Slovesna obeležitev svetovnega dne civilne zaščite

0
1464

14. marca 2018 je v Centru za zaščito in reševanje Domžale potekala slovesnost ob svetovnem dnevu civilne zaščite, ki ga obeležujemo 1. marca. Kot vsako leto sta tudi letos zbrane člane sistema zaščite, reševanja in pomoči v Domžalah nagovorila župan Toni Dragar in poveljnik CZ občine Domžale, Marko Žagar. Še posebej sta se zahvalila in čestitala kar trem nagrajencem priznanj civilne zaščite – gospodu Francu Anžinu, Branku Sojerju in Dejanu Osolniku.

Slovesnost se je pričela s slovensko himno, ki so jo zapele štiri učenke OŠ Dob. Gospodična, Ana Kovač, je povezovala dogodek in pozdravila goste: župana Občine Domžale, g. Tonija Dragarja, podžupanjo Občine Domžale, mag. Renato Kosec, poveljnika civilne zaščite občine Domžale, g. Marka Žagarja, namestnika poveljnika civilne zaščite občine Domžale, g. Petra Gubanca, člane štaba civilne zaščite občine Domžale, direktorja Centra za zaščito in reševanje Domžale, g. Andreja Jarca, poveljnika Centra za zaščito in reševanje Domžale ter Gasilske zveze Domžale, tov. Matjaža Merkužiča, častnega poveljnika Gasilske zveze Domžale, tov. Janeza Breceljnika in vse ostale člane sistema zaščite in reševanja.

»Pa vendar danes vsi prisotni čutimo, da nekoga pogrešamo. Zgolj teden dni je minilo, od kar nas je zapustil naš dragi prijatelj, sodelavec in mentor, Stane Kovač – Keber. Vsi, ki ste prisostvovali žalnim sejam in pogrebu, ste lahko slišali, kaj vse je Stane bil – mož, oče, prijatelj, gasilec, gostinec in obrtnik, občinski svetnik, športnik – prav tako pa je bil pomemben član sistema zaščite, reševanja in pomoči. Bil je prejemnik srebrnega znaka civilne zaščite.« so bile uvodne besede gospodične Kovač.

Tudi na letošnji slovesnosti smo lahko uživali v petju domžalskih poklicnih gasilcev Centra za zaščito in reševanje Domžale, ki jih vodi Primož Leskovec. Zapeli so nam dve pesmi: Hišica draga domača in vsem znano, V dolini tihi, zatem pa je na oder prišel poveljnik Civilne zaščite občine Domžale, gospod Žagar. »Če imamo tri nagrajence, lahko rečemo, da dobro delamo. Če se vrnemo nazaj v leto 2017, lahko rečemo, da je bilo dobro leto. Veseli smo, da nismo imeli nobene večje naravne nesreče in torej nobenega resnega posredovanja. Smo pa veliko pozornost namenili preventivi – tukaj bi izpostavil predvsem protipoplavne ukrepe, ki jih izvaja Občina Domžale.« Dotaknil se je tudi vloge posameznika in dejal, da lahko vsak posameznik naredi nekaj, da poskrbi za svojo varnost. Slednja namreč ni samoumevna. »Lahko rečemo, da so prebivalci Domžal in širše regije varni. In prav vi ste tisti, katerim se za to lahko zahvalimo.«

Plesalke iz Plesnega kluba Miki so nam zaplesale plesno točko »Na paši«. Zatem pa je zbrane nagovoril župan Toni Dragar. »Tisto kar vsako leto povem in z veseljem povem je, da mi, Občina Domžale, zagotavljamo pogoje, sredstva za delovanje sistema zaščite, reševanja in pomoči. Vi ste izobraženi, pripravljeni in če je potrebno, pomagate pomoči potrebnim. Jaz upam, da na našem območju ne bo nobenih nesreč, poplav, potresov, požarov in da se bomo srečevali predvsem na vajah, srečanjih, druženjih in takšnih priložnostih, kot so danes. In danes lahko skupaj čestitamo vsem trem nagrajencem, za vse kar so naredili za naš sistem zaščite in reševanja. Če bo potrebno, bomo kopali jarke, zaprli avtocesto, gasili tudi iz drugih lestev, pomožnih, izvajalčevskih. Zakaj? Zato, ker je to počel naš kolega Stane na požaru na stolpnici Matija Tomca 2 v Domžalah. On je šel in gasil iz dvigala oziroma košare od izvajalca, ki ni segla niti do vrha. To je pripadnost. In zato spoštovani zbrani bomo nadaljevali naše delo tako kot vse do sedaj. Iskrene čestitke ob dnevu civilne zaščite.«

Preden se je slovesnost končala je povezovalka prebrala obrazložitve nagrad, ki so jih prejeli naši trije nagrajenci. Bronasti znak civilne zaščite je prejel Dejan Osolnik, ki že več let vestno in uspešno vodi enoto reševalnih psov v Kinološkem društvu Domžale. Po njegovi zaslugi smo v Domžalah ohranili odlično usposobljeno kinološko reševalno enoto, ki deluje v naši občini že več kot 25 let. Z vestnim in rednim opravljanjem svojih nalog pomembno prispeva k krepitvi in razvoju zaščitno-reševalnega sistema občine Domžale. Plaketo civilne zaščite je prejel Franc Anžin, ki je  23 let uspešno opravljal funkcijo poveljnika Civilne zaščite v občini Domžale. Po prenehanju teh nalog pa še vedno sodeluje z Občino Domžale in Občinskim štabom CZ pri  izvedbi, ocenjevanju in analizi vseh zaščitno-reševalnih vaj. G. Anžin je bil v letu 2015 do sredine leta 2016 imenovan za VD direktorja novoustanovljenega  javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale, že pred tem pa je celo leto sodeloval pri pripravah na ustanovitev. Naloge v.d. direktorja je opravil odlično in tako omogočil, da se je v Občini Domžale nadaljevala 25-letna organizacija poklicnega gasilstva, ki ni pomembna samo za Občino Domžale, ampak tudi za celotno regijo. Na podlagi predloga MNZ, je srebrni znak civilne zaščite prejel Branko Sojer, ki je dolgoletni delavec Policije. Največji del dosedanje kariere je bil zaposlen v Centru za varovanje in zaščito, kjer je med izvajanji nalog varovanja najvišjih državnih predstavnikov in varovanih objektov in dogodkov pogosto sodeloval s predstavniki URSZR in predstavniki enot Zaščite reševanja in pomoči. Od februarja 2016 je Branko Sojer zaposlen v GPU Upravi uniformirane policije v Sektorju splošne policije, hkrati je predstavnik Policije v štabu CZ Republike Slovenije in kontaktna oseba za operativno sodelovanje z URSZR in posameznimi enotami, ki so vključene v sistem zaščite, reševanja in pomoči. Izpostavljene so tudi njegove aktivnosti na področju gasilskega delovanja v prostovoljnem gasilskem društvu v Ihanu in gasilski zvezi Domžale.

Za konec je dve slovenski pesmi zapela gospodična Nika Pirnat, ki je s svojim čudovitim glasom navdušila vse prisotne.

Kjer je volja, je pomoč.

Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo