Skupaj poskrbimo za urejenost ekoloških otokov

0
1248

Eden izmed ukrepov v času epidemije koronavirusa je, da Zbirni center Suhadole NE OBRATUJE. Posledično se je povečalo dovažanje raznoraznih odpadkov na ekološke otoke, tudi tistih, ki tja nikakor ne sodijo. Zelo pomembno je, da občani na ekološke otoke prinašate zgolj tiste odpadke, za katere so namenjeni, drugače se bodo hitro spremenili v neurejena odlagališča odpadkov. Ni odveč tudi omemba, da izredni odvozi in čiščenja onesnaženih lokacij pomenijo nepotreben dodaten strošek, ki v končni fazi bremeni vse uporabnike storitev.

Ekološki otoki so namenjeni zbiranju naslednjih vrst odpadkov:

  • PAPIRJA IN KARTONA in EMBALAŽE IZ PAPIRJA IN KARTONA (zabojnik z modrim pokrovom).
  • MEŠANE ODPADNE EMBALAŽE (zabojnik z rumenim pokrovom).
  • STEKLENE EMBALAŽE (zabojnik z zelenim pokrovom).

Na določenih ekoloških otokih je možno tudi odlaganje odpadnih oblačil in tekstila ter drobne električne in elektronske opreme in odpadnih baterij (OEEO). Lokacije super ekoloških otokov si lahko ogledate na spletni strani www.publikus.si.

NAJPOGOSTEJŠE DILEME GLEDE ODLAGANJA ODPADKOV NA EKOLOŠKIH OTOKIH

Ali lahko odpadke odložim ob zabojnike?
Nikakor, saj s tem onesnažujete okolico.

Zakaj so zabojniki zaklenjeni?
Zabojniki so zaklenjeni zato, da ne prihaja do kraje odloženih odpadkov in da se odpadki hranijo na način, da ne prihaja do onesnaževanja okolice. Prav tako takšen režim oddajanja omogoča večjo kvaliteto ločevanja in posledično manj težav pri nadaljnji oddaji odpadkov.

Kam naj odložim kartonske škatle in večjo kartonsko embalažo, ki ne gre skozi namenske odprtine?
Ustrezna rešitev za odlaganje kartonskih škatel in večje kartonske embalaže je, da jih zložiteraztrgate oziroma razrežete na manjše kose.

Kam naj odložim večje kose mešane odpadne embalaže, ki ne gredo skozi namenske odprtine?
Ustrezna rešitev za odlaganje večjih kosov embalaže (na primer plastenke pralnih sredstev) je razrez na manjše kose. Dopuščamo tudi možnost, da jih odložite ob namensko posodo (posoda z rumenim pokrovom) v sklopu zbiranja od vrat do vrat na dan odvoza.

Ali lahko v posodo odložim mešano odpadno embalažo v kateri so še ostanki?
Nikakor, embalažo je potrebno vedno izprazniti in stisniti, da s tem zmanjšamo tudi prostornino. Vsakršni ostanki namreč lahko povzročajo neprijetne vonjave in privabljajo nezaželene obiskovalce (mrčes, glodavci, …).

Besedilo in fotografije: Gregor Kranjec, strokovni sodelavec,
PUBLIKUS d. o. o.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here