Ko birokracija narekuje uporabo kulturne dobrine III.

0
3989

Našega bralca in člana Knjižnice Domžale zanima, zakaj v času izposojene knjige roka vrnitve ni mogoče podaljšati, če je bila določena knjiga v tem času rezervirana. Do bralca bi bilo pošteno, da se ga vsaj predhodno opozori, naj z branjem pohiti, ker morebitno podaljšanje ne bo mogoče. Predvsem pa tak način pomeni, da ima čakajoči izposojevalec do te knjige več pravic kot bralec, ki jo trenutno bere.
Omenjeni bralec je nato na predpisani dan knjigo vrnil in jo obenem rezerviral za naprej. Naslednji dan je dobil obvestilo, da ga taista knjiga čaka in jo lahko spet prevzame v ponovno branje. Ali je v takem sistemu morda kakšna napaka ali lahko vse skupaj razumemo kot neslano šalo?

Vprašanje smo naslovili na IZUM – Institut informacijskih znanosti:

https://www.domzalske-novice.si/wp-admin/post.php?post=30769&action=edit

______________________________________________________________

V imenu bralcev smo zaprosili Knjižnico Domžale, da trenutnemu izposojevalcu knjige omogoči še tri dni branja le te, kljub temu, da je v tem času to knjigo rezerviral že nekdo drug. Tako prakso že izvajajo v Knjižnici Franca Balantiča v Kamniku in mnogih knjižnicah v državi.
Urednik

______________________________________________________________________

Odgovor Knjižnice Domžale:

ZAPISNIK
5. redne seje Sveta Knjižnice Domžale, ki je bila v torek, 02. 07. 2019, ob 14.00 v prostorih Knjižnice Domžale.
Podaljšanje roke izposoje gradiva, če je gradivo že rezervirano (pobuda oz. vprašanje uporabnika storitev Knjižnice Domžale)
Barbara Zupanc Oberwalder pojasni, da je Knjižnica Domžale ena izmed najbolj obremenjenih splošnih knjižnic v Sloveniji in da sistem Cobiss podaljševanja rezerviranih knjig avtomatično ne omogoča.
Janez Dolinšek poudari, da ko je knjiga rezervirana, podaljševanje ni več možno. V kolikor bi se popuščalo pri enem uporabniku, bi razpadel celoten sistem. V domžalski enoti ni tega manevrskega prostora, saj je knjižnica med najbolj obiskanimi splošnimi knjižnicami v Sloveniji. Uporabnikom je poleti omogočen daljši rok izposoje leposlovnega gradiva – en mesec.
Kristina Galun poudari, da bi bilo v manjših enotah ročno podaljševanje rezerviranega gradiva teoretično možno, medtem ko je v Domžalah izposoja številčnejša in to ni možno. Prav tako bi za to potrebovali spremembo sistema Cobiss.
SKLEP 8: Svet zavoda soglasno sprejme sklep, da podaljševanje rezerviranega gradiva v Knjižnici Domžale ni možno.

______________________________________________________________________

Polemika o podaljševanju roka izposojenega gradiva v domžalski knjižnici je le dobila epilog: podaljševanje rezerviranega gradiva v Knjižnici Domžale ni možno, so soglasni v Svetu zavoda. Pri tem se sklicujejo na “pomanjkanje manevrskega prostora”, ostalih argumentov pa ne navajajo.

Uredništvo

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here