Vprašanje za Urad županje Občine Domžale ter prejeti odgovor glede parkirišč

0
796

Na Urad županje smo naslovili naslednje vprašanje:

“Ker na prvi del vprašanje niste odgovorili, vas ponovno sprašujemo, kje nameravate urediti parkirišča P+R zunaj ožjega središča mesta? Ker na 7. redni seji Občinskega sveta Občine, ki je potekala v ponedeljek, 19. junija 2023, gradivo ni bilo obravnavano, prosimo za komentar.”
___________________________________________________________________

Vprašanje:
Županja je večkrat poudarila, da si tako občani kot obiskovalci želijo urejenega mestnega središča, kar naj bi se lahko nadaljevalo šele po ureditvi mirujočega prometa: »Nagibamo se k ureditvi parkirišč P+R in parkirnih mest zunaj ožjega središča, v samem mestu pa postopno uvajanje plačljivega parkiranja« Takrat ste se tudi zavezali k rednemu obveščanju o spremembah, pa jih do sedaj še nismo zasledili. Katero lokacijo zunaj ožjega središča mesta ste predvideli?
Domžale, 1.6.2023

Vaš odgovor:
Predlog uvedbe plačljivega parkiranja v strogem centru smo predstavili krajevnim skupnostim, svetniškim skupinam ter javnosti na novinarski konferenci. Celotno gradivo bo obravnaval Občinski svet Občine Domžale na 7. Seji, ki bo v ponedeljek, 19. junija 2023.

______________________________________________________________________

Vaš odgovor:
Projekt celovite ureditve mirujočega prometa v centru Domžal je obsežen projekt, sestavljen iz več korakov. Na 7. seji Občinskega sveta Občine Domžale so svetniki in svetnice sprejeli Odlok o določitvi parkirnin na javnih površinah v občini Domžale, ki se nanaša na določitev javne parkirne površine, režim parkiranja, višino parkirnine ter sankcije za kršitve za 4 ulice v “Coni 1” – Ljubljanska cesta, Kolodvorska ulica, Ulica Matije Tomca in Masljeva ulica., saj so le te s parkiranjem in prometom najbolj obremenjene.
Temu bo sledilo urejanje makadamskega parkirišča ob trgovskem središču ter vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti. Možnosti za vzpostavitev parkirišč P+R izven ožjega središča še preučujemo.
Urad županje Občine Domžale

Oglasno sporočilo