Kronika policijske postaje Domžale (od 20.1. do 26.1.2020)

0
868

20. 1. 2020
VLOMI V VOZILA IN TATVINA DELOV VOZILA
Policisti  so bili obveščeni o vlomih v tri vozila. Z zbiranjem obvestil je bilo  ugotovljeno,  da je neznani storilec vlomil v tri parkirana vozila iz katerih  je  odtujil  orodje, iz enega vozila pa je odtujil njegove dele. Z opisanim  dejanjem  je  neznani  storilec lastnika oškodoval za okoli 8.600 EUR. Policisti v zvezi opisanega nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

20. 1. 2020
ZASEG OSEBNEGA AVTOMOBILA IN PREPOVEDANE DROGE
Policisti  so imeli v postopku voznika osebnega avtomobila, kateri je vozil neregistrirano   vozilo   brez  veljavnega  vozniškega  dovoljenja.  Zaradi navedenega  so policisti vozniku na podlagi 23. člena ZPrCP  vozilo zasegli in  ga  s  pogodbeno  avto  vleko  odpeljali  v  hrambo. Zoper voznika bodo policisti  na  pristojno  sodišče  poslali  obdolžilni  predlog. Nadalje so policisti  v  postopku  s  potnikom  v  istem vozilu le temu zasegli manjšo
količino  prepovedane  droge, katero bodo poslali na analizo. Po opravljeni analizi  bodo  policisti  zoper  kršitelja  uvedli  hitri postopek z izdajo odločbe.

21. 1. 2020
TATVINA ORODJA IZ VOZILA
Policisti  so  bili  obveščeni  o  tatvini orodja iz vozila. Ugotovljeno je bilo,  da  je  neznani  storilec iz odprtega vozila odtujil orodje v skupni vrednosti  1.500  EUR.  Policisti v zvezi opisanega nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

22. 1. 2020
ZASEG OSEBNEGA AVTOMOBILA
Policisti  so  imeli  v  postopku voznika osebnega avtomobila, kateri je le tega vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega je bilo vozilo vozniku na podlagi 23. člena ZPrCP zaseženo in s pogodbeno avtovleko odpeljano  v hrambo. Policisti bodo zoper voznika podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

23. 1. 2020
ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Policisti  so  imeli v postopku voznika osebnega avtomobila, pri katerem je bilo  ugotovljeno,  da  je  le  tega vozil pod vplivom alkohola. Vozniku so policisti  prepovedali  nadaljnjo  vožnjo  in  mu  začasno odvzeli vozniško dovoljenje,  katerega  bodo  skupaj  z  obdolžilnim  predlogom  poslali  na pristojno sodišče.

23. 1. 2020
ZASEG OSEBNEGA AVTOMOBILA IN PREPOVEDANE DROGE

Policisti so imeli v postopku voznika neregistriranega osebnega avtomobila, kateri  je  le  tega  vozil  brez  veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega  so policisti vozniku na podlagi 23. člena ZPrCP  vozilo zasegli in  ga  s  pogodbeno  avto  vleko  odpeljali  v  hrambo. Zoper voznika bodo policisti  na  pristojno  sodišče  poslali  obdolžilni  predlog. Nadalje so policisti v postopku z voznikom le temu zasegli manjšo količino prepovedane
droge, katero bodo poslali na analizo. Po opravljeni analizi bodo policisti zoper voznika uvedli tudi hitri postopek z izdajo odločbe.

24.1.2020
PROMETNA NESREČA I. KATEGORIJE

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči. Ugotovljeno je bilo, da sta bila  v  prometni  nesreči  udeležena  dva  voznika osebnega avtomobila. Do prometne  nesreče  je prišlo zaradi izsiljevanja prednosti v križišču enega izmed  voznikom.  V  prometni  nesreči  se  nihče  ni  telesno  poškodoval. Policisti so povzročitelju na kraju izdali plačilni nalog.

24.1.2020
ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA
Policisti  so  imeli v postopku voznika osebnega avtomobila, pri katerem je bilo  ugotovljeno,  da  je  le  tega vozil pod vplivom alkohola. Vozniku so policisti  prepovedali  nadaljnjo  vožnjo  in  mu  začasno odvzeli vozniško dovoljenje,  katerega  bodo  skupaj  z  obdolžilnim  predlogom  poslali  na pristojno sodišče.

24.1.2020
ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA
Policisti  so  imeli v postopku voznika osebnega avtomobila, pri katerem je bilo  ugotovljeno,  da  je  vozil  pod vplivom drog. Vozniku je bil odrejen strokovni  pregled,  policisti pa so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo ter mu začasno  odvzeli  vozniško  dovoljenje,  katerega bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na pristojno sodišče.

25.1.2020
ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA
Policisti  so  imeli v postopku voznika osebnega avtomobila, pri katerem je bilo  ugotovljeno, da je vozil pod vplivom drog in alkohola. Vozniku je bil odrejen  strokovni pregled, policisti pa so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo ter  mu  začasno  odvzeli  vozniško  dovoljenje,  katerega  bodo  skupaj  z obdolžilnim predlogom poslali na pristojno sodišče.

