Žulj tedna; rubrika Občine Kamnik (17.4.2018)

0
1334

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš “Žulj tedna”. Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, ali so v tekočem letu 2018 predvidene subvencije za nakup električnega kolesa?

Odgovor občinske uprave

Obvestilo o razpisu za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2018 je bilo objavljeno v Kamničanki št. 6, dne 23. marec 2018, dostopno pa je tudi na uradni spletni strani Občine Kamnik: http://www.kamnik.si/index.php?t=Razpis&id=2201.

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za naslednje ukrepe:

  • vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
  • vgradnja sodobnih plinskih kondenzacijskih kotlov,
  • vgradnja toplotne izolacije fasade starejših eno ali dvostanovanjskih stavb,
  • nakup električnega kolesa s pedali.

Kot že rečeno so sklep o razpisu, pojasnila k razpisu in obrazci vlog objavljeni na uradni spletni strani Občine Kamnik www.kamnik.si, in sicer v rubriki »Javna naročila in razpisi« oziroma so dosegljivi v sprejemni informacijski pisarni Občine Kamnik (soba št. 1 v pritličju).

Rok za predložitev vlog je 26. september 2018.

Oglasno sporočilo