Prepoved uporabe vseh javnih otroških in športnih igrišč na območju občine Domžale

0
1212

Župan Občine Domžale je sprejel Odredbo o začasnem zaprtju in prepovedi uporabe vseh javnih otroških in športnih igrišč na območju občine Domžale. S tem navodilom Občina Domžale kot lastnik objektov z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno zapira vsa javna otroška ter druga športna igrišča na območju občine Domžale in prepove njihovo uporabo in zadrževanje na le-teh.

Opažamo namreč, da se še vedno na šolskih in drugih igriščih zadržuje veliko število ljudi, ki se udejstvujejo skupinskih športnih aktivnostih, posedajo v parkih in se družijo v večjih skupinah.

Vse občanke in občane ponovno pozivamo, naj upoštevajo navodila in se ne zadržujejo v večjih skupinah in na površinah, ki so tudi sicer bolj oblegane. Obnašajmo se odgovorno, čuvajmo svoje zdravje in zdravje naših najmlajših.

Toni Dragar, župan

Oglasno sporočilo