Vprašanja za župana Občine Domžale ter prejeti odgovori

0
1885

Naše bralce zanima, kdo je najemnik prizidka ob občini Domžale, kjer izvajajo ključarska dela in kolikšna je najemnina. Sprašujejo nas, če ne bi bilo na tako prometni lokaciji v ta prostor bolje umestiti prebivalcem potrebnejšo dejavnost, kot npr. javno blagajno in občinsko vložišče. S tem bi pridobili tudi prepotreben prostor za občinske pisarne, saj se kaže razseljenost uradov po mestu.
Vložišče oz. sprejemno-informacijska pisarna je glavna vstopna in izstopna točka občine, namenjena poslovanju s strankami.
V vložišču se ustavite, ko:
– potrebujete splošne informacije,
– želite oddati vlogo,
– želite vplačati upravno takso ali kakšno koli drugo občinsko takso, kot je npr. turistična taksa, uporaba javne površine, itd.
– želite podati pohvalo ali pripombo.

Odgovor:

Prizidek ob občinski stavbi je na podlagi služnostne pogodbe iz dne 14.10.1955 v posesti podjetja Tobačna 3DVA d.o.o., Ljubljana. Po nam znanih podatkih ga oddajajo v najem podjetju Ključi Nardin Tina Nardin s.p., višina najemnine nam ni znana.
Vratarnico v površini 10 kvadratnih metrov, ki se drži prizidka, oddaja Občina Domžale v najem podjetju Ključi Nardin Tina Nardin s.p., po pogodbi z dne 18.3.2015 in sicer za ceno 10 EUR na kvadratni meter, kar znaša 100 EUR na mesec. Občinsko vložišče se nahaja takoj na vhodu v občinsko stavbo in je z vidika dostopnosti dobro locirano.

Toni Dragar , župan

______________________________________________________________
Koliko denarja je Nadzorni odbor Občine Domžale porabil za svoje delo v letu 2017? Ali je višina pripadajočih denarnih sredstev zakonsko določena in se lahko zaradi povečanega obsega dela lahko tudi zviša?

Za delo Nadzornega odbora Občine Domžale je bilo iz proračuna Občine Domžale za leto 2017 nakazanih 19.427,03€. Sredstva za delo nadzornega odbora se v skladu s Statutom Občine Domžale ter Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Domžale zagotavljajo v občinskem proračunu, na podlagi programa dela in finančnega načrta Nadzornega odbora.
Omejitev na podlagi Zakona o lokalni samoupravi ter Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov, predstavljajo omejene zgornje višine letno izplačanih sejnin posameznim članom odbora. Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu odbora, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana.

Toni Dragar , župan

______________________________________________________________

Sestava Nadzornega odbora Občine Domžale

Predsednik: mag. Borut Kurmanšek
Namestnik predsednika: Tone Preskar
Člani:
Matjaž Ježek, Bojana Petrovič, Zoran Kramžar, Sabina Pirš, Roman Stražar, Marina Zupančič, Mateja Kegel Kozlevčar

Vir: Občina Domžale

 

 

Oglasno sporočilo