tekočem traku, ki pa so postali betonski kolosi z možnostjo tovornega prometa itd… Pravzaprav se v zadnjem času kaj, omembe vrednega, gradi bolj malo. V glavnem se »lepša« center mesta s takimi posegi kot je neenotna Kolodvorska ulica, zdaj končana a nič spremenjena ploščad pred Vele, čaka nas obnova parkirišča, »prizidek« k Zdravstvenemu domu se pripravlja v tajnosti… Zato navadni smrtniki, občani, meščani (celo občinski svetniki?!) lahko samo opazujejo(mo), kaj »vse se gradi« in so(smo) odrinjeni celo od informacij, kaj se dogaja na tem področju, da bi pri idejnem načrtovanju sodelovali (javne razprave, razgrnitve načrtov, makete), sploh ni mogoče, da o odločanju ne govorimo.
Zahtevamo, da se pred kakršnimi koli arhitekturnimi in gradbenimi posegi v centru mesta, predhodno izvede podroben urbanistični plan vsaj za center mesta, z odobritvijo in podporo stroke in predvsem širše javnosti – nas občanov (meščanov), ki v tem mestu živimo.

ED (Erazem Domžalski)

Oglasno sporočilo