25.1.2020
VLOM V PODJETJE IN KOMBINIRANA VOZILA
Policisti  so bili obveščeni o vlomu v podjetje. Ugotovljeno je bilo, da je NN   prišel  do  ograjenega  podjetja  ter  s  primernim  orodjem  prežagal ključavnico  obešanko na vratih, ter tako prišel v notranjost, kjer je nato vlomil  v  šest parkiranih kombiniranih vozil ter iz vozil odtujil različno delovno  orodje,  nato  pa  je  vlomil še v podjetje od koder pa ni odnesel ničesar.  S tem dejanjem je oškodoval podjetje za okoli 6500 EUR. Policisti v zvezi tega nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

25.1.2020
ZASEG PREPOVEDANIH  DROG
Policisti  so  imeli  v  postopku  tri kršitelje, katerim so zasegli manjšo količino   prepovedanih   drog.   Policisti  bodo  zoper  kršitelje  podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

25.1.2020
VLOM V STANOVANJSKO HIŠO
Policisti  so  bili  obveščeni  o vlomu v stanovanjsko hišo. Ugotovljeno je bilo,  da  je  NN na vzvod skozi okno garaže vlomil v stanovanjsko hišo, jo pregledal,  nato  pa  iz  nje  odtujil zlatnino v vrednosti okoli 1000 EUR. Materialna  škoda znaša okoli 300 EUR. Policisti v zvezi tega nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

25.1.2020
POSKUS VLOMA V STANOVANJSKO HIŠO

Policisti  so  bili  obveščeni  o vlomu v stanovanjsko hišo. Ugotovljeno je bilo,  da  je  NN  na  vzvod  skozi  okno  vlomil  v  stanovanjsko hišo, jo pregledal,  nato pa kraj zapustil ne da bi karkoli odtujil, zato je dejanje ostalo  pri  poskusu.  Policisti  v  zvezi  tega  nadaljujejo  z  zbiranjem obvestil.

26.1.2020
VLOM V BENCINSKI SERVIS

Policisti  so  bili  obveščeni  o  vlomu v bencinski servis. Ugotovljeno je bilo,  da  je NN s primernim orodjem na vzvod vlomil skozi skladiščna vrata in  tako  prišel  v  notranjost,  ter odtujil trezor z denarjem. Materialna škoda znaša okoli 15000 EUR. Policisti v zvezi tega nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

26.1.202
ZASEG PREPOVEDANE DROGE
Policisti  so  imeli  v  postopku  kršitelja,  kateremu  so  zasegli manjšo količino   prepovedane   droge.   Policisti  bodo  zoper  kršitelja  podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

26.1.2020
POSKUS VLOMA V OSEBNO VOZILO
Policisti so bili obveščeni o poskusu vloma v osebno vozilo. Ugotovljeno je bilo, da je NN storilec med zgornjim robom voznikovih vrat in streho vozila potisnil  neznan  predmet, ter tako poskušal na vzvod odpreti vrata, kar pa mu  ni  uspelo  in  je s kraja odšel. Materialna škoda znaša okoli 500 EUR. Policisti v zvezi tega nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

26.1.2020
PROMETNA NESREČA S TELESNIMI POŠKODBAMI
Policisti  so  bili  obveščeni  o  prometni nesreči s telesnimi poškodbami. Ugotovljeno  je  bilo, da sta bili v prometni nesreči udeleženi dve voznici osebnega  avtomobila.  Do  prometne nesreče, je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti  ene  izmed voznic. V prometni nesreči so se 4 osebe lahko telesno poškodovale.  Skupna  materialna  škoda  na vozilih znaša okoli 20.000 EUR. Policist so povzročiteljici na kraju izdali plačilni nalog.

Policisti  pri  terenskem delu zaznavajo porast kaznivih dejanj, predvsem s področja premoženjske kriminalitete (predvsem vlomi v objetke, itd). V sled navedenega  vse občane pozivamo na večji poudarek pri samozaščitnih ukrepih (zaklepanje  vrat  stanovanj, hiš in vozil, ustrezno zavarovanje vrednejših predmetov,  itd). Prav tako gre posebno pozornost nameniti obiskom neznanih oseb,  ki  pod  različnimi  pretvezami  zbirajo  različne  predmete oziroma sredstva  (ali  pa  ponujajo  različne  usluge  –  električarske  storitve, dimnikarske  storitve,  odvoz materiala, itd), kajti, zaznavamo, da prihaja
tudi  do  tovrstnih  oblik  kaznivih  ravnanj  (največkrat  nad  starejšimi osebami),  kjer storilci zamotijo oškodovance (na zgoraj opisane načine) in nato  izvršijo tatvino vrednejših predmetov ali/in denarja iz stanovanjskih objektov.

Policisti  policijske  postaje  Domžale  naprošamo vse, da v primeru pojava kakršnihkoli   posebnosti   (sumljive  osebe,  sumljiva  vozila,  itd)  ali pridobitve  koristnih  informacij,  ki bi pripomogle k ugotovitvi storilcev teh  protipravnih  dejanj,  le  te  sporočijo na Policijsko postajo Domžale (telefonska     številka     01/724-65-80),     na    elektronski    naslov
pp_domzale.pulj@policija.si,  na  brezplačno telefonsko številko 113 ali na brezplačni anonimni telefon številk 080-1200.

Vir: Policijska postaja Domžale

Oglasno sporočilo