Prejemniki letošnjih priznanj Civilne zaščite Republike Slovenije so mag. Matjaž Srša in Lea Logar iz Občine Kamnik ter PGD Kamnik

0
188

Ob svetovnem dnevu civilne zaščite je včeraj na Brdu potekala državna prireditev s podelitvijo priznanj Civilne zaščite Republike Slovenije. Mednarodna organizacija civilne zaščite je v skladu z resolucijo na 7. generalni skupščini decembra 1990 razglasila 1. marec za svetovni dan civilne zaščite. Leta 1992 je slovenska vlada razglasila 1. marec za dan Civilne zaščite tudi v Sloveniji. Namen tega dne je ozaveščanje družbe in posameznikov o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi civilne zaščite pri varstvu pred njimi. Ob tem želijo poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj zaščite človeka in njegovega okolja. V počastitev svetovnega dneva civilne zaščite je bila včeraj, 1. marca 2022, organizirana osrednja državna prireditev, kjer so podelili priznanja Civilne zaščite Republike Slovenije za zasluge in delo na področju civilne zaščite.

Med prejemniki letošnjih priznanj Civilne zaščite iz občine Kamnik so:

  • mag. Matjaž Srša – srebrni znak Civilne zaščite
  • Lea Logar – bronasti znak Civilne zaščite
  • PGD Kamnik – plaketa Civilne zaščite

Prejemnici in prejemniku je danes čestital tudi župan Matej Slapar in se jima zahvalil za njuno učinkovito in požrtvovalno delo na področju sistema zaščite, reševanju in pomoči v občini Kamnik. Še posebej se je župan zahvalil vsakemu posebej za njun prispevek in večletno učinkovito ter požrtvovalno delo, ki ga vsak na svojem delovnem področju v okviru delovanja Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Kamnik opravljata že vrsto let ob vseh večjih naravnih in drugih nesrečah, ki so prizadele občino Kamnik.

Mag. Matjaž Srša je prevzel vodenje Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Kamnik pred dobrimi desetimi leti. Že ob prevzemu funkcije se je zelo kmalu seznanil z normativno ureditvijo sistema zaščite, reševanja in pomoči in jeseni leta 2010 že aktivno sodeloval in vodil Občinski štab Civilne zaščite ob velikih jesenskih poplavah, ki so takrat prizadele tudi našo občino. Ob vseh večjih naravnih in drugih nesrečah na območju lokalne skupnosti Kamnik vodi delo Občinskega štaba Civilne zaščite ter koordinira naloge s pogodbenimi organizacijami in drugimi zunanjimi strokovnjaki, ki se pri posameznih nesrečah vključujejo v sistem zaščite in reševanja. Ker se tudi pri svojem profesionalnem delu ukvarja z odpravo škode po naravnih nesrečah, je dobro seznanjen s celotnim ciklom upravljanja z nesrečami, še posebej se je v zadnjem desetletju posvetil odpravi škode zaradi poplav in zemeljskih plazov.  V obdobju od začetka epidemije COVID-19 koordinira delo Občinskega štaba Civilne zaščite in tako je tudi s svojim delom pripomogel k ohranjanju zdravja naših občank in občanov. Za njegovo požrtvovalno in strokovno delo je včeraj na osrednji državni proslavi prejel srebrni znak Civilne zaščite.

Lea Logar naloge za štab Civilne zaščite Občine Kamnik opravlja že vrsto let, na Občini Kamnik pa je zadolžena tudi za področje odnosov z javnostmi.  V času delovanja sistema zaščite reševanja in pomoči ob vseh večjih naravnih in drugih nesrečah organizira obveščanje javnosti s točnimi in hitrimi informacijami, kar prispeva k učinkovitemu delovanju celotnega sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini Kamnik. Poleg tega skrbi tudi za urejanje področja zaščite in reševanja na spletni strani občine. Ob večjih nesrečah v zadnjem desetletju je večje naravne nesreče tudi fotografirala in poskrbela za sprotne ažurne objave ter posredovanje informacij medijem, novinarske konference ter druge pisna gradiva, ki so bila pripravljena. Še posebej se je izkazala v zadnjih dveh letih v času epidemije COVID-19, ko je dobršen del leta svoje delovne naloge in naloge za potrebe štaba Civilne zaščite izvajala na sedežu štaba CZ Občine Kamnik. Za njeno, skrbno, točno in  požrtvovalno delo na področju informiranja javnosti ob naravnih in drugih nesrečah, je prejela bronasti znak Civilne zaščite.

Med prejemniki priznanj pa so letos tudi kamniški gasilci. S plaketo Civilne zaščite je bilo odlikovano osrednje gasilsko društvo PGD Kamnik, ki v letošnjem letu praznuje visok jubilej, in sicer 140-letnico neprekinjenega delovanja. Prav zaradi številnih požarov, ki so nastali v mestu in okolici ter zaradi neorganiziranega gašenja so bili Kamničani primorani ustanoviti Prostovoljno požarno brambo. Ustanovni zbor Prostovoljne Požarne brambe je potekal 14. avgusta 1882 v prostorih kamniške občine. Prvo gasilsko orodišče je požarna bramba uredila v gospodarskem poslopju »Depo«. Začetki so bili z današnjega vidika skromni, prevozna brizgalna, nekaj lestev in 300 metrov cevi. Društvo se je razvijalo, a nastopile so tudi težave, obstoj društva je bil celo vprašljiv. Neizbrisno sta v društvo zarezali dve svetovni vojni, leta povojne obnove, gospodarski vzpon Občine Kamnik, prelomno leto 1991 in življenje v lastni državi. Letošnji častitljivi jubilej dokazuje pripravljenost priskočiti na pomoč ob kakršnikoli okoliščinah ali naravnih nesrečah. Pomeni tisto vrednoto, ki se je ne glede na velike družbene spremembe, ohranila v svoji izvirni podobi med Kamničani vse do današnjih dni. Društvu bo plaketa za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah podeljena ob praznovanju visokega jubileja. 

»Velika zahvala pa ob včerajšnjem prazniku velja prav vsem vključenim v sistem zaščite, reševanja in pomoči in so aktivni v Civilni zaščiti Občine Kamnik. Ob slehernem klicu na pomoč priskočite na pomoč sodelavci Občinskega štaba Civilne zaščite, prostovoljni gasilci, gorski reševalci, jamarji, zaposleni v zdravstvu, policiji, enotah reševalcev z reševalnimi psi, sodelavci rdečega križa, Karitasa ter številni posamezniki, ki sistem v Kamniku delate  kvalitetnega in učinkovitega. Dajete nam občutek varnosti, zato prav vsakemu, ki prizadevno in solidarno spoštuje sočloveka ter kaže sočutje ob vsakem trenutku ogroženega človeškega dostojanstva in življenja, še enkrat velika HVALA,« je še dejalžupan Matej Slapar ob včerajšnjem svetovnem dnevu civilne zaščite.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo