Na konstitutivni seji Občinskega sveta zaprisegel nov župan Občine Mengeš Bogo Ropotar

0
494

V četrtek, 22. decembra 2022, je v poročni dvorani Občine Mengeš potekala 1. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Mengeš, na kateri so bili najprej potrjeni mandati svetnic in svetnikov, nato pa še mandat župana Občine Mengeš Boga Ropotarja. Po zaprisegi je nov župan Bogo Ropotar, povedal: »Verjamem v naše sodelovanje, da nam bo uspelo popeljati občino Mengeš korak naprej.« Ob koncu je vsem zaželel še lepe božične praznike, v letu 2023 pa predvsem zdravja in da bi se v novem letu imeli lepo v družbi tistih, ki jih imate najraje: »V leto 2023 vstopamo z optimizmom, da bo mirno in srečno.«

Konstitutivna seja se je začela z potrditvijo prisotnosti vseh izvoljenih članov Občinskega sveta Občine Mengeš ter poročilom občinske volilne komisije, ki je naprej podala poročilo volitev za svetnice in svetnike Občinskega sveta Občine Mengeš, nato pa še za župana Občine Mengeš. Barbara Kolar Kodela, predsednica Občinske volilne komisije Občine Mengeš, je opozorila, da so volitve potekale brez posebnosti in zapletov ter so bile skladne z zakoni in rokovniki Državne volilne komisije. Na koncu je svetnikom čestitala za izvolitev in jim zaželela uspešno delo v dobro vseh občank in občanov. Zahvalila se je tajnici komisije Katji Jamšek in njeni namestnici Branki Smogavec ter celotni občinski upravi za vso podporo. Na seji je bil prisoten tudi namestnik predsednice Občinske volilne komisije Damijan Gregorc.

Sledila je potrditev mandatov izvoljenih svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Mengeš, ki ga za mandatno obdobje 2022 – 2026 sestavljajo Bogo Ropotar, Tina Štrukelj, Robert Ručigaj, Mojca Likar, Jure Šinkovec, Tina Jamšek in Tim Janežič, vsi z liste Boga Ropotarja – Liste povezovanja; Sandi Jaklič, Špela Rojnik in Boštjan Pivec z Liste Sandija Jakliča; Franc Hribar in Milica Tomšič s Slovenske ljudske stranke;  Aleš Janežič in Mery Kegl z liste Skupaj za mengeško občino – skupaj zmoremo več;  Milan Kralj s Slovenske demokratske stranke in Rok Burja z Nove Slovenije – krščanski demokrati. V mandatu 2022 – 2026 je Občinski svet sestavljen iz šestih skupin svetnikov in sicer liste Boga Ropotarja – Liste povezovanja, Liste Sandija Jakliča, Slovenske ljudske stranke, liste Skupaj za mengeško občino – skupaj zmoremo več, Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije – krščanski demokrati.

Konstitutivna seja se je nadaljevala s potrditvijo mandata izvoljenega župana Občine Mengeš, Boga Ropotarja. Po potrjenem mandatu je Bogo Ropotar prebral slavnostno zaprisego in zaključil z besedami: »Spoštovane svetnice in spoštovani svetniki, naj vam najprej čestitam za izvolitev v občinski svet. Funkcijo župana razumem kot poslanstvo in tako bom tudi deloval. Že v času volitev se je pokazalo, da imamo sorodne smernice in projekte in verjamem, da nam bo uspelo v mandatu, ki je pred nami, s povezovanjem in sodelovanjem, z iskanjem skupnih rešitev realizirati zastavljeno

Seja se je zaključila s potrditvijo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo Robert Ručigaj, lista Boga Ropotarja – Liste povezovanja; Sandi Jaklič, Lista Sandija Jakliča; Franc Hribar, Slovenska ljudska stranka; Aleš Janežič, lista Skupaj za mengeško občino – skupaj zmoremo več; Milan Kralj, Slovenska demokratska stranka, in Rok Burja, Nova Slovenija – krščanski demokrati.

Seja, ki jo je vodil najstarejši svetnik Milan Kralj, se je zaključila ob 19:50.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo