Ureditev mestnega središča Mengša

V četrtek, 22. marca 2018, so bila na seji Občinskega sveta Občine Mengeš predstavljena izhodišča za pripravo predloga za mestno središče Mengša. Pri predstavitvi...

Kislice, domislice… (NOV!CE 4 2018)

Je ograja iz jumbo plakatov kaj lepša? Peščeno sramoto bi lahko zakrili vsaj na naraven način, z živo mejo, drevoredom (morda s sadnim drevjem,...

Ograje v centru Domžal

Ograje, ograje, ograje...rezilne, visoke, nizke, kovinske, betonske, lesene, plotovi, žive meje in še bi lahko naštevali izraze za omejevanje in razmejevanje prostora. V večini...

22. marec, svetovni dan voda

Letošnji svetovni dan voda je posvečen iskanju naravnih rešitev za reševanje izzivov z oskrbo z vodo v 21. stoletju. Preberite kakšni so trajnostni pristopi...

Tudi v letu 2018 postavili ograjo za zaščito zavarovanih dvoživk pred povozom

Tudi Občina Mengeš je del območja Natura 2000, kjer se potrebna posebna skrb za zavarovane živalske vrste in njihov habitat. Občina je tako skupaj...

Kislice, domislice… (NOV!CE 3 2018)

Občina (in nekatere KS in nekatera turistična društva) se trudijo zeleno os ob Kamniški Bistrici čim bolje in lepše urediti, da bo prijetnejša za...

Ste vedeli, da imamo na Občini Domžale zaposlenega mestnega arhitekta?

Kako naj danes imenujemo stavbo z zanimivo zgodovino in vsebino poleg občine, ki včasih bolj ali manj krasi strogi center Domžal? Bila je Pichlerjeva...

Predstavitev večnamenske športne dvorane Mengeš na svetu staršev sprejeta z navdušenjem

V sredo, 28. februarja 2018, je v okviru zadnje točke Sveta staršev Osnovne šole Mengeš župan Občine Mengeš, Franc Jerič, skupaj s arhitektom, Gregorjem...

Mengeš: “Nadaljevanje rekonstrukcijskih del na Ropretovi cesti v mesecu marcu 2018”

V mesecu decembru 2017 je podjetje Gratel d.o.o. končalo z vgradnjo komunalnih vodov na 400 m odseku Ropretove ceste mimo Ince. V celoti je...

Poslovilni objekt Blagovica – Šentožbolt

Projekt Izgradnja poslovilnega objekta v Blagovici je predviden, da se izvede še v tekočem letu. Lokacija za izvedbo projekta je določena v ureditvenem načrtu...

Vprašanje občana za JKP Prodnik in odgovor komunalnega podjetja

Kakšna je cena ključavnice na zabojniku za mešane komunalne odpadke ter kakšna je nabavna cena ključavnice? Zanima nas tudi kolikšen je strošek namestitve ključavnice...