Vprašanja za župana Občine Domžale

0
1139

S kakšnim razlogom se bo gradnja krožišča pri Policiji pričela pred gradnjo le tega v križišču Ljubljanske, Savske in Karantanske ulice, kjer je križišče prometno dosti bolj obremenjeno?
V letu 2020/21 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) načrtuje gradnjo krožišča na Ljubljanski in Kamniški cesti. Projekt je uvrščen v načrt razvojnih programov, nanaša se na križanje državne in lokalne ceste in je usklajen ter potrjen na državnem nivoju. Projektna dokumentacija je izdelana in pripravljena za izvedbo. Država naj bi v proračuna zagotovila del sredstev za sofinanciranje projekta. Po sprejemu državnega proračuna bo potrebno skleniti sporazum o sofinanciranju ter pričeti s postopki za izbor izvajalca in v nadaljevanju z gradnjo.
Kot naslednji ukrep na centralnem prometnem omrežju se načrtuje gradnja krožišča v križišču Ljubljanske, Savske in Karantanske, ki bo zaradi prostorskih omejitev večji zalogaj. Na tem območju bo potrebno odkupiti še nekatera zemljišča. Projekt na državnem nivoju še ni uvrščen v načrt razvojnih programov.
Urad župana Občine Domžale

Kdaj se bo gradilo križišče ali krožišče pri bencinski črpalki Petrol, pri uvozu v Domžale?
Za križišče pri bencinskem servisu (AS) je izdelan idejni projekt, ki je bil revidiran in potrjen pri upravljalcu državne ceste, DRSI. Naslednja faza je izdelava izvedbenega PZI projekta, ki ga bo naročila DRSI. DRSI bo pristopila k izdelavi prometne študije za odsek od križišča pri Arkadiji do križišča AS. V fazi izdelave študije bodo tako ponovno preverjena križišča na državni cesti, med drugim tudi križišče AS. V kolikor bodo ohranili potrjeno rešitev, sledi izdelava izvedbenega projekta in v nadaljevanju tudi izvedba v sodelovanju z občino, v nasprotnem primeru je ponovno potrebno izdelati novo projektno rešitev, jo potrditi in vse postopke peljati od začetka.
Urad župana Občine Domžale

Oglasno sporočilo