Pogodba za gradnjo Športne dvorane Mengeš je podpisana

0
2344

V sredo, 29. maja 2019, je v poročni dvorani Občine Mengeš potekal slavnostni podpis pogodbe za gradnjo Športne dvorane Mengeš. Pogodbo sta podpisala Franc Jerič, župan Občine Mengeš in Janez Zorman, direktor SGP Graditelj. Župan je ob tem povedal: »Z družbo SGP Graditelj, Kamnik smo sodelovali pri gradnji Vzhodnega prizidka k Osnovi šoli Mengeš. Sodelovanje je bilo izredno uspešno in seveda pričakujemo, da bomo prav tako uspešno sodelovali tudi pri izgradnji Športne dvorane Mengeš. Za Občino Mengeš je to najpomembnejši objekt od osamosvojitve občine.« Janez Zorman, direktor SGP Graditelj, pa je pri podpisu pogodbe izpostavil: »Veseli nas, da občani Mengša spoštujejo visokokvalitetno gradnjo našega podjetja, zgradili smo različne objekte, ki jih za kvaliteto bivanja potrebujejo občani, Vrtev Mengeš, OŠ Mengeš, Dom upokojencev Mengeš, Zdravstveni dom Mengeš, NLB, izpostavo Mengeš, kupolo na mrliških vežicah, Godbeno gasilski dom, Fit top – Harmonijo Mengeš, glavni kanalizacijski kolektor Domžale-Mengeš ter zgradili več kot 600 stanovanj. Povezani smo tudi z gospodarstvom, gradili smo Filc Mengeš in Lek Mengeš. Naši zaposleni in tudi štipendisti so z Mengša.«

Izbor izvajalca za izgradnjo Športne dvorane Mengeš
Občinska uprava Občine Mengeš je na Portalu javnih naročil dne 18. marca 2019 objavila javno naročilo za izgradnjo skoraj nič-energijske športne dvorane Mengeš. Do roka za oddajo ponudb, 24. aprila 2019, je občina prejela pet ponudb v razponu od 4.556.937,42 EUR do 4.834.179,46 EUR z DDV. Cenovno najugodnejša je bila ponudba podjetja SGP Graditelj, Kamnik, v vrednosti 4.556.937,42 EUR z DDV. Odločitev o izboru je postala pravnomočna 23. maja 2019. Izbrani izvajalec bo pričel z gradnjo takoj po zaključku šolskega leta 2018/2019.
V proračunu Občine Mengeš za leto 2019 je za gradnjo športne dvorane namenjenih 1.500.000,00 EUR, ostala potrebna sredstva pa bo občina umestila v proračunu za leto 2020. Glede na to, da se bo investicija zaključila predvidoma oktobra 2020 in ker občina še nima sprejetega proračuna za leto 2020, je potrebno pred podpisom pogodbe pridobiti soglasje občinskega sveta.  V ta namen je bila v torek, 28. maja 2019, sklicana izredna seja, na kateri so svetnice in svetniki podali soglasje  k podpisu pogodbe.
V juniju bo občina izvedla še javno naročilo za dobavo in vgradnjo opreme Športne dvorane Mengeš.

Nepovratna sredstva za izgradnjo Športne dvorane Mengeš
Za izgradnjo Športne dvorane Mengeš so bila na razpisu Eko sklada pridobljena nepovratna sredstva v višini 844.641,50 EUR, pogodba zanje je bila podpisana 20.12.2018. V letu 2019 je bila Občina Mengeš uspešna tudi na razpisu Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, kjer je  pridobila še dodatnih 488.750,00 EUR nepovratnih sredstev. Odločbo o dodelitvi sredstev je Občina Mengeš že prejela.

Predvidena dinamika gradnje
Sredi junija 2019 bo družba SGP Graditelj, Kamnik uvedena v delo. Po zaključku šolskega leta 2018/2019 se bo začelo z zemeljskimi deli, ki bodo predvidoma zaključena do septembra. Nato se bo začelo z gradnjo objekta ter z dobavo in vgradnjo opreme. Dela bodo predvidoma zaključena do jeseni 2020. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je ob tem povedal: »Prizadevali si bomo, da bomo Športna dvorana Mengeš šolarjem in drugim predali v uporabo ob začetku šolskega leta 2020/2021.«

Zaključek preureditve Osnovne šole Mengeš
Občina Mengeš je že pristopila k III. fazi preureditve Osnovne šole Mengeš, s katero želi zagotoviti prostorske kapacitete za potrebe osnovne šole. Ob tem je Franc Jerič, župan Občine Mengeš, pojasnil:  »V sodelovanju z Osnovno šolo Mengeš smo začeli s pripravo idejnih zasnov  za preureditev obstoječe telovadnice v jedilnico, kuhinjo in druge prostore. Za izvajanje kvalitetnih pedagoških procesov pa bo potrebna tudi razširitev knjižnice.«

Vir: Občina Mengeš

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here