Zaključni račun in proračun Občine Domžale soglasno sprejet

0
3022
Vir: domzale.si; 22.april 2011
V četrtek, 21.4.2011 je v Konferenčni sobi Občine Domžale, potekala tiskovna konferenca, ki jo je po 6. seji Občinskega sveta sklical župan občine Domžale Toni Dragar. Že na samem začetku je povedal, da se je pri tokratnem sprejemanju zaključnega računa in proračuna izkazalo tisto, o čemer je že dlje časa govoril, to je močno sodelovanje članov Občinskega sveta: »Programsko delamo tako, da usklajujemo z vsemi. Vsak ima svoj pogled na stvari in tudi pravico predlagati nove ideje in poglede na posamezno stvar. Ob sprejemu zaključnega računa in proračuna se je izkazalo, da delujemo skupaj.«

6. SEJA OBČINSKEGA SVETA

»Za nami je zanimiv teden. V torek smo imeli slavnostno sejo Občinskega sveta in podelili priznanja in nagrade Občine Domžale. 19. aprila 1952 so Domžale postale mesto, zato imamo za prihodnje leto tudi že pobudo, da 60. obletnico slavnostno proslavimo v večji dvorani. Vsi nagrajenci so nagrado prejeli več kot zaslužno. Veliko odobravanja je bilo prejeto tudi pri odločitvi, da letos za izjemne dosežke podelimo tudi županova priznanja za enkratne ali večkratne izjemne dosežke,« je župan za začetek nekaj besed namenil slavnostni seji.

V sredo je bila na dnevnem redu 6. seje Občinskega sveta ena od ključnih točk. Dvakrat v štiri-letnem mandatu se sprejema dvoletni proračun, sprejemal pa se je tudi zaključni račun za lansko leto. Zaključni račun je bil obravnavan na matičnem telesu, z zelo malo vprašanji in pripombami pa je bil tudi soglasno potrjen. Zaključni račun je eden od aktov, pomembnih za normalno funkcioniranje občine. Leto smo zaključili s pozitivnim stanjem. Nekatere investicije ostajajo problematične predvsem zaradi zemljišč in postopkov, problem pa ostajajo tudi prijavljeni na nekatere razpise, ki nato projekta ne izvedejo, na ta način ne pridobijo finančnih sredstev, denar pa ostaja. Zaključni račun je bil sprejet praktično brez dodatnih sklepov ali zavez, želja je le, da občinska uprava in župan pripravijo bolj enostaven pregled poslovanja oz. bilanc, obenem pa tudi, da se poleg te bilance predstavi tudi tisti del krajevih skupnosti, ki ne prihajajo iz proračuna.

»Zaključni račun je bil predstavljen popolnoma transparentno, z vsemi podatki. Prejeli smo nekaj vprašanj s strani občinskih svetnikov glede številk, vendar je bilo vse pojasnjeno brez nadaljnih vprašanj. Naj omenim tudi, da je uredba vlade nalagala, da je zaključni račun za prejšnje leto potrebno oddati do 15.4. in to nam je brez problema uspelo,« je še dodal Dragar in nato nadaljeval s potekom seje Občinskega sveta glede proračuna 2011/2012: »Pri sprejemanju proračuna 2011 in 2012 je podana tudi pobuda, da se glasuje le o proračunu 2011, o proračunu 2012 pa naj bi se glasovalo konec leta 2011 oziroma v začetku leta 2012. Za to pobudo med člani Občinskega sveta ni bilo posluha, zato je bila zavrnjena. Usklajevali smo proračun za 2011 in 2012. Za leto 2011 je predvideno okoli 2 milijona EUR zadolževanja, v letu 2012 pa nekoliko več, skupno predlagano pa je tako okoli 6 milijona EUR zadolževanja. Vendar moram poudariti, da se bomo zadolževali le za tiste stvari, ki so dolgoročno namenjene našim občanom, torej za nakupe in investicije.«

