Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 11 2021)

0
1360

Občina v drugi polovici decembra organizira kar nekaj zabavnih dogodkov. Pri oglaševanju le teh morebitna vstopnina ni omenjena. V kolikor tega podatka ni, je s strani obiskovalcev običajno pričakovan prost vstop. V primeru predvidene plačljivosti prosimo za podatke o ceni posameznih prireditev in namen izkupička.
Domžale, 9.12.2021

Odgovor:
Občina Domžale v drugi polovici decembra organizira Mesto želja, to je praznični sejem, ki je za občanke in občane brezplačen. Sejem poteka od 15. do 23. decembra 2021, od 16. do 20. ure.

26. decembra 2021, ob 19. uri, bo v Športni dvorani Domžale praznični koncert Godbe Domžale in proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter božično-novoletnih praznikih, ki je prav tako brezplačen. 27. decembra 2021, ob 20. uri pa bo v športni dvorani, 50. jubilejni novoletni koncert Simfoničnega orkestra Domžale-Kamnik. Ta prireditev vključuje vstopnino 15 EUR v predprodaji in 20 EUR na dan koncerta. Za več informacij se lahko obrnete na soorganizatorja.

_______________________________________________________________________
Občani sprašujejo, če sprememba cen pomeni podražitve storitev v vrtcih. Zakaj je podana tako kratka, suhoparna izjava brez pojasnila o razlogih podražitve? Ali naj se občani za podražitev zahvalijo občinskim svetnicam in svetnikom ali občinski upravi, ki je podražitev predlagala? Ob tej priliki prosijo tudi za poimenski seznam prisotnih in kdo je glasoval za oziroma proti.

Občinski svet Občine Domžale je sprejel spremembo cen programov vrtcev, ki izvajajo javno službo, mesečno na otroka:
– za otroke I. starostnega obdobja je cena programa 543,27 EUR,
– za otroke II. Starostnega obdobja, kombinirani oddelek in oddelek otrok starih od 3-4 leta je cena programa 401,13,
– stroški živil v ceni programa znašajo 38,12 EUR.
Domžale, 3.12.2021

Odgovor:
Cene, ki veljajo s 1.1.2022 so objavljene v uradnem vestniku občine št. 12/2021, https://www.domzale.si/objava/576612. Objava, ki ste jo citirali je kratek povzetek sprejetih sklepov seje.

Daljše obrazložitve so pojasnjene v gradivu 19. seje Občinskega sveta Občine Domžale, na str. 53, kjer je podana tudi primerjava veljavnih cen in predlog občinske uprave, ki je bil sprejet, https://www.domzale.si/DownloadFile?id=423776.

Ker odgovor v celoti ne ustreza vprašanju, bomo ponovno zaprosili za bolj konkretno razlago.
_______________________________________________________________

Zanima nas, ali med občinskimi sejami poteka snemanje, če se posnetki hranijo in koliko časa. To velja tudi za zapisnike. Ali je do njih mogoč dostop?
Domžale, 6.12.2021

Odgovor:
Da, med občinskimi sejami poteka snemanje. Video snemanje, ki je javno dostopno na spletni strani Občine Domžale je na voljo le v živo, ta posnetek se ne hrani trajno. V skladu z 2. odstavkom 195. člena Poslovnika občine Domžale se digitalni zapis seje hrani en mesec. Zapisniki se hranijo trajno in so dostopni na spletni strani Občine Domžale v rubriki Občina/Občinski svet/Seje:

https://www.domzale.si/objave/76.
________________________________________________________________________

Koliko znaša končna cena prenove ploščadi pred Tuš centrom?
Domžale, 9.12.2021

Odgovor:
Prenova ploščadi je znašala 600.000 EUR, od tega je soinvestitor prispeval 130.000 EUR.


 

 

 

 

Oglasno sporočilo