Pisali smo pred dvajsetimi leti: NOV!CE 3 1999

0
2175

V prejšnji številki smo obširno poročali o zapletih na seji Občinskega sveta v zvezi z sprejemom dnevnega reda, s predčasno razrešitvijo urednika in uredniškega odbora Slamnika in z imenovanjem odborov in komisij.  Ker stranki SKD in SDS nista mogli zaradi preglasovanja  uveljaviti svojih zahtev, sta demonstrativno zapustili sejo in napovedali umik vseh svojih članov iz vseh odborov in komisij.

Strasti so se potem očitno nekoliko umirile in je le prevladala  odgovornost do funkcioniranja občine in njenih teles, saj je bila v sredo 10. februarja 1999 sklicana izredna seja Občinskega sveta občine Domžale. Razlogi za sklic te izredne seje so nastali zaradi zgoraj omenjenih okoliščin. Ker pa je imenovanje delovnih teles zaradi zagotovitve nemotenega dela Občinskega sveta in obravnave gradiv nujno, se je županja odločila za izredno sejo, ki je bila kljub zelo slabemu vremenu  in hudemu sneženju sklepčna, kratka in jedrnata – z eno samo točko dnevnega reda: Predlog za imenovanje odborov in komisij.

Odbor za finance – predsednik Roman Lenassi (SKD)
Odbor za družbene dejavnosti – predsednica Andreja Jarc-Pogačnik (ZLSD)
Odbor za kulturo, šport in dejavnosti društev – predsednica Saša Kos (LDS)
Odbor za gospodarske javne službe – predsednik Anton Preskar (LDS)
Odbor za prostor in varstvo okolja – Franci Gerbec (ZLSD)
Odbor za gospodarstvo – predsednik Jože Cuzak (DS)
Odbor za občinska priznanja, proslave in prireditve ter obeležja občinskega pomena – predsednik Janez Vasle (SKD)
Nadzorni odbor – predsednica Marija Šiška (SDS), namestnik Janez Cerar (SLS)
Komisija za vloge in pritožbe – predsednik Janez Grmek (SDS)
Statutarno-pravna komisija – predsednik Marko Vresk (LDS)

Na prejšnji seji je bilo največ hude krvi prav zaradi  Nadzornega odbora, v katerem bi po prvotnem predlogu bila  vsaka stranka zastopana s po enim članom, čemur je opozicija odločno nasprotovala in zahtevala zase pet članov skupaj s predsednikom. No, usklajevanja so očitno obrodila sad oziroma kompromis, ker sta imenovana predsednica in njen namestnik iz strank, ki na volitvah županje niso podprle (opozicija). V nadzornem odboru sta tako dva člana SKD, dva člana SDS, en predstavnik SLS, en član DS, en član ZLSD, ter po eden s strani DeSUS in LDS.
Malo za šalo in malo za res lahko rečemo, da bo volk sit, koza cela in županja nadzorovana. Menimo, da je to lepo in pravilno, le način, kako so do tega prišli,  ni ravno zgleden. Če smo v zadnjih dneh malo podrobneje spremljali dnevne časopise, lahko z  dogodki v Domžalah potegnemo vzporednice z dogajanji  tudi drugod po Sloveniji.

Enako kot ‘stranke slovenske pomladi’ v Domžalah, so z demonstrativnim odhodom uveljavljali svoja stališča tudi v Mestnem svetu v Ljubljani, na posameznih občinskih svetih na Notranjskem in Primorskem, ter še kje. Iz tega bi lahko sklepali, da se za ta drastičen ‘ukrep’ niso odločali domžalski pomladniki  po lastni intuiciji in iz notranjih vzgibov. Očitno so že vnaprej vedeli, kaj jim je storiti ob takih situacijah.

Danica Šraj

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here