V memorandumu župana (dodan kot priponka) za proračunski leti 2011-2012 je zapisano, kaj mora Občina Domžale narediti v roku dveh let in tudi še kasneje. Toni Dragar: »Govorimo o enem večjih proračunov v Sloveniji, saj smo 8. največja slovenska občina. Istočasno smo ravno v tem tednu dobili kar nekaj vprašanj na prihodkih – zakaj ni evropskih sredstev. Povedati moram, da načrtujemo kar nekaj evropskih sredstev, vendar ne v 100 % višini, saj smo razvojno ena najmanj ogroženih občin. To je sicer dobro, vendar smo ravno pred nekaj dnevi prejeli dokument, ki smo ga prejeli v razpisu za 9 milijonov EUR investicij v občinah v letu 2011. V njem je natančno zapisano, da 6 občin, med njimi tudi Domžale, lahko kandidirajo šele na četrtem razpisu konec leta, če bo denar ostal. Lepo je slišati, da naša občina stoji tako visoko, vendar pa to za seboj potegne drugačno sliko pri črpanju evropskih sredstev. Vsakih 1.000, 10.000 ali 100.000 EUR pri projektih, ki pridejo od drugje, je dobrodošlih.«

Uskalajevanje pred sejo je bilo po besedah župana zelo uspešno, prejetih pa je bilo le 13 amandmajev, od tega 6 amandmajev s strani uprave. Sprejetih je bilo 8 amandmajev, nič ključnega pa ni bilo zavrnjenega. Kključno je bilo tudi, da bomo z amandmaji dodatna sredstva namenili za projekte, za dokumentacijo in za odkupe zemljišč, tako da bi bili v primeru razpisov, nanje tudi pripravljeni. O memorandumu pa je župan povedal: »Vprašanj in odgovorov je veliko. V svoji predstavitvi memoranduma sem povedal vse, od ključnih naložb do tistega, kar bo težko narediti. Ključne zadeve, s katerimi se bomo v tem času ukvarjali so: center Domžal – zagotavljamo soudeležbo občine pri izgrandji garažnih in peš poti v višini okoli 1 milijona EUR; Cona Želodnik – z dokapitalizacijo skupaj z NLB. Predvideno je, da tako Občina Domžale, kot tudi NLB dokapitalizacijo izvršita vsak v višini okoli 650.000 EUR. Pogojeno je, da morata dokapitalizirati oba partnerja. Občinski svet je sprejel sklep, da dokler te odločitve ni, dokapitalizacije ne smemo izvršiti oz. jo bomo izvršili po soglasju Občinskega sveta, ko bodo jasne vse finančne transakcije. Cona želodnik bo po mojem ena od ključnih tem tega poletja in jeseni, saj pogajanja tako z velikimi slovenskimi podjetji, kot tudi z izvajalci za komunalno opremo, potekajo dnevno. Odprtih je še kar nekaj zadev, vendar naj bi se vsi podatki na seji Občinskega sveta predstavili kar se da hitro. Konec leta naj bi teoretično že šli po gradbeno dovoljenje ali ga celo že dobili; ena ključnih investicij v letošnjem letu je tudi nadgradnja čistnilne naprave Domžale-Kamnik. Maja naj bi poslali prijavo v pregled državi na MOP in SVRL. Računamo, da bi bila odločitev sprejeta nekje do jeseni. Ključna je zato, ker morajo nato vsi Občinski sveti (petih okoliških občin ter občin Cerklje in Moravče) v enakem besedilu sprejeti tudi ves pogram, ki je podlaga za financiranje. Govorimo o dveh delih. Eno je kanalizacija, kjer bo morala vsaka občina na svojem sistemu zagotavljati sredstva skupaj z evropskimi in državnimi sredstvi. V tem primeru naša občina nima več veliko dela. Pri čistilni napravi pa je predračunska vrednost, preden izberemo izvajalca, 16 milijonov EUR z DDV, od tega naj bi evropska sredstva znašala okoli 8,5 milijona EUR, državna 1,5 milijona EUR, ostalo pa morajo zagotoviti občine solastnice. Naša občina ima ta denar praktično že zagotovljen kot nerazporejen dobiček v čistilni napravi, delno pa bosta z vstopom prispevala tudi občini Cerklje in Moravče.«

