Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu decembru 2019 (v EUR)

0
626

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Druga plačila (???)                                               74.319,79
BKS BANK AG                                                 1.800.000,00
INTERFINANCE, d.o.o.                                        726.344,86
VRTEC URŠA                                                      345.168,60
VRTEC Domžale                                                  329.954,13
ELICOM d.o.o.                                                    324.620,73
LAVACO d.o.o.                                                    315.850,80
SGP GRADITELJ                                                  247.724,41
KPL d.o.o.                                                          236.223,01
HIDROTEHNIK d.d.                                             208.088,97
GASILSKA ZVEZA DOMŽALE                                158.474,75
G.V. d.o.o.                                                         119.291,43
CZR Domžale                                                     101.892,22
PLAČE Občina Domžale                                       100.858,29
SANING d.o.o.                                                     98.359,27
PRODNIK d.o.o.                                                   77.942,86
KNJIŽNICA DOMŽALE                                           68.265,69
OSNOVNA ŠOLA DOB                                           67.307,50
FIT ŠPORT                                                          67.253,67
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale           59.774,97
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.                      59.539,07
KOLEKTOR SISTEH d.o.o.                                    54.181,16
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE        51.016,63
LESMARC+ d.o.o.                                               50.557,95
ZAVOD Dominik Savio Karitas Domžale                39.487,11

Vir: erar.kpk-rs.si

 

Oglasno sporočilo