Kronika policijske postaje Domžale (od 24.3. do 29.3.2020)

0
1759

24. 3. 2020
TATVINA KOLESA IN MOTORNE ŽAGE
Policisti  so  bili obveščeni o tatvini kolesa in motorne žage. Ugotovljeno je  bilo,  da  je  NN  iz  odklenjene vrtne lope odtujil tam parkirano kolo znamke  Giant  in  motorno  žago  Stihl. Z opisanim dejanjem je NN lastnika oškodoval  za  okoli  800  EUR.  Policisti  v zvezi opisanega nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

24.  3.  2020
UGOTOVLJENA  KRŠITEV  ODLOKA  O ZAČASNI SPLOŠNI PREPOVEDI 
GIBANJA
Policisti  so  bili  obveščeni,  da  eden  izmed  lokalov  kljub  prepovedi obratuje.  Ugotovljeno  je bilo, da je lokal ob prihodu policistov dejansko obratoval  in,  da so bili gosti postreženi s pijačo. Policisti bodo zaradi kršitev  Odloka  o  začasni  prepovedi  ponujanja  in  prodajanja  blaga in storitev  potrošnikov v RS in kršitev Odloka o začasni prepovedi gibanja in zbiranja na javnih mestih podali predlog Zdravstvenemu inšpektoratu, zaradi
kršitev  določil  Zakona  o Gostinstvu predlog Tržnemu inšpektoratu, zaradi kršitev določil Zakona o davku na dodano vrednost in zaradi dela na črno pa predlog na FURS.

24. 3. 2020
TATVINA ORODJA IZ ODKLENJENEGA VOZILA
Policisti  so  bili  obveščeni  o  tatvini orodja iz vozila. Ugotovljeno je bilo,  da  je  NN  iz  odklenjenega tovornega vozila odtujil štiri kovčke s profesionalnim  orodjem. Z opisanim je NN lastnika oškodoval za okoli 3.500 EUR. Policisti v zvezi opisanega nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

25. 3. 2020
NASILJE V DRUŽINI IN IZREČEN UKREP PREPOVEDI PRIBLIŽEVANJA

Policisti  so  bili  obveščeni o nasilju v družini. Z zbiranjem obvestil in opravljenimi  razgovori  so  policisti  ugotovili,  da je partner nad svojo partnerko  dlje  časa  izvajal  fizično  in  psihično  nasilje.  V skladu z določili  60.  člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije so policisti osumljencu  izrekli  ukrep prepovedi približevanja. S strani preiskovalnega sodnika  okrožnega  sodišča  v Ljubljani pa je bil izrečen ukrep potrjen in
podaljšan.  Zoper  storilca  bodo  policisti  na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

26. 3. 2020
VEČ KRŠITEV ODLOKA O ZAČASNI SPLOŠNI PREPOVEDI GIBANJA

Policisti  so  beležili  več  kršitev  Odloka  o  začasni splošni prepovedi gibanja  in  zbiranja  ljudi  na  javnih  mestih  in  površinah v RS. Zoper kršitelje bodo policisti podali predlog drugemu prekrškovnemu organu.

26.  3.  2020
ZASEG  PREPOVEDANE  DROGE  IN  ZAČASNI  ODVZEM VOZNIŠKEGA

DOVOLJENJA
Policisti  so  imeli  v  postopku  kršiteljico,  kateri  so  zasegli manjšo količino   prepovedane  droge.  Policisti  bodo  zoper  kršiteljico  podali obdolžilni  predlog  na  pristojno sodišče. Po postopku se je kršiteljica s kraja  odpeljala  v  svojem  osebnem  avtomobilu  in je bila zaradi kršitev Zakona  o  pravilih  cestnega  prometa  s  strani  policistov ustavljena. V postopku  je  bilo  ugotovljeno,  da je osebni avtomobil vozila pod vplivom prepovedanih  drog,  zaradi  česar  ji  je  bil  odrejen strokovni pregled,
katerega pa je odklonila. Voznici so policisti prepovedali nadaljnjo vožnjo in ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje, katero bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na pristojno sodišče.

27. 3. 2020
VEČ KRŠITEV ODLOKA O ZAČASNI SPLOŠNI PREPOVEDI GIBANJA

Policisti  so  beležili  več  kršitev  Odloka  o  začasni splošni prepovedi gibanja  in  zbiranja  ljudi  na  javnih  mestih  in  površinah v RS. Zoper kršitelje bodo policisti podali predlog drugemu prekrškovnemu organu.

28. 3. 2020
VEČ KRŠITEV ODLOKA O ZAČASNI SPLOŠNI PREPOVEDI GIBANJA

Policisti  so  beležili  več  kršitev  Odloka  o  začasni splošni prepovedi gibanja  in  zbiranja  ljudi  na  javnih  mestih  in  površinah v RS. Zoper kršitelje bodo policisti podali predlog drugemu prekrškovnemu organu.

29. 3. 2020
VLOM V STANOVANJSKO HIŠO IN TATVINA OSEBNEGA AVTOMOBILA

Policisti so bili obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo in tatvini osebnega avtomobila.  Ugotovljeno  je  bilo,  da je NN z vrtanjem skozi leseno krilo okna in sprostitvijo kljuke okna, vlomil v notranjost stanovanjske hiše. Iz notranjosti je odtujil ključe stanovanjske hiše in kontaktni ključ osebnega avtomobila  Audi,  A4,  karavan  izvedbe,  temno  modre  barve.  S  pomočjo kontaktnega   ključa  osebnega  avtomobila  je  po  opisanem  s  parkirišča stanovanjske  hiše  odtujil  še osebni avtomobil. Z opisanim je NN lastnika
oškodoval  za več kot 35.000 EUR. Policisti v zvezi opisanega nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

29. 3. 2020
VEČ KRŠITEV ODLOKA O ZAČASNI SPLOŠNI PREPOVEDI GIBANJA
Policisti  so  beležili  več  kršitev  Odloka  o  začasni splošni prepovedi gibanja  in  zbiranja  ljudi  na  javnih  mestih  in  površinah v RS. Zoper kršitelje bodo policisti podali predlog drugemu prekrškovnemu organu.

Policisti  policijske  postaje  Domžale  pozivamo  vse občane k upoštevanju Odloka  o  začasni  splošni  prepovedi  gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih  in površinah v RS (še posebej pa novosti, ki so stopile v veljavo z 30. 3. 2020) ter upoštevanju vseh navodil, ki so podani s strani pristojnih ministrstev in NIJZ.

Policisti  pri  terenskem delu zaznavajo porast kaznivih dejanj, predvsem s področja premoženjske kriminalitete (predvsem vlomi v objekte, itd). V sled navedenega  vse občane pozivamo na večji poudarek pri samozaščitnih ukrepih (zaklepanje  vrat  stanovanj, hiš in vozil, ustrezno zavarovanje vrednejših predmetov,  itd). Prav tako gre posebno pozornost nameniti obiskom neznanih oseb,  ki  pod  različnimi  pretvezami  zbirajo  različne  predmete oziroma sredstva  (ali  pa  ponujajo  različne  usluge  –  električarske  storitve, dimnikarske  storitve,  odvoz materiala, itd), kajti, zaznavamo, da prihaja tudi  do  tovrstnih  oblik  kaznivih  ravnanj  (največkrat  nad  starejšimi osebami),  kjer storilci zamotijo oškodovance (na zgoraj opisane načine) in nato  izvršijo tatvino vrednejših predmetov ali/in denarja iz stanovanjskih
objektov.

Policisti  policijske  postaje  Domžale  naprošamo vse, da v primeru pojava kakršnihkoli   posebnosti   (sumljive  osebe,  sumljiva  vozila,  itd)  ali pridobitve  koristnih  informacij,  ki bi pripomogle k ugotovitvi storilcev teh  protipravnih  dejanj,  le  te  sporočijo na Policijsko postajo Domžale (telefonska     številka     01/724-65-80),     na    elektronski    naslov
pp_domzale.pulj@policija.si,  na  brezplačno telefonsko številko 113 ali na brezplačni anonimni telefon številk 080-1200.

Vir: Policijska postaja Domžale

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here