Odgovor mag. Boruta Kurmanška, predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale na vprašanje o obnovi Kulturnega doma Franca Bernika

0
3709
Skladno z vašim vprašanjem, ki je izšlo v Domžalskih novicah št. 5 z dne 13.4.2017,vas obveščam, da smo na zadnji seji NO dne 12.4.2017 sprejeli sklep, da  v vezi navedene investicije opravimo nadzorni pregled. 
V vašem vprašanju, ki ste mi ga predhodno posredovali po e-mailu pa ni bilo navedeno do kdaj  potrebujete odgovor, jaz pa o delu NO ne morem poročati pred izdajo sklepov, zato na vprašanje predhodno tudi nisem mogel odgovoriti.

mag. Borut Kurmanšek
___________________________________________________________________
Vprašanje:

Kakšno je mnenje NO Občine Domžale, da se je lanska obnova Kulturnega doma Franca Bernika iz javno dostopnih podatkov dne 28.9.2015, iz predvidenih stroškov slikopleskarskih del 62.126,14 EUR, podražila na nekaj več kot 111.000 EUR? Na razpis Naročila male vrednosti Občine Domžale sta se prijavila dva ponudnika.
Dela pod skrbnim nadzorom Zavoda za kulturno dediščino Kranj je prevzelo podjetje GŠ Lesnina MG oprema, d. d., Ljubljana in ga zaupalo podizvajalcu Kuponko gradbeništvo. Stala so nekaj več kot 111.000 evrov. Občane zanima, zakaj so sklenjeni aneksi vedno v škodo davkoplačevalcev.

Do zaključka redakcije nismo prejeli odgovora!

Iz tiskane izdaje časopisa NOV!CE 5 2017

Oglasno sporočilo