Pri družbenih dejavnostih so pripravljene štiri večje zgodbe. Ena od teh je dokončanje Hale Komunalnega centra, druga zelo velika postavka, za katero je bil pridobljen tudi sklep Občinskega sveta je gradnja garderob v Športnem parku Domžale, dogovorjeno pa je bilo celo, da bi se pod tribunami uredile tri atletske steze, ki bi domžalskim atletom omogočile treninge tudi pozimi. To bi bilo zelo pozitivno za razvoj atletike v Domžalah. Druge zadeve, veliko bolj obremenjujoče, seveda ostajajo vrtci. Toni Dragar: »V tem trenutku imamo le ocene go številu otrok, ki bodo ostali na čakalni listi, saj je o točnih številkah zelo težko govoriti. Včeraj je bil sprejet tudi Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki čakajo na vključitev v organizirano predšolsko vzgojo. V tem trenutku moramo zgraditi dva prizidka, govorimo o vrtcu Palček na Količevem na Viru in o vrtcu Krtek v Ihanu. Zemljišča so že zagotovljena, prav tako idejne študije in dokumentacije. Gre za okoli 10 novih oddelkov (trije oddelki v vrtcu Ihan namenjeni osnovni šoli, ki je že preobremenjena). Ideja je, da se na vzhodu zgradi najmanj en vrtec s prav tako okvirno desetimi oddelki. Čakamo poplavne študije, dogovore in tudi kakšno spremembo mišljenja solastnikov, ki ne prodajo zemlje pri šoli. Po našem mnenju bi s temi 20 oddelki morda le prišli do situacije, ko ne bi bilo več otrok na čakalni listi. Vsi rezultati kažejo, da je veliko število otrok sprejetih tudi letos, generacije so se povečale. Iz najstarejše starostne skupine naj bi bili praktično sprejeti vsi vpisani, od 0-1 leta imamo kar nekaj otrok, ki so vpisani, vendar zaradi starosti še ne izpolnjujejo pogojev, največji problem pa imamo pri sprejemanju otrok od 1-3 leta. Na končne rezultate o številu otrok na čakalni listi še čakamo, zato nobeno objavljeno število ne izraža dejanskega stanja in je kot tako zavajujoče. Postopek poteka, obvestila so bila izdana, prav tako odločbe so, potekajo podpisi pogodb, sprejemajo se priotožbe in tako naj bi v roku dobrega meseca točno vedeli, kolikšno je število otrok, ki bo ostalo na čakalni listi. Še vedno nimamo podatkov za oba koncesijska vrsta, koliko je vpisov, koliko je podvojenih ali celo potrojenih vpisov. Nekateri se vpišejo v dva, tri ali celo v štiri vrtce.«

Župan je nato povedal nekaj več še o osnovih šolah: »Želimo postaviti tudi šolski sistem in pripraviti analizo. Šola Vir postaja vedno bolj odmaknjena. Vzroki so v nakupni vrednosti zemljišč, drugo so sklepi krajevnih skupnosti, ki so znižale nivo in višino števila stanovanj, kar je avtomatsko podražilo ceno kvadratnega metra našega nakupa, tretja stvar pa je čas trajanja celotne investicije. Že če bi že danes imeli vse pogodbe in vse projektirano, bi kljub vsemu projekt trajal zelo dolgo, vsaj nekje do 1.9 2015 ali 2016, zato situacijo rešujemo drugače. Kot že rečeno, bomo s prizidki v vrtcih zagotovili tudi učilnice za prvo triatdo. V Ihanu bo novogradnja, v predvidenem vrtcu na vzhodu pa vsaj trije oddelki za šolo. Začenjamo tudi s prizidkom v šoli Rodica, ki je v tem trenutku najbolj številčno zasedena. Prenavljali oz. investirali bomo tudi v šoli Dob, kjer je potrebno preurediti jedilnico, garderobe in kuhinjo. Omenjene investicije v šport, vrtce in šole so ena izmed stvari, ki bodo potegnile za sabo kar nekaj denarja.«

»Ideje o še večjih investicijah imamo, vendar to že pomeni, da bo potrebna podlaga kredit. Tu gre za strateške dolgoročne, ob vsakem takšnem nakupu pa je dogovorjeno, da bomo šli z vsako posamezno točko na dnevni red Občinskeg sveta in tam predstavili vsebino in tudi vrednosti. Verjetno bo kdaj potreben tudi rebalans proračuna. Izpostavljene so bile tri točke: sosednji t.i. Kovinar, ki je skupaj s parkom in parkirišči ocenjen kot strateški nakup za dolgoročni razvoj upravnih dejavnosti, morebitno združevanje in izvedbo upravnega centra; Univerzale, kjer najprej potrebujemo imeti vsebino in finančno konstrukcijo, spremembno OPPN-ja, kjer smo mi zavarovali ta objekt, imeti idejo in investitorja in tako kot smo rekli, s tem nato priti na Občinski svet; tretja pobuda, je bila odkup parkirišč pri Metalki. Tu gre predvsem za zagotavljanje zadostnega števila parkirišč ob kulturnih in ostalih prireditvah v Kulturnem domu Franca Bernika in v Domžalskem domu, kjer je ob udeležbi 200 do 300 ljudi praktično nemogoče parkirati. V nadaljevanju naj bi razvijali idejo o širitvi Kulturnega doma Franca Bernika. Eden od domžalskih arhitektov je na to temo pripravil diplomsko nalogo. Govorimo o dozidavi v obliki L v smeri proti Metalki in tako bi dvorano povečali na zmogljivost od 450 do 500 sedežev z garderobami, odrom in ostalo opremo. Domžale imajo kar nekaj dvoran, ne pa dvorane z več kot 180 sedeži. Ti trije strateški prostori so bili omenjeni tako na seji občinskega sveta, ko ttudi v memorandumu. To so ene največjih stvari, za kateres se bomo morali hitro odločiti kaj in kako,« je o večjih investicijah povedal Dragar.

Dragar je nato izpostavil še eno značilnost in to je združevanje postavk. Občinski svet v prejšnji sestavi je sprejel sklep, da je potrebno tako na razpisih za družbene dejavnosti, ko tudi na komunalnem segmentu, združevati postavke. Predvsem na komunalnem segmentu, saj je imela v preteklosti npr. vsaka cesta svojo postavko in če se ni pridobilo vseh soglasij je celotna investicija tisto leto odpadla. Zdaj je to opredeljeno kot ena postavka, znesek investicije v ceste, v razvojnih programih pa je navedeno, katere so možne investicije v teh dveh letih. »Najprej se bomo lotili tistih investicij, za katere bomo imeli dokumentacijo, soglasje lastnikov (govorim predvsem o pločnikih, premostitvenih objektih, preplastitvah, kanalizacjah, mrliških vežicah, pokopališčih). Ne gre tako, da si izglasuješ svojo postavko, potem pa je ne moreš realizirati. Tak problem imamo ravno v Radomljah v smeri proti Volčjemu potoku in v smeri proti Rovam. Imamo probleme z lastništvom. Te ceste so navedene, da jih bomo naredili, vendar le v primeru, da uspemo z dogovori. Združevanje postavk je bilo tako narejeno na zahtevo Občinskega sveta, kot tudi po priporočilu nadzornega odbora in posledično tudi po pregledih računskega sodišča ostalih občin,« je združevanje postavk pojasnil Dragar.

Beseda je nato stekla na tržnico, za katero je dragar povedal, da se v tem trenutku pripravlja začetek projekta širitve tržnice. Nastale so težave z zagotovitvijo prostora, saj ga Občina ne more zagotoviti dovolj. Širitev naj bi dločili potekala praktično do ceste med bodočo tržnico Domom upokojencev. Uredili se bodo tlaki, elektrika, voda in nato septembra ša dodatne stojnice. »Nova tržnica bo več kot še enkrat večja. Trenutno je na tržnici 10 odprtih in 8 zaprtih stojnic, skupaj torej 18, na novi tržnici pa jih bo okoli 40, to pa že omogoča lepo ponudbo. Najem stojnice na tržnici je možen za cel mesec, vsak najemnik pa se potem sam odloči, katere dneve v tednu bo prodajal. Nekateri prodajajo vsak dan, nekateri pa samo določene dni. V večjih mestih gremo kot obiskovalci vedno pogledati tržnico. Upamo, da bo tudi domžalska tržnica ena izmed stvari, ki bo imela turistični pomen, obenem pa imela velik pomen za občanke in občane,« je o širjenju tržnice povedal Župan.

Podžupanja Andreja Pogačnik Jarc je nato predstavila še prihajajoče prireditve, od katerih se nekatere že kar tradicionalno odvijajo v počastitev občinskemu prazniku. Ena izmed njih je vsekakor kolesarska dirka po poteh Upravne enote Domžale, Slovenija kolesari, ki je letos posvečena uradnemu športnemu slovesu nekdanjega vrhunskega kolesarja, sedaj našega občana, Andreja Hauptmana, ki bo tudi sodeloval na dirki. Dirka bo v soboto, 23. aprila, z začetkom ob 10. uri v Športnem parku Domžale.

Potem je nekaj besed spregovorila o osrednji občinski prireditvi ob 27. aprilu, ki že tradicionalno poteka v Žejah. Letos bo slavnostna govornica ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič, proslava pa bo v veliki meri posvečena 70. obletnici ustanovitve OF. Pozdravni govor bo imel podpredsednik Zveze borcev.

Nadaljnjih nekaj besed podžupanje je bilo namenjenih razstavi fotografij iz zraka Primoža Hienga, ki je med občankami in občani naletela na o zedober odziv. Razstava Domžale – med nebom in zemljo je že bila na ogled v parku pri občinski stavbi, v soboto pa se bo preselila v Športni park Domžale na koelsarsko dirko. Danes, v petek, 22. aprila, poteka dan tabornikov. V Domžalah to praznovanje posvečamo enemu od ustanoviteljev taborniške organizacije v Domžalah, prezgodaj umrlemu Janezu Cerarju. Ob Memorialu Janeza Cerarja, kot so poimenovali tekmovanje, se ponavadi zbere veliko število otrok in njihovih staršev.

Tudi letos bo 31. aprila potekalo tradicionalno prvomajsko kresovanje na Količevem in tradicionalna budnica 1. maja, ki z Godbo Domžale na čelu krene na pot ob 5. uri zjutraj.

V okviru Cvetličnih dni v Arboretumu v Volčjem potoku se bo 1. maja predstavila tudi občina Domžale. Letošnja prireditev je posvečena ljudski duhovni kulturi, zato smo k sodelovanju povabili grobeljsko folklorno skupino, ljudske pevke, čebelarje, turistične kmetije z njihovimi za domžalsko okolje značilnimi dobrotami, predstavili bomo tudi nekaj običajev in iger, ki so nekoč spremljale veliko noč.

8. maja bo proslava ob dnevu Evrope, in sicer ob 18. uri v Ihanu. Na javno povabilo za organizacijo proslave se je prijavilo pet kandidatov, izbran pa je bil program Kulturnega društva Ihan z znanima domžalskima pevkama Nežo Drobnič in Evo Černe ter pevskim zborom Slamnik. Govornica bo evropska poslanka dr. Romana Jordan Cizelj.

Župan je besedam podžupanje za konec le še dodal, da Občina Domžale pri vseh prireditvah sodeluje kot pokrovitelj ali celo organizator in je eden od večjih ali izključnih financerjev. »Prireditev je zares veliko in to zelo različnih in dobrodošli ste prav na vseh.«

Za konec je vsem občanom in občankam zaželel še vesele velikonočne praznike in jim iskreno čestital ob 1. maju, prazniku dela in 9. maju, dnevu Evrope.

Vir: Občina Domžale

Oglasno sporočilo