Trend zaposlovanja v občinskih upravah okoliških občin

0
2161

Na okoliške občine smo na željo bralcev poslali vprašanja o zaposlovanja v občinskih upravah v letu 2018? Koliko zaposlenih se je upokojilo, koliko na novo zaposlilo in kolikšno je število trenutno zaposlenih? V kolikor je prišlo do menjave kadrov, na katerih delovnih mestih se je to zgodilo? Ali se za iskanje novega kadra poslužujete objav v medijih, Zavoda za zaposlovanje ali še česa drugega? Kakšni so načrti na področju zaposlovanja v letu 2019?

Občina Trzin
V letu 2018 se ni upokojil nihče izmed javnih uslužbencev.
Konec meseca avgusta 2018 je bila sklenjena ena nova pogodba o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas nadomeščanja začasno odsotne delavke.
Trenutno je v Občinski upravi Občine Trzin zaposlenih 13 javnih uslužbencev.
Potrebe po delavcih objavljamo na spletni strani Občine Trzin in na Zavodu za zaposlovanje.
V letošnjem letu nameravamo na novo zaposliti strokovnega sodelavca z visoko strokovno izobrazbo gradbene, arhitekturne, geodetske ali geografske smeri, ki bo opravljal projektno delo na področjih gospodarskih javnih služb in okolja ter prostora.
Občinska uprava Občine Trzin

Občina Moravče
V letu 2018 v občinski upravi Občine Moravče ni bilo upokojenih uslužbencev in ni bilo novih zaposlitev.
Na dan 15.1.2019 je zaposlenih 10 javnih uslužbencev in župan.
V občinski upravi Občine Moravče v letu 2018 ni prišlo do menjave kadrov.
Za iskanje novih zaposlitev se poslužujemo objave preko Zavoda za zaposlovanje in uradne občinske spletne strani.
V letu 2019 je predvidena zaposlitev treh uslužbencev.
Občinska uprava Občine Moravče

Občina Lukovica
V letu 2018 se je za določen čas za nadomeščanje delavca na dolgotrajni bolniški odsotnosti zaposlil en delavec, kateremu je delovno razmerje prenehalo 31. 12. 2018. Zaposlila se je še novoizvoljena županja, dotedanji župan pa prejema nadomestilo skladno Zakonu o funkcionarjih.
V letu 2018 ni bilo nobenih upokojitev, trenutno število zaposlenih je 25.
V primeru iskanja novih sodelavcev se poleg Zavoda za zaposlovanje potrebe objavljajo tudi na naši spletni strani.
V letu 2019 ne načrtujemo nobenih sprememb zaposlovanja.
Občinska uprava Občine Lukovica

Občina Komenda
Trend zaposlovanja v Občinski upravi Občine Komenda je bil v letu 2018 podoben kot v preteklih letih, z izjemo, da smo v letu 2018 zaposlili eno osebo za določen čas treh mesecev (nadomeščanje odsotnega delavca). Upokojitev ni bilo, na novo zaposlenih za nedoločen čas tudi ne.
Pri iskanju kadra si pomagamo z objavami v medijih in na Zavodu za zaposlovanje.
V upravi je zaposlenih 11 javnih uslužbencev in župan, ki svojo funkcijo od nastopa mandata dalje opravlja poklicno.
Tudi v letošnjem letu ne predvidevamo novih zaposlitev.
Občinska uprava Občine Komenda

Občina Kamnik
V letu 2018 se je upokojil 1 javni uslužbenec, 3 so zapustili občinsko upravo, na novo pa sta se zaposlila 2 javna uslužbenca. Trenutno je v občinski upravi zaposlenih 54 javnih uslužbencev.
Nova zaposlitev (nadomestitev izpraznjenega delovnega mesta) se nanaša na področje dela oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance ter oddelka za urejanje prostora (zaposlitev pripravnika).
Prosta delovna mesta, ki jih razpiše Občina Kamnik, se objavijo na Zavodu RS za za-poslovanje, za uradniška delovna mesta pa velja, da se javni natečaji objavijo tudi na občinski spletni strani.
Za leto 2019 je predvidena zaposlitev dveh javnih uslužbencev.
Občinska uprava Občine Kamnik

V letu 2007 je bilo zaposlenih 50 uslužbencev.

Občina Domžale
V letu 2018 smo zaposlili eno osebo za potrebe delovnega procesa v vložišču, arhivu in glavni pisarni, eno osebo za nadomeščanje porodniškega dopusta ter eno osebo za projektno delo, upokojitev ni bilo. Trenutno je zaposlenih 70 oseb, vključno s funkcionarji in zaposlenimi, ki nadomeščajo porodniški dopust. Menjave kadrov ni bilo. Za iskanje novega kadra objavimo razpis na Zavodu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Domžale. Trenutno v letu 2019 ne načrtujemo novih zaposlitev.
Toni Dragar, župan

V letu 2007 je bilo zaposlenih 52 uslužbencev za nedoločen čas in 4 za določen.

Na odgovore Občine Mengeš še čakamo!

Iz tiskane izdaje NOV!CE 1 2019

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here