Predstavitev knjige Na predvečer velike vojne

0
996

Preden smo tokrat v avli podružnične šole v Krašnji začeli spoznavati zakulisje prve svetovne vojne in njen začetek, smo se najprej predali milozvočnim glasovom violine in flavte ter petju ljudskih pevcev. KUD Fran Maselj Podlimbarski je tokrat namreč pripravil kar dve prireditvi, najprej predstavitev knjige in nato še likovno razstavo na temo Pletemo kite. Pri slednji so sodelovali člani likovnih društev in skupin iz Radomelj, Mengša, Domžal, Lukovice in Krašnje. Za začetek sta nam zaigrali Ema Juteršek na violino in Patricija Kogovšek na flavto ter zapeli ljudski pevci KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje.
V pogovorni del o knjigi, ki jo je izdala Mohorjeva družba iz Celovca nas je z besedo popeljala Vera Beguš, ki je najprej pozdravila urednike in direktorja Mohorjeve družbe in jih nato poimensko predstavila. Med nami so bili in nam z zgodovinskimi dejstvi osvetlili začetek prve svetovne vojen uredniki iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU dr. Petra Svoljšak, dr. Andrej Rahten, dr. Gregor Antoličič, ter Franc Kelih iz Mohorjeve družbe. Delček tedanjega utripa na dvoru in malce tudi spletk so avtorji povzeli iz del duhovnika benediktinca Ivana Auguština Žiberta , ki je poleg bibliotekarske službe bil na Dunaju spovednik vojvodinje Zofije Hohenberške, žene Franca Ferdinanda. Svoja opažanja in poznavanja razmer na dunajskem dvoru v zadnjih letih vlade cesarja Franca Jožefa je strnil v kar nekaj knjigah-zapiskih , ki pa so napisana tudi malce v šifrah. V svojih delih je nazorno prikazal sovražno razpoloženje dvornih krogov proti nadvojvodi Francu Ferdinandu in njegovi ženi Zofiji, zanemarjanje srbskih svaril ob njunem potovanju v Sarajevo, čudno opustitev varnostnih ukrepov v Sarajevu in krivdo avstrijske, zlasti ogrske politike proti južnim Slovanom. Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da je za spletkami stal mož, ki ga je označil z inicialko K. Seveda smo se tokrat seznanili z ne samo različnimi pogledi, ampak tudi dejstvi, najprej zakaj vojna, nato, kdo bo koga in kdo bo s kom, ali pomagal, ali bil sovražnik. Kot zanimivost so navedli , da je takrat bila Avstrija stabilna in močna tako na gospodarskem kot drugih področjih, a je diplomacija …
Kaj je bilo z diplomacijo si preberite v knjigi, ki jo dobite v knjigarnah Mohorjeve družbe. A slik nastalih na temo Pletemo knjige tam zagotovo ne boste našli, zato si jih le oglejte v podružnični šoli v Krašnji, do konca tega tedna.
DJD

Oglasno sporočilo