NOV!CE 14 2019: Vprašanja za župana Občine Domžale

0
1508

»Občane zanima, koliko denarnih sredstev ima Občina Domžale na “rezervacijah”, za kašen namen, in kaj ta finančna opredelitev pravzaprav pomeni.

Občina Domžale nima oblikovanih nobenih rezervacij.
Dolgoročne rezervacije se lahko oblikujejo za obveznosti ali terjatve, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi obvezujočih preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od leta dni. Njihova višina je zanesljivo ocenjena. Dolgoročne rezervacije so lahko dolgoročne rezervacije na račun dolgoročno odloženih prihodkov ali dolgoročne rezervacije na račun dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov.«
Urad župana Občine Domžale

______________________________________________________________________

V osrednjem slovenskem dnevnem časopisu je ponovno objavljena napačna obrazložitev o delih v občini Domžale. Zanima nas, če so jim te podatke posredovali iz Urada župana ali je do napake prišlo v sami časopisni hiši. Pred časom so zapisali, da je Občina Domžale odstopila od gradnje zimsko-letnega bazena, čeprav so bili projekti narejeni samo za prenovo letnega kopališča. Tokrat pa v članku lahko preberemo, da je Kolodvorska ulica po prenovi namenjena predvsem pešcem in dostavnemu prometu, kar pa seveda ni res. Prometna situacija se ni spremenila, prepovedano je edino parkiranje, kar pa nekaterih, že večkrat opaženih voznikov, prav nič ne ovira.
https://www.dnevnik.si/1042911578/lokalno/osrednja-slovenija/obnovili-vodovod-in-kanalizacijo«

Z investicijsko vzdrževalnimi deli je Občina Domžale na Kolodvorski ulici preuredila cesto v javno površino, prvenstveno namenjeno pešcem in kolesarjem ter vozilom za dostavo. Javna površina je v enotni višini in tlakovana. Urejen je priključek v semaforiziranem križišču z Ljubljansko cesto, urejena je javna razsvetljava, obnovljen vodovod in kanalizacija, dodana bo zasaditev celotnega območja in tudi nova urbana oprema. Za to območje veljajo pravila umirjenega prometa, kar pomeni, da je največja dovoljena hitrost 10 km/h. V območju umirjenega prometa imajo pešci prednost pred drugimi udeleženci cestnega prometa. Vozniki morajo v takem območju voziti posebno previdno, še zlasti pa morajo biti pozorni na otroke, ki jim je dovoljena igra v tem območju.
Urad župana Občine Domžale

______________________________________________________________________

Vprašanja na katera še čakamo odgovore.

Pri prenovi domžalskega kopališča, ki je po zadnjih podatkih za zdaj padla v vodo, je kar nekaj nejasnosti.
Prosimo vas za obrazložitev, kdo je odgovoren (fizična ali pravna oseba) za večmilijonsko odstopanje pri izračunu vrednosti projekta prenove, glede na dejanske ponudbe.
Kako se lahko projektivni biro zmoti v pripravi cene, glede na navedene specifikacije oz. kaj je, po vašem mnenju razlog za tako visoke ponudbe, ki so prispele na razpis?
Kakšni bodo nadaljnji postopki glede prenove kopališča ter ugotavljanja odgovornosti za ne realizacijo projekta?

Ali se strinjate, da bi morala biti na vseh javnih, električnih polnilnicah (trenutno imamo samo eno v Parkirni hiši) možnost plačevanja s plačilnimi karticami, zdaj že večino brezstičnih? Takšno delovanje bi bilo zagotovo najpreprostejše in fleksibilno. Ste morda že pomislili na tovrstno rešitev?

Zanima nas, zakaj posnetki sej občinskega sveta niso dosegljivi na spletni strani Občine Domžale. Le te se se sicer prenašajo v živo, ni pa možen ogled za nazaj.

V Domžalah se je že večkrat govorilo, da bi se za javne zavode, ki jih je ustanovila Občina Domžale, formiralo skupno, finančno-pravno-računovodsko službo. Zakaj se omenjeni  projekt doslej še ni realiziral in kdo je pristojen  za to?

Številna slovenska mesta svojim prebivalcem in obiskovalcem že omogočajo izposojo koles. Ali lahko, in kdaj, to pridobitev pričakujemo tudi v Domžalah?

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here