Pri predvideni obnovi železniške postaje 100 parkirnih mest manj zaradi obračališča za avtobuse

0
459

Pri predvideni obnovi železniške postaje naj bi bilo po končani gradnji 100 parkirnih mest manj zaradi obračališča za avtobuse. Ali lahko predvideno novonastalo situacijo pojasnite občanom? Kot ste zapisali, naj bi se prenova železniške postaje izvedla v dogovoru z Direkcijo za infrastrukturo RS.
Domžale, 12.1.2022

Odgovor Urada Občine Domžale:
Investitor projekta obnove železniške postaje Domžale je Ministrstvo za infrastrukturo, točneje Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Vprašanje prosim naslovite na investitorja.

Odgovor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo:
„S strani Občine Domžale je bila v sklopu projekta rekonstrukcije železniške postaje Domžale podana zahteva po izvedbi avtobusnega obračališča. S projektom je predvidena ureditev 23 parkirnih mest ter 4 parkirnih mest za invalide neposredno ob vhodu v nov podhod. Na razdalji 300 m od vhoda v nov podhod je Občina Domžale že v letu 2015 zgradila parkirno hišo z 228 parkirnimi mesti, ki lahko nadomesti zmanjšano število parkirnih mest.“

Oglasno sporočilo