Večja plačila javnim zavodom v mesecu decembru 2021

0
311

Na Urad župana Občine Domžale smo naslovili naslednja vprašanja:

Naše bralce zanima, zakaj je CZR Domžale v mesecu decembru 2021 prejela 444.626,46 EUR, Kulturni doma Franca Bernika Domžale 224.433 EUR, Center za mlade Domžale 53.445,85 EUR in Zavod za šport in rekreacijo Domžale 136.056,83 EUR davkoplačevalskega denarja? To so nekajkrat večji zneski od običajnih.

Odgovor Urada župana Občine Domžale:

“Prejemniki, ki jih navajate, so od 1.12.2021 do 31.12.2021 prejeli sredstva za naslednje namene:
– Center za zaščito in reševanje Domžale: investicijski transfer za nakup vozila za tehnično reševanje, sredstva za financiranje delovanja javnega zavoda
– Kulturni dom Franca Bernika Domžale: sredstva za redno delovanje javnega zavoda, sredstva za glasilo Slamnik
– Javni zavod Center za mlade Domžale: sredstva za redno delovanje javnega zavoda, sredstva za javna dela
– Javni zavod za šport in rekreacijo Domžale: sredstva za redno delovanje in sredstva za javna dela.

Pri zneskih ne prihaja do nobenih odstopanj, izplačilo je korektno.”

_______________________________________________________________________
Prejemki javnih zavodov v občini Domžale v letu 2021:

Center za zaščito in reševanje Domžale      1.556.758,18 EUR
Javni zavod Center za mlade                        157.945,80 EUR
Kulturni dom Franca Bernika Domžale           703.925,90 EUR
Zavod za šport in rekreacijo Domžale            562.203,61 EUR
Knjižnica Domžale                                       879.435,09 EUR
Glasbena šola Domžale                                169.408,62 EUR
Javno komunalno podjetje Prodnik Domžale  374.378,50 EUR

Oglasno sporočilo