Kratek povzetek tehnologije in poteka del na objektu »Obnova voziščne konstrukcije na mostu čez Kamniško Bistrico na Kopališki cesti

0
3501
Podjetje SANING, sanacije in gradnja objektov d.o.o., iz Kranja je z deli na objektu pričelo dne 27.06.2016 s postavitvijo polne prometne zapore in pričetkom rušitvenih del.
Projekt sanacije v grobem zajema: porušitev asfaltnih plasti, odstranitev obstoječih slojev nad konstrukcijo mostne plošče, reprofilacijo mostne plošče za potrebe izvedbe hidroizolacije, porušitev obstoječih dilatacij ter povezavo mostne plošče s prehodnimi ploščami, preklop hidroizolacije pod hodniki z novo mostno hidroizolacijo, prilagoditev mostnih izlivnikov, vgradnjo cevk za pronicajočo vodo, izvedbo nove mostne hidroizolacije, asfaltiranje, izvedbo horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, tlakovanje obrob z granitnimi kockami ter zaščito hodnikov s hidrofobno impregnacijo.
.
Ker je bila izvirna projektna dokumentacija za cca. 40 let star objekt izgubljena in v fazi projektiranja ni bila na razpolago, je med samo izvedbo potrebno postopke sanacije sproti ustrezno prilagajati in usklajevati s projektantom glede na zatečeno stanje konstrukcij.
.
Pri zadevni sanaciji se uporabljajo specialni sanacijski materiali, ki zahtevajo natančne pogoje za vgradnjo, kot npr.: predhodno saturiranje kontaktnih površin, izvajanje del v času izven največje pripeke sonca, večdnevno negovanje sanacijskih malt po vgradnji itd. Poleg tega uporaba polimernih materialov zahteva striktno ločeno izvedbo po posameznih fazah, kot npr.: v času injektiranja razpok z epoksidnimi smolami ni mogoče izvajati del, ki zahtevajo močenje z vodo, novoizvedeni reprofilacijski sloji se morajo ustrezno izsušiti (min. 8 dni) preden je mogoče aplicirati epoksidni prednamaz pred izvedbo hidroizolacije itd.
.
Glede na kompleksnost sanacije starega objekta v nezavidljivem stanju ter relativno majhno dolžino mostu predmetna sanacija zahteva veliko število posameznih faz del, ki ne omogočajo hkratnega velikega števila delavcev na gradbišču, medtem, ko je vzporedno delo več faz, v večini primerov nedopustno. Občane zaradi tega naprošamo k razumevanju, saj bo kvalitetna izvedba koristila vsem uporabnikom mostu še mnogo let.
.
Vir: Občina Domžale
Oglasno sporočilo