Gradbišče Večnamenske športne dvorane Mengeš so si ogledali svetniki in svetnice Občine Mengeš in člana Gradbenega odbora

0
1348
V mesecu oktobru 2019, je občinska uprava Občine Mengeš organizirala ogled gradbišča za svetnice in svetnike in člane Gradbenega odbora nizkoenergijske večnamenske Športne dvorane Mengeš. V uvodnem delu ogleda so bili predstavljeni načrti gradnje in že realizirane faze gradnje. Predstavljene so bile tudi nadaljnje aktivnosti. Bogdan Jamšek, tehnični direktor SGP Graditelj je pojasnil: »V mesecu novembru smo dogovorjeni za dostavo osmih 42 m dolgih strešnih nosilcev. V ta namen bomo začasno odstranili avtobusno postajo ob občinski stavbi, za nekaj dni pa se bo spremenil tudi prometni režim v naselju Mengeš.« Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pohvalil sodelovanje z izvajalcem: » Z družbo SGP Graditelj smo sodelovali že pri gradnji Vzhodnega prizidka Osnovni šoli Mengeš. Že takrat smo bili zadovoljni s sodelovanjem in pričakujemo, da se bo uspešno nadaljevalo tudi v prihodnje.«
Predstavnik izvajalca Nejc Vozelj, vodja gradnje, SGP Graditelj, je pojasnil, da dela potekajo skladno s terminskim planom in da bodo konec oktobra postavljene stene. V prvi polovici novembra bodo ob ugodnih vremenskih razmerah z avtodvigalom postavljeni strešni nosilci, nato bo objekt pokrit z montažno streho in do zime pa tudi zaprt. Bogdan Jamšek, tehnični direktor, SGP Graditelj, pa je pojasnil, da so posebnost dvorane tudi svetlobniki, ki preusmerijo največjo mogočo količino zunanje svetlobe s strehe v notranje prostore, s tem je omogočena izvrstna naravna razsvetljava od svita do sončnega zahoda. Pojasnila sta, da bodo v zimskih mesecih nadaljevali z deli v notranjosti objekta.
Predstavnik izvajalca Nejc Vozelj, vodja gradnje, SGP Graditelj, je pojasnil, da dela potekajo skladno s terminskim planom in da bodo konec oktobra postavljene stene. V prvi polovici novembra bodo ob ugodnih vremenskih razmerah z avtodvigalom postavljeni strešni nosilci, nato bo objekt pokrit z montažno streho in do zime pa tudi zaprt. Bogdan Jamšek, tehnični direktor, SGP Graditelj, pa je pojasnil, da so posebnost dvorane tudi svetlobniki, ki preusmerijo največjo mogočo količino zunanje svetlobe s strehe v notranje prostore, s tem je omogočena izvrstna naravna razsvetljava od svita do sončnega zahoda. Pojasnila sta, da bodo v zimskih mesecih nadaljevali z deli v notranjosti objekta.
Med ogledom so se udeleženci seznanili tudi z informacijo, da je javno naročilo za dobav in vgradnjo  športne opreme dvorane v zaključni fazi ter da je v popisu opreme poleg standardnih športnih igrišč za nogomet, košarko, odbojko, badminton  in rokomet vključena tudi plezalna stena v velikosti 12 x 12 m.
Pri ogledu na terenu so posebno pozornost namenili ureditvi zunanjih igrišč, kjer bodo igrišča za nogomet, košarko, rokomet ter 200 m dolga tekaška steza. Zarisana bo tudi površina za igro med dvema ognjema. Vsa igrišča bodo nameščena jugovzhodno od Osnovne šole Mengeš, z urejanjem pa bodo začeli takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere v gradbeni sezoni 2020.
Kar nekaj vprašanj je bilo povezanih tudi z roki za izvedbo. Izvajalec je pojasnil, da bodo z deli zaključili v poletnih mesecih, potem pa bodo začeli s pridobivanjem ustreznih dovoljenj za predajo športne dvorane v uporabo. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, se je vsem zahvalil za obisk in na koncu povedal: »Izvajalec ima za izvedbo del na voljo 365 dni od dneva uvedbe v delo. Vse kaže, da nam bo gradbena sezona v letu 2019 naklonjena ter bo objekt pokrit in zaprt še pred zimo. Kako intenzivna bodo dela v nadaljevanju, težko predvidimo, lahko pa zagotovimo, da si bomo še naprej prizadevali, da bo Športna dvorana Mengeš predana v uporabo oziroma dokončana v šolskem letu 2020/21.«

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo