Čiščenje dveh razbremenilnih kanalov Pšate

0
2071

V okviru protipoplavnih ukrepov je Občina Domžale skupaj z direkcijo RS za vode z državnim koncesionarjem Hidrotehnik uredili dva razbremenilna kanala:

– čiščenje kanala Pšate v Jaršah od meje z Občino Mengeš do sotočja s Kamniško Bistrico v    Občini Domžale (slika 1)

– čiščenje razbremenilnika Pšate v naselju Pšata pri Bergantovem mlinu (slika 2)

Visoke vode so brežine kanala Pšate od meje z občino Mengeš-železnica Ljubljana-Kamnik pa do akvadukta z mlinščico obložile s cca 70 cm debelo oblogo, s tem so tudi močno zmanjšale prevodnost kanala. Na posameznih mestih se je v kanalu nahajala tudi manjša zarast. Opaziti je bilo tudi manjše poškodbe na zaščiti brežin (zdrs plošč). Med mostovoma v Jaršah je bilo potrebno v dolžini dvajsetih metrov očistiti levi in desni breg. Zarast med mostovoma pri visokih vodah je zmanjševala pretok. Od železniškega mostu do akvadukta so bile brežine obložene z naplavinami. Od akvadukta dolvodno do sotočja s Kamniško Bistrico so bile brežine zaščitene s skalometno oblogo, na kateri ni bilo vidnih oblog. Na tem delu je bilo potrebno odstraniti grmovje in nekaj malega naplavin.

Razbremenilnik Pšate v dolžini cca 200 metrov se nahaja približno 150 metrov dolvodno od Bergantovega mlina. Zgrajen je bil okoli leta 1978 z namenom razbremenjevanja visokih voda Pšate oz. za odvod vode na kmetijske površine, s čimer se prepreči vdor poplavnih vod v stanovanjske in gospodarske objekte. Dimenzioniran je bil na pretočnost 27 m3/s. Predviden je za pretok srednjih in visokih voda in je večji del leta suh. Na vtoku v razbremenilnik je izveden prelivni objekt iz lomljenca v betonu. Dolvodno od preliva je na dolžini cca 50 metrov dno tlakovano, nato pa do izliva v Pšato izvedeno kot zemeljski kanal. Brežine razbremenilnika so blage v naklonu 1:4. Razbremenilnik je bil potreben čiščenja, saj so bile v dnu odložene naplavine, po celotnem pretočnem profilu pa se je razrasla trava in grmovje ter predvsem na izlivnem delu tudi drevesa.

Občina Domžale, Oddelek za investicije

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here