Kaj pravijo v stranki Socialnih demokratov o imenovanje direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale

0
2364

Na izredni seji Občinskega sveta Občine Domžale sta bili predlagani dve točki dnevnega reda in sicer, seznanitev s pobudo o nadgradnji železniške proge in sprejem stališč ter soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Občinski svet je pozdravil pobudo in po razpravi sprejel sklepe stališč in smernice Občine Domžale glede nadgradnje železniške proge (potrdili).
Socialni demokrati smo potrdili predlagani vrstni dnevni red, vendar smo se pri drugi točki vzdržali pri imenovanju direktorja Zavoda za šport in rekreacijo, ker želimo, da se najprej raziščejo in razčistijo zadeve znotraj Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Eden glavnih problemov je v tem, da v.d. direktor v času pred in med obdobjem COVID 19, ni obravnaval odločb in vlog posameznih domžalskih društev, ustanovitelj, se pravi Občina Domžale, pa tudi ne. Celotno delovanje Zavoda za šport in rekreacijo ocenjujem kot nekorektno in nekonstruktivno, saj ni bila narejena lokalna strategija športa v Domžalah, ki bi morala biti prioriteta, saj bi dala jasne usmeritve za izboljšanje športne politike v Domžalah. Socialni demokrati smo podali pobudo za izdelavo te strategije, saj se gradi športno rekreacijska infrastruktura!
Zanimalo nas je tudi, koliko denarnih sredstev je bilo namenjenih za donacije in sponzorstva, ter komu in katerim društvom, ker nekatera društva nikakor ne pridejo do pomoči za izvajanje programov oziroma za rekonstrukcijo športnih objektov. Pogrešali smo poročilo, na katerih projektih so delovali in kakšni so prioritetni projekti nadgradnje športne infrastrukture.
Iz različnih medijev prebiram, kje vse se vrši mobing v naši občini, zato menim da bi se moral spisati etični kodeks, pravilnik ničelne tolerance do mobinga in izvajati izobraževalne delavnice na to temo. Za dolgoročno uspešno vodenje Zavoda za šport in rekreacijo, oziroma njegove ustanoviteljice občine Domžale, se morajo najprej izboljšati medsebojni odnosi. Glede na organizacijo dela opozarjam na previdnost, korektnost in konstruktivnost.
Sama sem se že v preteklosti zavzemala za kvalitetno preživljanje in dobrobit prostora vseh Domžalčanov. Kje točno se je zataknilo pri imenovanju novega direktorja Zavoda? Menim, da mora vsak dober manager oz. vodja projektov imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih funkcijah in okoli sebe imeti strokoven kader. Spodleteli poizkus zamenjave direktorja se je zgodil že drugič. Očitno se politične struje športa ne morejo dogovoriti o kadrovskih vprašanjih. Načeloma mora vsak dober gospodar izdelati dolgoročno strategijo, ki pa ne sme biti mrtva črka na papirju, kot se rado dogaja v naši občini.
Sama menim, da bi bilo dobro in da je sedaj pravi čas, da se popravijo in zacelijo napake tako pri bivšem kot sedanjem v.d. direktorju, tako da bo v prihodnje lažje deloval izbrani direktor. Vsekakor vrhunskega managerja potrdijo tudi različne liste in politične struje in končno občinski svet. Sploh, če kandidat deluje v dobrobit vsem društvom in poleg tega skrbi za športno infrastrukturo.
Občina Domžale je lastnik Zavoda za šport in rekreacijo in mora zagotoviti njegovo uspešno delovanje za dobrobit vseh občanov. Občinski svetniki zato nismo dali soglasja k imenovanju predlaganega direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.

Kristina Hafner
Socialni demokrati Domžale

 

Oglasno sporočilo