Kislice, domislice … (NOV!CE 13 2019)

0
1819

Celoletna podoba zelenice na Ljubljanski cesti v Domžalah.
Za pregledovanje, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje vertikalne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, hodnikov za pešce in prometnih površin, intervencijske ukrepe in zimsko službo na podlagi Pogodbe o opravljanju gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« na območju Občine Domžale skrbi podjetje KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.
1.818.502,35 EUR je bil strošek teh del Občine Domžale v letu 2018.

_______________________________________________________________________

Hiša na Rojski ulici v Domžalah s svojo barvo fasade na prvi pogled ne ustreza občinskemu odloku o dopuščenih barvah, ki naj ne bi bile izstopajoče v urbanem okolju.
Občinski odlok o prostorskih ureditvenih pogojih na fasadah dovoljuje le še svetle odtenke v spektru sivih barv in v spektru različnih zemeljskih barv. Odlok je začel veljati septembra 2011 in prepoveduje uporabo izrazito motečih in neavtohtonih barv, kot so citronasto rumena, vijoličasta, živo zelena, živo modra in turkizno modra in podobne. Barve so tako določene že v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ter morajo biti usklajene z barvo strehe.

________________________________________________________________________

Dandanes je ljubezen do jeklenih konjičkov tako močna, da organizatorji niti ne pomislijo na to, da bi kako drugače poskrbeli za ozadje nastopajočih.

________________________________________________________________________

Občanom, ki jim ni vseeno, se zahvaljujemo za poslane fotografije in komentarje.

Oglasno sporočilo