Domžalska županja z roko v roki s Komisijo za preprečevanje korupcije!

0
674

Se nam obeta nov pristop pri vodenju občine? Gre za iskrene namene zagrabiti korupcijo kot bika za roge ali gre zgolj za preverjanje terena, kje so najbolj nevarne pasti? Kakor koli, pohvalno je, da novo vodstvo občine razmišlja tudi o področju, ki je največja rak rana v mladi slovenski zgodovini.
Vprašali smo na Komisijo za pregon korupcije, kako stoje stvari z osebnim obiskom županje pri KPK, so jo morda povabili, ker so morda zaznali kakšne nepravilnosti ali je bila pobuda za ta obisk s strani občine. Pa so nam takole odgovorili:
»Pobudo za sodelovanje med Komisijo in Občino Domžale je dala županja. Vizija županje je, da bi občina Domžale postala zgledna občina za uvajanje in osveščanje o dobrih praksah oziroma transparentnih odnosih, ki zmanjšujejo tveganje za korupcijo. Na Komisiji namero pozdravljamo in si lahko samo želimo, da bi v prihodnje več županov in županj na podoben način pristopilo k vodenju in delovanju v javno dobro. Sodelovanje med Komisijo in Občino Domžale bo tako potekalo predvsem na področju usposabljanj o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, za katerega smo na Komisiji pristojni, tj. usposabljanj s področja nasprotja interesov, lobiranja, prijave premoženjskega stanja in podobno, prav tako pa tudi kot pomoč pri izvajanju nedavno sprejetega Zakona o zaščiti prijaviteljev in ostalih aktivnostih v okviru svojih pristojnosti, s katerimi Komisija v družbi krepi integriteto, odgovornost, transparentnost in s tem pravno državo. Sodelovanje Ko-misije in Občine Domžale je torej osredotočeno na zmanjševanje tveganj za korupcijo na lokalni ravni ter usmerjeno k skupnim interesom za vodenje in delovanje v javno dobro. Seveda pa to sodelovanje v ničemer ne spreminja siceršnjega ravnanja Komisije ob morebitnih zaznanih nepravilnostih oziroma kršitvah zakona s strani občine oziroma njenega vodstva. Kot vselej bodo tudi v teh primerih morebitni sumi kršitev profesionalno (zakonito, strokovno in etično) naslovljeni.«
Če povemo po domače: pobudo za obisk je dala županja, na KPK bodo veseli vsakega sodelovanja, bo pa povečano sodelovanje na področju Zakona o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev), katere bo odslej varoval poseben zakon. No, povedali so tudi, da se zaradi tovrstnega sodelovanj s Komisijo občini ne bodo prav nič bolj pogledali skozi prste, če bi odkrili kakšne nepravilnosti.
Začetek županovanja je torej obetaven, lahko si obetamo ničelno toleranco do korupcije, potrebovali bi samo še definicijo, kaj občina kot korupcijo zaznava. Kako poimenovati hitre spremembe o zazidljivosti zemljišč, kako nasloviti izbiro izvajalcev pri posameznih razpisih, kako ovrednotiti projekte, da ne bo sledilo malo morje aneksov? Kako imenovati vse nove zaposlitve v občinski upravi, ki so ali bodo razpisane in objavljene samo na Zavodu za zaposlovanje, kar ustreza samo zakonski osnovi.
Tu pač žvižgači obmolknejo.
Držimo pesti, da so bili nameni obiska iskreni in bodimo pozorni na upad korupcije!

Uredništvo


Iz tiskane izdaje Domžalko – kamniških NOV!C

Oglasno sporočilo