Občina Kamnik v okviru programa »Pomoč občanom« zagotavlja brezplačne pravne informacije

0
629

V želji po pomoči občanom v stiski Občina Kamnik še vedno deluje s programom »Pomoč občanom«, ki smo ga vzpostavili v letu 2016, in sicer kot mehanizem za hiter in učinkovit dostop občanov do pravnih informacij, ki jih potrebujejo. Program je namenjen materialno, socialno ali kako drugače ogroženim občanom naše občine. Omogoča pravočasno seznanitev z njihovimi pravicami, pravnimi in drugimi možnostmi, na ta način pa želimo najbolj ranljivim članom lokalne skupnosti vsaj delno pomagati, preprečiti ali omiliti stiske, v katerih se znajdejo.

V trenutku, ko ljudje v konkretni življenjski situaciji potrebujejo hitre pravne informacije, usmeritev in pomoč pri pridobivanju brezplačne pravne pomoči, je zagotovljena pomoč tako, da občanke in občani lahko hitro in brez strahu pred stroški pridobijo informacije o svojem pravnem položaju ter druge informacije, potrebne za njihovo nadaljnje odločanje in delovanje. S tem bodo lahko učinkoviteje zavarovali in uveljavili posamezne pravice ali celo preprečili morebitne sodne spore. Pri tem je smiselno poudariti, da podane informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja in zastopanja, ki ga izvajajo licencirani odvetniki ali institut brezplačne pravne pomoči (BPP), ki ga zagotavlja država. Pomoč je zgolj informativne narave, namenjena seznanitvi občank in občanov z njihovimi pravicami, obveznostmi ter pravnimi in ostalimi možnostmi.

»Pomoč občanom« se po predhodnem naročilu na telefonsko številko 01/831 81 24 (Klavdija Vidmar) izvaja v prostorih Občine Kamnik (Glavni trg 24).

Občina Kamnik se zavzema za krepitev sodelovanja z nevladnimi organizacijami, Centrom za socialno delo Kamnik in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju pomoči posameznikom v stiski. Le tako bomo lahko z vključenimi deležniki v pravnih zadevah učinkovito pomagali ljudem. Problemi, ki jih zaznavamo, praviloma v svojem izhodišču niso le pravne  narave, pač pa so posledica različnih dejavnikov, tako osebnih, socialnih, ekonomskih, zdravstvenih kot tudi drugih okoliščin, s katerimi se srečujejo naše občanke in občani.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo