Predvsem kozmetična prenova železniške postaje Domžale 2022

0
1452

Na Direkcijo za infrastrukturo smo poslali naslednja vprašanja: „Občani sprašujejo, zakaj bodo pri prenovi železniške postaje Domžale ohranili in adaptirali poslopje še iz začetkov dvajsetega stoletja. Trend digitalnega razvoja nam bo že jutri spremenil postaje in ukinil klasične blagajne, ki jih bodo nadomestili avtomati. Zanima jih tudi, koliko je zaposlenih v tej postaji, koliko je v stavbi stanovanjskih enot in če so le te zasedene“.
Nas pa zanima, če bo v primeru izgradnje dvotirne proge potrebno železniško po-stajo spet prenoviti.

Na direkciji za infrastrukturo so si zadali, da bi državni prostorski načrt za elektrificirani in dvotirni progi do Kamnika sprejeli do konca leta 2024.

_______________________________________________________________________
Odgovor Direkcije RS za infrastrukturo:
Na železniški postaji Domžale sta dve delovni mesti, prometnik in prodajalec vozovnic. Poleg tega so v stavbi še tehnični prostori za signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave za vodenje železniškega prometa ter javne sanitarije za potrebe potnikov, ki pa so trenutno zaprte zaradi velikih stroškov z zagotavljanjem COVID ukrepov. V stavbi sta tudi dve stanovanji, eno od njih je trenutno nezasedeno, ker ga urejamo pred nadaljnjo oddajo.
V sklopu nadgradnje železniške postaje Domžale je Direkcija RS za infrastrukturo predvidela gradnjo nove peronske infrastrukture in izvennivojskega dostopa (podhoda), s katerim se poleg dostopa do peronske infrastrukture povežeta tudi Kolodvorska cesta in Roška ulica ter se tako omogoči varen prehod prebivalcev med vzhodno in zahodno stranjo Domžal. Načrtovano je, da bosta peronska infrastruktura ter novi podhod z dvigali prilagojena funkcionalno oviranim in invalidnim osebam ter kolesarjem. Poleg navedenega je načrtovano, da se bodo nadgradili tudi tiri (obnovil se bo tako zgornji kot spodnji ustroj), uredilo parkirišče in obračališče za avtobuse ter nadgradile signalnovarnostne in telekomunikacijske ter elektronergetske naprave. V primeru nadgradnje proge v dvotirno, postajne stavbe, peronov in podhoda ne bo treba preurejati.
Če bo Občina Domžale soglašala z načrtovanim projektom na površju, bo Direkcija RS za infrastrukturo v prvi polovici leta 2022 začela izvedbo 13 milijonov evrov vredne posodobitve železniške postaje Domžale. Rok za izvedbo gradbenih del je 1 leto. Finančna sredstva bodo predvidoma zagotovljena tudi iz Sklada za okrevanje in odpornost (RRF) v višini 7,26 milijona evrov.
Postavitev kartomatov za prodajo vozovnic bo po vsej Sloveniji izvedena v okviru projekta »Uvedba samopostrežnih prodajnih mest za prodajo vozovnic« v pristojnosti SŽ-Potniški promet d. o. o., predvidoma v letu 2022. Na železniški postaji Domžale je predvidena postavitev enega kartomata.

Služba za odnose z javnostmi
(Foto: Direkcija RS za infrastrukturo)
______________________________________________________________________

Očitno je prevladal kriterij všečnosti, kar je politikom vedno prioriteta.

7,5 MIO EUR naj bi stala za nadgradnja železniške infrastrukture na železniški postaji Domžale, ki se je v enem letu podražila na 11,5 MIO EUR. Danes, meseca decembra 2021, je v medijih že omenjena številka 13 MIO EUR.

Javni WC na železniški postaji je zaprt zaradi epidemiološke situacije, ker so stroški previsoki!?

Kamniška proga bi zagotovo še bolj zaživela, če bi uvedli taktni vozni red z dovolj pogostimi povezavami.

100 parkirnih mest ob progi bo manj zaradi parkirišča in obračališča za avtobuse!?

Je res potrebna tržna dejavnost z oddajanjem stanovanj v zgradbi železniške postaje?

Železniška postaja Jarše je očitno spregledana kljub velikim težavam z logistiko oz. premikanjem vlakov. Daleč od (številnih) oči, daleč od denarja…

Porajajo se nova in nova vprašanje…
_______________________________________________________________________

Zanimiv je spisek pripomb domžalske občine, za katero največji problem predstavlja načrtovana ukinitev zavarovanega nivojskega križanja železnice in Ljubljanske ceste, ki bi ga nadomestil podvoz.
Velik problem predstavlja dejstvo, da je omenjena cesta zaradi prehodov vlakov pogosto zaprta, kar bi predlagani podvoz rešil, pa se s tako rešitvijo ne strinjajo, saj bi ta razvrednotila kakovosten javni prostor, izničila javni prostor srečevanja občanov in prekinila tradicionalne poti ter tako onemogočila ohranitev in nadgradnjo prostora v kulturnozgodovinsko os mesta. Zato na občini direkciji predlagajo, da železniško progo med Cankarjevo in Ljubljansko cesto v mestu poglobi. Okoli 70 odstotkov kakovostnega javnega prostora srečevanja, ki ga omenjajo na občini, sicer zaseda široka dvopasovna cesta, ob kateri so pločniki, nikjer pa ni kolesarskih površin.
V Domžalah je že dalj časa prisotna ideja o poglobitvi železnice skozi mestno središče, ker bi s tem rešili prostorsko zadrego. Res pa je, da bi bila cenovno takšna rešitev zagotovo dražja.

https://www.domzalske-novice.si/2021/12/15/obrazlozitev-stalisca-obcine-domzale-glede-obnove-zelezniske-postaje-in-umescanje-dodatnega-tira-predvidoma-od-ljubljane-do-postaje-jarse-menges-na-progi-stevilka-21/

Oglasno sporočilo