Ukinitev nujne medicinske pomoči za območji Kamnika in Komende je nesprejemljiva

0
538
Občina Kamnik je bila seznanjena, da se Ministrstvu za zdravje pripravlja nova mreža Nujne medicinske pomoči, v sledi katere se predvideva ukinitev zdravnika v nujni medicinski pomoči in dežurne službe v celoti v roku enega leta tudi v občini Kamnik.
Po besedah direktorja Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik dr. Saša Rebolja omenjena nova mreža predvideva, da bi enota Nujne medinske pomoči ostala toliko časa, da se bo zmanjšal začetni odpor manjših lokalnih skupnosti. Predvideva se, da se v enem letu popolna ukine nujna medicinska pomoč in postavi take kriterije, da Zdravstveni dom dr. Julija Polca ne bo izpolnjeval pogojev za izvajanje službe Nujne medicinske pomoči. Kot je dejal v nadaljevanju, je omenjeni predlog umetno določil, katere občine pokrivajo Domžale ter dodal: »Glede na to da je bila urgenca v Kamniku ustanovljena z namenom, bi pričakoval raje njihove argumente, zakaj je za ljudi bolje, da je v Kamniku ni več, operirajo pa z argumenti, da so urgentni centri prezasedeni (potem bo še večja zasedenost), da so razmere za zdravnike slabe, da so utrujeni in izgorel. Ne morem kupiti argumenta, da je treba zapreti urejene enote, zato, da bodo kadri domnevno zapolnili enote, kjer so si ustvarili kaos tudi s tem, da so urgentne centre v mestih odprli brez filtra, tako rekoč za vsakega s ceste, ki mu ni treba več preko nobene lokalne Nujne medicinske enote, ampak direktno kar v sekundarni center.«
Župan Matej Slapar ob tem poudarja: »Nesprejemljivo je, da se dostop do urgentnega zdravnika ukine, saj imata občini Kamnik in Komenda cca. 37.000 prebivalcev.  Trenutno za paciente na našem območju skrbi urgentna ekipa z zdravnikom 24 ur na dan, vse dni v letu, služba nujne medicinske pomoči pa deluje ločeno od splošnih in družinskih ambulant. Izredno pomembno je tudi dejstvo, da je občina Kamnik hribovita, razgibana in njeni kraji precej oddaljeni od središča. Površini, tako občin Kamnik kot tudi Komenda, merita skoraj 300 km², lokalne ceste pa so v dveh tretjinah na hribovitem območju. Do najbolj oddaljene točke v naši občini je skoraj 30 km in nemogoče si je predstavljati, da bi za takšne in podobne kraje predvidena sprememba ne predstavljala težave. Pred očmi moramo imeti dejstvo, da vsaka minuta ob reševanju življenja šteje in nemogoče je pričakovati, da se bo vozilo nujne medicinske pomoči iz Domžal pripeljalo hitreje kot iz Kamnika. Ta ukrep je za Občino Kamnik nesprejemljiv in ne predstavlja zdravorazumskega razmišljanja, kajti življenje je eno samo in ob vsaki nesreči štejejo ne le minute, temveč tudi sekunde. Ekipe kamniške njune medicinske pomoči so visoko strokovno usposobljene, poleg tega pa poznajo lasten kraj in tudi v tem uvidu je treba razmišljati. Ne predstavljamo si dejstva, da bi ob ukinitvi nujne pomoči brez le-te ostali tudi otroci in mladostniki z resnimi zdravstvenimi težavami v Javnem zavodu CIRIUS Kamnik. Slednjega namreč obiskujejo otroci z resnimi zdravstvenimi obolenji, posamezniki dihajo zgolj s pomočjo dihalne naprave- ventilatorja in glede na izrazito zahtevno problematiko pri slednjih, menimo, da bi izguba zdravnika v neposredni bližini lahko ob zapletih bolezni resno ogrozila zdravje in celo življenja oskrbovanih otrok in mladostnikov. Pozivamo, da člani delovne skupine predlog nemudoma umaknejo in obrazložijo, kaj se predvideva za ekipo Nujne medinske pomoči Kamnik, zakaj so Domžale upravičene do tovrstnega centra, čeprav je Ljubljana geografsko bližje Domžalam kot Kamniku in Komendi. Kamniška občina je skupaj z občino Komenda in Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik že v letu 2015 z odločnim protestom dosegla ohranitev Nujne medicinske pomoči občin Kamnik in Komenda in tudi tokrat bomo uporabili vsa pravna sredstva ter vse oblike pritiska, da ohranimo enoto Nujne medicinske pomoči v naših občinah. Morebitne trajne posledice ali celo smrt ob uvedbi novega sistema bodo predstavljale hudo rano svojcem, obenem pa resnično težko breme tistim, ki so dokument pripravljali.«

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo