Stroški občinske blagajne Občine Domžale ob nedavni epidemiji COVID-19

0
1480

Na občino Domžale smo 29.7.2020 naslovili vprašanje, za koliko je nedavna epidemija COVID – 19 prizadela občinsko blagajno.
Da so Domžale mesto odgovornih ljudi, si lahko ogledamo v promocijskem filmu Mesto srčnih ljudi, v katerem nam predstavljajo službe in posameznike, ki so v času epidemije poskrbeli za premagovanje krize. Prepričani smo, da smo bili odgovorni prav vsi posamezniki in vse službe in ne samo videni akterji, ki bi morali svoje delo že sicer opravljati vestno in s polno odgovornostjo. Sledi tudi vprašanje, če je za to potrebno posneti promocijski prispevek in koliko tovrstnih filmov je bilo posnetih v ostalih občinah po Sloveniji.

Dne 7.8.2020 smo prejeli odgovor Občine Domžale:

Posebnih ukrepov za pomoč občanom v času krize nismo sprejeli, občani in občanke, ki se srečujejo s težko socialno situacijo pa lahko vedno zaprosijo za dodelitev enkratne občinske socialne pomoči, prav tako se za denarno pomoč lahko obrnejo na Center za socialno delo.
Za namen dokumentiranja delovanja sistema zaščite in reševanja v času izrednih razmer je bil posnet film »Mesto srčnih ljudi« v dolžini 24 minut iz katerega sta bila povzeta dva krajša filma; eden v dolžini 4 minut in drugi v dolžini 50 sekund. Skupni strošek vseh treh filmov je bil 5.857,00 EUR.
Civilna zaščita preko Občine Domžale ni prejela nobenih sredstev, smo pa za potrebe delovanja poskrbeli za nabavo zaščitnih sredstev (zaščitne maske, razkužila, rokavice, kombinezoni, očala, vezirji) v skupni vrednosti 34.178,00 EUR.
Poleg tega so bila sredstva porabljena še za logistično delovanje sistema (postavitev vstopne ambulante, prehrana, varovanje, humanitarna pomoč, materialni stroški) v višini 21.280,00 EUR.
Izplačil fizičnim osebam v času epidemije COVID-19 ni bilo, prav tako za delo v času epidemije občinski funkcionarji niso prejeli nobenih nagrad.

mag. Renata Kosec,
podžupanja

Stroški občinske blagajne Občine Kamnik ob nedavni epidemiji COVID-19

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here