2. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
473

Popoldan je v Sejni dvorani Občine Kamnik potekala 2. izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023 in podali pozitivno mnenje za ravnateljico Osnovne šole Stranje.

Prisotnih 26 svetnic in svetnikov je v točki Volitve in imenovanja podalo pozitivno mnenje za ravnateljico Osnovne šole Stranje Mateji Hari. Kot je povedala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar, je Svet Osnovne šole Stranje Občino Kamnik zaprosil za mnenje glede prispele prijave na javni razpis za delovno mesto ravnatelja osnovne šole. Prijavo kandidatke je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 3. seji, 6. 3. 2023, in pripravila predlog sklepa oz. mnenja za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Kamnik.

Sledila pa je obravnava predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2023. Ob tem je vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Marija Kos dejala: »Občinska uprava želi z ustrezno uvrstitvijo projektov (nadgradnja Zelene osi ob Kamniški Bistrici v občini Kamnik, obnova spomenika NOB Draga Tršarja in sanacija grajskih stolpičev Zaprice) v načrt razvojnih programov zagotoviti pogoje za njihovo prijavo na javne razpise, s čimer bo dana možnost za pridobitev sredstev za sofinanciranje projektov s strani države. V predlogu rebalansa so skupni izdatki ocenjeni v višini 34.247.099 evrov in se ne spreminjajo v primerjavi s sprejetem proračunom za leto 2023. Vse spremembe se nanašajo na Občino Kamnik, pri krajevnih skupnostih ni sprememb niti pri prihodkih niti pri odhodkih.« Svetnice in svetniki so to točko sprejeli s 23 glasovi za.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here