Vprašanja za predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale mag. Boruta Kurmanška (NOV!CE 8 2017)

0
2861

Pri reviziji Zavoda za šport in rekreacijo Domžale je bilo ob letnem poročilu za leto 2014 ugotovljeno, da Zavod ni predložil NO pojasnil, na kaj se nanaša nakup oziroma poraba sredstev v višini 67.067 EUR.

Predsednika Nadzornega odbora Občine Domžale mag. Boruta Kurmanška smo preko el. pošte zaprosili za pojasnilo, če je že kaj znano, kako je bil porabljen davkoplačevalski denar.

Do zaključka redakcije nismo prejeli odgovora!

__________________________________________________________________

Vprašanje:

Kakšno je mnenje NO Občine Domžale, da se je lanska obnova Kulturnega doma Franca Bernika iz javno dostopnih podatkov dne 28.9.2015, iz predvidenih stroškov slikopleskarskih del 62.126,14 EUR, podražila na nekaj več kot 111.000 EUR? Na razpis Naročila male vrednosti Občine Domžale sta se prijavila dva ponudnika.
Dela pod skrbnim nadzorom Zavoda za kulturno dediščino Kranj je prevzelo podjetje GŠ Lesnina MG oprema, d. d., Ljubljana in ga zaupalo podizvajalcu Kuponko gradbeništvo, kar je v nasprotju z razpisnimi pogoji. Stala so nekaj več kot 111.000 evrov.
Občane zanima, zakaj so sklenjeni aneksi vedno v škodo davkoplačevalcev.

Skladno z vašim vprašanjem, ki je izšlo v Domžalskih novicah št. 5 z dne 13.4.2017,vas obveščam, da smo na zadnji seji NO dne 12.4.2017 sprejeli sklep, da v vezi navedene investicije opravimo nadzorni pregled.
V vašem vprašanju, ki ste mi ga predhodno posredovali po e-mailu pa ni bilo navedeno do kdaj potrebujete odgovor, jaz pa o delu NO ne morem poročati pred izdajo sklepov, zato na vprašanje predhodno tudi nisem mogel odgovoriti.
mag. Borut Kurmanšek

Do zaključka redakcije nismo prejeli odgovora!

___________________________________________________________________

Sestava Nadzornega odbora Občine Domžale

Predsednik: mag. Borut Kurmanšek
Namestnik predsednika: Tone Preskar

Člani:
Matjaž Ježek
Bojana Petrovič
Zoran Kramžar
Tadeja Savnik
Roman Stražar
Marina Zupančič
Mateja Kegel Kozlevčar

mag. Borut Kurmanšek

 

Oglasno sporočilo